Nieuws voor Friesland

Doeke Fokkema, nieuwe voorzitter Doarpswurk

10 septimber 2019

Doeke Fokkema uit Garyp is de nieuwe voorzitter van Doarpswurk. Hij heeft deze functie overgenomen van Roelof Bos, wiens termijn was afgelopen. Doeke Anne Fokkema (64) is opgegroeid in Wirdum. Na eerst werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, werd hij directeur van Gezinszorg Tytsjerksteradiel, later opgegaan in Thuiszorg De Friese Wouden. Van 2002 tot 2018 was hij wethouder…

Meer lezen

Diverse subsidieregelingen via Streekwurk opengesteld

8 septimber 2019

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 16 september 2019 subsidie aanvragen bij Streekwurk. Streekwurk coördineert diverse subsidieregelingen die initiatieven vanuit de mienskip steunen. In deze subsidieronde is bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân. Fan ûnder op Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf…

Meer lezen

Kern met Pit 2020

2 septimber 2019

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor het dorp of de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Benieuwd naar eerdere voorbeelden? Neem hier een kijkje. Kern met Pit is een…

Meer lezen

Friesland moet een gezonde blue zone worden

29 augustus 2019

Sport Fryslân, Staatsbosbeheer, IVN, Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie, De Ridders van het Blauwe Hart, Kennislab BIOR Noord, Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland en Freonen fan Fossylfrij Fryslân zetten zich gezamenlijk in voor een gezond en vitaal Fryslân. Daarom doen wij een oproep aan Provinciale Staten om gezondheidsbevordering door een actieve en gezonde leefstijl op te nemen in de nieuwe Provinciale omgevingsvisie. De uitwerking…

Meer lezen

Op 15 november is er een nieuwe verhalenavond!

22 augustus 2019

Vrijdagavond 15 november is het Verhalenavond! Het vervolg op de geweldige 2018verhalen waarmee LF2018 begon. Op Verhalenavond ontmoet heel Friesland elkaar om te luisteren naar verhalen. Verhalen in huiskamers, musea, cafés, overheidsgebouwen, bij verenigingen en bedrijven. Ook jij hebt een verhaal Iedereen heeft wel een verhaal. Op Verhalenavond is er voor elk verhaal een luisterend oor. Je hoeft echt…

Meer lezen

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023

15 augustus 2019

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023, daarna stapsgewijze afbouw tot 2031 Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in zijn huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Dat is goed nieuws voor buurt- en dorpshuizen die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, of op het punt staan om…

Meer lezen

Tytsjerk zoekt naar mogelijkheden MFC

13 augustus 2019

Door het samenvoegen van twee scholen is Tytsjerk toe aan een nieuw schoolgebouw. Het dorp grijpt deze kans aan door ook andere functies en faciliteiten bij de geplande nieuwbouw te betrekken. Dit najaar moet duidelijk worden of een MFC in Tytsjerk haalbaar is. Boudewijn Dijkstra is voorzitter van dorpsbelang en van de regiegroep die een MFC voorbereidt. ‘Het hele…

Meer lezen

Friesch Dagblad: Provincie zoekt Friezen met goede ideeën

6 augustus 2019

43 Friezen moeten de komende maanden met concrete voorstellen komen om zaken in de provincie te verbeteren. Dat is het doel van de Friese Burgertop. Gisteren begon de campagne voor de werving van de vrijwilligers. De Burgertop is de opvolger van de Dorpentop die in november 2016 werd gehouden. ,,Het zou goed zijn om vaker te experimenteren met democratische…

Meer lezen

De Groene Amsterdammer: Asiel in de Friese Mienskip

1 augustus 2019

Terwijl de media reppen over vluchtelingenstromen en protesten tegen azc’s, stellen zes Friese dorpen in 2016 ieder een huis beschikbaar aan een ontheemd gezin. Mooi, maar niet makkelijk. Eind november 2016 komt de familie Yasin verregend en veel later dan verwacht aan in het Friese dorpje Easterlittens. Ze zijn een halte te vroeg uitgestapt en dwars door de polder gelopen…

Meer lezen

Waddenfonds: subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

30 july 2019

Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds worden ingediend van maximaal € 50.000,–.  Projecten die in aanmerking willen komen, moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen maandag 18 juni 2018 en vrijdag 13 december 2019 tot 13:00 uur of tot zoveel eerder…

Meer lezen

Grutsk & Grien vermeldt op projectenkaart IMF

26 july 2019

Het project Grutsk & Grien georganiseerd onder de vlag van het Netwerk Duurzame Dorpen is geplaatst op de projectenkaart van het Iepen MienskipsFûns. Op deze kaart staan diverse projecten georganiseerd door inwoners van Fryslân die een bijdrage hebben ontvangen uit het Iepen MienskipsFûns. Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, wijk of dorp. Grutsk &…

Meer lezen

Meldpunt GGD: Zorgen over iemand met verward gedrag?

18 july 2019

Laat het weten via het Meld- en adviespunt verward gedrag Sinds mei 2019 kun je jouw zorgen over een persoon met verward gedrag melden bij een speciaal daarvoor ingericht meld- en adviespunt (0800-1771). Je kunt het Meld- en adviespunt verward gedrag 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereiken voor het stellen van vragen en het doen van…

Meer lezen

Omdenken over eenzaamheid: niet hulp bieden, maar hulp vragen

29 juny 2019

Hoe ga je om met eenzaamheid in je dorp? Netwerk Zorgzame Dorpen organiseerde dinsdag 18 juni 2019 samen met Sûnenz en NHL Stenden Werkplaats Sociaal Domein een themabijeenkomst hierover bij Sûnenz in Drachten. ‘Anders kijken naar eenzaamheid’ luidde de titel van de workshop die Ieta Berghuis en Richtje Boomsma van de Werkplaats Sociaal Domein gaven. Oftewel: ‘omdenken’. Niet hulp…

Meer lezen

Verslag cursus Omgevingswet en dorpsvisie

21 juny 2019

Met ingang van 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in werking. Met deze nieuwe wet komen veel bestaande regels en verordeningen te vervallen: niet de regels staan centraal, maar het initiatief. Wat betekent dat concreet voor dorpen en dorpsbelangen? Daarover ging het dinsdag 4 juni op de noordelijke training voor dorpsbelangen in Tolbert. De training ‘De nieuwe Omgevingswet…

Meer lezen

Burendag 2019

18 juny 2019

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2019 vieren we Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Wie organiseren Burendag? Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren…

Meer lezen