Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2017
Met een interview met Ytsen Strikwerda van de FDF over de dorpshuizen in de Waadhoeke, de blog van Lucie Gelderblom, de opening van MFC te Rottevalle en nog veel meer.

Nieuwsbrief december 2016
Lees het interview met Jan de Graaf van Ternaard, de vervolgbijeenkomst Opvang statushouders in jouw dorp, de openstelling van de IMF van de provincie en andere zaken.

Nieuwsbrief oktober 2016
De blog van Jan Hendrik Jansen over de Friese Dorpentop, het verslag van de bijeenkomst ‘Jouw dorp kan niet zonder website’ en links naar handige brochures.

Nieuwsbrief Friese Dorpentop
Het interview met vrijwilliger Wini Weidenaar en de laatste stand van zaken betreffende de organisatie van de top op 5 november.

Nieuwsbrief augustus 2016
Het interview met René Poppen, pensionado met veel energie voor de duurzame dorpen, Johannes de Jong, spin in het web van NDD, en het afscheid van Nynke Talstra.

Nieuwsbrief juni 2016
Het interview met Johan Timmermans van De Tsjoender, de Dorpentop op 5 november 2016 en verhalen over de Slachtemarathon en de Samenloop voor Hoop in Boijl.

Nieuwsbrief mei 2016
Met o.a. het interview over de ontwikkelingen in Holwerd, de jaarlijkse bijeenkomst in Raerd van de dorpshuizen en het vervolg van het project De Schatten van Fryslân.

Nieuwsbrief februari 2016
Het interview met Tineke Veltman en Erik Visser werkzaam bij gemeente Súdwest-Fryslân, het afscheid van Tom Vellinga, informatie betreffende de bijeenkomsten met dorpshuizen over de toekomst en de uitzending Fryslân DOK eind februari.

Nieuwsbrief december 2015
In de kerstvakantie lezen over de reis van Jaap in Tanzania, het interview met Hitzum, het verslag van de inspiratiedag 17 november jl. en enkele andere dorpshuis zaken.

Nieuwsbrief oktober 2015
In deze nieuwsbrief kun je de blog van Anne-Marie van der Geest lezen en het interview met Feike Wagenaar van EKON.

Nieuwsbrief augustus 2015
In deze nieuwsbrief vind je onder andere; een interview met Anne Oosterdijk van het initiatief ‘Ho net yn ‘e Kliko’, de blog ‘Krimp uit de Kramp’.

Zomernieuwsbrief 2015
In deze nieuwsbrief een korte terugblik op het eerste half jaar en een interview met trainee Janine.

Nieuwsbrief mei 2015
In de nieuwsbrief van mei onder andere: een interview met De Rijke over de zorg in Oudehaske, de blog ‘De mienskip doet helemaal niks’.

Nieuwsbrief maart
In deze nieuwsbrief, de allereerste nieuwsbrief in de nieuwe lay-out, onder andere: interview ‘Jirnsum neemt verhuur woningen in eigen hand’, blog ‘Nynke Talstra, adviseur bij Doarpswurk’, dorpstuin van Makkum.