Opinie Archieven - Doarpswurk

Maria Del Grosso van de Leeuwarder Courant over Dorpsbelang 2.0

28 oktober 2015 Jaarverslag 2015, Nieuwe democratie, Opinie door

Verenigingen van dorpsbelangen verliezen leden. Jonge inwoners maken andere keuzes. Zijn er voor dorpen nieuwe vormen denkbaar, nieuwe filosofieën om zaken te regelen? Maria Del Grosso, journalist van de Leeuwarder Courant ging op onderzoek uit. Afgelopen zaterdag stond haar artikel Dorpsbelang 2.0 in de Leeuwarder Courant. Download hier het hele artikel!

Meer lezen

Het Akkoord van Raerd

12 maart 2015 Opinie door

Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid. Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân. Energie is geld voor Fryslân Energie is werk voor Fryslân Energie is van ons Geef het Goede Voorbeeld Energie is sociale innovatie Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op…

Meer lezen

Debat Leefbaarheid

6 maart 2015 Jaarverslag 2015, Leefbaarheidsdebat, Opinie door
In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen heeft Jan Hendrik Jansen, de directeur van Doarpswurk, alle lijsttrekkers een brief gestuurd. In deze brief, die je hieronder kunt lezen, vraagt hij specifiek de aandacht voor dorpshuizen. Dorpshuizen zijn namelijk het centrale punt van leefbaarheid in veel dorpen. Er dreigen dorpshuizen te...
Meer lezen