Nieuws Archieven - Doarpswurk

Zee van terpen

23 maart 2017 Nieuws

Onderstaande tekst plaatsen wij op verzoek van het team van Zee van Terpen Zee van Terpen is een cultuureducatie project voor de jeugd uit Friesland. Kunstenaars geven workshops aan kinderen en jongeren en worden uitgedaagd een eigen utopische terp in te richten. Het is een creatief onderzoek naar ideeën over…

Meer lezen

Anita Andriesen Prijs 2017

20 maart 2017 Nieuws

Provincie Fryslân en ARK Fryslân nodigen een ieder uit om een persoon, instantie of groepering die zich in ruime mate inzet of heeft ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân te nomineren voor de: Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2017 Ouvreprijs De Anita Andriesen Prijs voor…

Meer lezen

Verslag informatiebijeenkomst dorpswebsite

6 maart 2017 Nieuws

Na de algemene dorpswebsite bijeenkomst op 11 oktober 2016 werd er afgelopen woensdag een informatiebijeenkomst georganiseerd voor dorpsbelangen die aan de slag willen met hun eigen dorpswebsite. Uit alle windrichtingen kwamen er belangstellenden voor de cursus dorpswebsite maken. Na een voorstelrondje nam Albert Smeding van SNAP ons stapsgewijs door de…

Meer lezen

Vacature bestuurslid Rocov Fryslân

27 februari 2017 Nieuws

Kent u Rocov -Fryslân? Het is een belangrijk provinciaal adviesorgaan voor het openbaar vervoer. Rocov staat voor Regionaal Orgaan Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. Sinds de provincie het regionaal vervoer regelt, is er in iedere provincie een verplichting om consumentenorganisaties, zoals ouderenbonden, vrouwenorganisaties, dorpsbelangen en reizigersorganisatie Rover, advies te vragen over de…

Meer lezen

Rottevalle opent duurzaam MFC It Werflân

20 februari 2017 Nieuws

Duurzaamheid stond voorop bij de bouw en de inrichting van MFC It Werflân in Rottevalle. Het is voor zover bekend het eerste openbaar nutsgebouw dat is gebouwd en ingericht volgens de principes van cradle to cradle (C2C). Vrijdag 17 februari is het officieel geopend. Het is nog een drukte van…

Meer lezen

Dorpsvernieuwingsprijs 2017

14 februari 2017 Nieuws

De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) heeft om de dorpen in Nederland te stimuleren met hun activiteiten de Dorpsvernieuwingsprijs beschikbaar gesteld. Doarpswurk is trots op de Fries dorpen en de vele initiatieven die hier plaatsvinden. Vanuit onze provincie wordt één dorp door ons aangemeld bij de LVKK. Hiermee laten we…

Meer lezen

Vrijwilligers Academie bundelt en verbindt

2 februari 2017 Nieuws

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. Niet alleen in de zorg, maar overal in de maatschappij. Denk maar aan dorpshuizen en de vele burgerinitiatieven. Om als vrijwilliger goed beslagen ten ijs te komen, is voldoende kennis belangrijk. De Vrijwilligers Academie Fryslân bundelt en verbindt het scholingsaanbod van de deelnemende organisaties, waaronder Doarpswurk….

Meer lezen

Start opleiding Friese Permacultuurlandbouw

24 januari 2017 Nieuws

Netwerk Duurzame Dorpen organiseert in samenwerking met Permacultuurschool Nederland en Zelfoogsttuin Ús Hôf en met financiering van het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland de eerste editie van de tweejarige opleiding Friese Permacultuurlandbouw. De opleiding is gericht op ondernemers in Friesland die serieus overwegen een productietuin voor groenten, fruit of noten…

Meer lezen

Kerk Aldeboarn koopt huis voor Syrisch gezin

17 januari 2017 Nieuws

Dit artikel is geheel overgenomen van de website LC  d.d. 17 januari 2017 De Protestantse Gemeente Aldeboarn gaat een huis kopen voor een Syrisch gezin. Op deze manier wil ze een bijdrage leveren aan de integratie van vluchtelingen. Het idee ontstond in het voorjaar van 2016. ,,Vanuit de bijbelse opdracht om…

Meer lezen

Ben jij erbij donderdag 26 januari?

14 januari 2017 Nieuws

Noordelijk Congres Democratic Challenge Voorbij bureaucratische knelpunten! Overheden en burgers zijn op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking, van inspraak naar eigen regie, naar nieuwe vormen van democratie. Op 26 januari delen we kennis, inspireren elkaar, gaan de dialoog aan en zoeken naar gedeelde waarden. Ben jij iemand met vernieuwingsdrang…

Meer lezen