Nieuws voor Friesland

Dorpencoördinator schuift aan bij omgevingsvisie Kollumerzwaag & Veenklooster

29 jannewaris 2020

Plaatselijk Belang Kollumerzwaag & Veenklooster presenteert op de jaarvergadering van maart de eerste contouren van de Omjouwingsfisy. Dorpencoördinator Saapke Nijhuis van de gemeente Noardeast-Fryslân is vrijwel vanaf het begin bij het proces betrokken geweest. Bestuurslid Haije van der Zaag van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag & Veenklooster maakte jaren geleden een eerste opzet van een omgevingsvisie voor beide dorpen met samen…

Meer lezen

FD: Fryslân moet in 2040 moestuin en ontmoetingsplek zijn

21 jannewaris 2020

De provincie Fryslân moet grond voor voedsel en sociale initiatieven beschikbaar stellen. Dat is het advies van de Friese Burgertop aan Provinciale Staten, na drie overlegweekenden. De 24 overgebleven deelnemers van de Burgertop presenteerden hun Manifest voor 2040 – Sûn iten fan sûne grûnmet aanbevelingen aan de Provinciale en Gedeputeerde Staten voor de toekomst van Fryslân. De opdracht aan de…

Meer lezen

Friese winnaar Kern met Pit: Sintjohannesga

20 jannewaris 2020

Het project ‘Stilstaan en herdenken’ in Sintjohannesga heeft zaterdag de provinciale Kern met Pit-trofee gewonnen. Negen finalisten kregen 1000 euro toebedeeld, Sintjohannesga ging tevens met de trofee en 1500 euro naar huis. Bovendien gaat het dorp door naar de landelijke finale van alle buurt- en dorpsinitiatieven op 28 maart tijdens het We doen het samen festival. Het project bestaat…

Meer lezen

Janneke de Boer: Prakkesaasjes

8 jannewaris 2020

Op ús kelderdoar hinget al in skoftke ien bepaald briefke. Skots en skeef stiet dêr, njonken mear, op kribele ‘Idzerda opsyk nei roots’. By de live-útstjoering fan Omrop Fryslân, 6 novimber lêstlyn, die bliken dat dizze radiopionier doe’t er âlder waard opsyk gie nei syn roots, eat wat ik blykber nijsgjirrich genôch fûn om te notearjen op in gieltsje.…

Meer lezen

Eerste ronde Iepen MienskipsFûns open vanaf 13 januari

4 jannewaris 2020

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 13 januari tot en met 6 februari 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling, die recent uitgebreid is met ontmoetingsplekken, helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is € 1.450.000 beschikbaar…

Meer lezen

Dorpencoördinator wijst de weg binnen de gemeente

23 desimber 2019

Een dorpencoördinator is voor de meeste dorpsbelangen het eerste aanspreekpunt van de gemeente. De coördinator heeft contact met de dorpen en wijken en zorgt ervoor dat de wensen, klachten en ideeën op de juiste afdelingen terecht komen. Twee van hen aan het woord. De grote plattelandsgemeenten zoals Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben meerdere dorpencoördinatoren. Kleinere gemeenten hebben één…

Meer lezen

Nijeholtpade en gemeente Weststellingwerf starten unieke samenwerking

19 desimber 2019

Op woensdag 18 december 2019 ondertekenden de gemeente Weststellingwerf en het dorp Nijeholtpade de ‘Maatschappelijke overeenkomst Nijeholtpade’. In deze overeenkomst staan 12 projecten waar de gemeente en het dorp de komende twee jaar samen aan werken. De projecten variëren van de zichtbaarheid van de gebiedsteams tot de aanpak van de Hoofdweg. Unieke samenwerking De overeenkomst is een unieke en…

Meer lezen

Uitbreiding subsidieregeling IMF

10 desimber 2019

De provinciale dorpshuizenregeling wordt per 1 januari 2020 gecombineerd met het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Daarmee komt de bestaande dorpshuizenregeling te vervallen. Deze wordt vervangen door de regeling ‘ontmoetingsplekken’. Hiervoor wordt een extra categorie tot € 75.000,- aan het IMF toegevoegd. Friese initiatiefnemers kunnen met de nieuwe gecombineerde regeling subsidie aanvragen voor ontmoetingsplekken in het algemeen. Naast dorpshuizen zorgen namelijk…

Meer lezen

Nieuw gebruik leegkomende kerkgebouwen

5 desimber 2019

De leegloop van de kerken en de noodzaak van herbestemming is een actueel thema in Nederland. De prognose is dat in de komende tien jaar een kwart van alle kerken de deuren sluit. Het vraagstuk is hoe we het kerkgebouw voor de gemeenschap kunnen behouden. Een nieuwe functie geven aan een kerkgebouw is namelijk niet eenvoudig. Veel dorpshuisbesturen vragen…

Meer lezen

Janneke de Boer: Nij Poadium

3 desimber 2019

Krekt foar Easterwierrum hearde ik op de autoradio in Omrop Fryslân-ferslachjouwer yn petear mei deputearre Sietske Poepjes. Ik wie hast op myn bestimming en bleau harkjend yn de auto wachtsjen oant de (dûns-) fammen út in brûzjende Tysker stapten. Se koene my grif noch eefkes misse, want fan wat ik hearde waard ik hiel nijsgjirrich; 144 miljoen Fryske euro’s…

Meer lezen

Dorpswinkel 2.0 is platform van lokaal voedsel

28 novimber 2019

Eten uit je eigen tuin of van boeren uit je omgeving. Zonder tussenkomst van een supermarkt, maar direct geleverd en verdeeld door de producenten en consumenten zelf. Dat is de insteek van het project Dorpswinkel 2.0. Bregje Hamelynck uit Sibrandabuorren is trekker van het project dat wordt geïnitieerd vanuit de Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen. Samen met haar man…

Meer lezen

Iepen Mienskipsfûns steunt 18 projecten op Friese Wadden

22 novimber 2019

Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de derde ronde van dit jaar subsidie aan 18 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten zorgen samen voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in de leefbaarheid van de Friese Waddeneilanden.  Een van de projecten die geld krjigt is het Koningshuis op Schiermonnikoog. De stichting ’t Heer en Feer, die het eilander erfgoed vergaart, bewaakt en…

Meer lezen

Feanwâlden werkt aan nieuwe financieringsvorm dorpshuis

21 novimber 2019

Het dorp Feanwâlden werkt achter de schermen aan een nieuwe financieringsvorm voor het oprichten van een dorpshuis. De initiatiefnemers zijn hiertoe gestimuleerd door het aanbod van de Koninklijke Heidemij Foundation om mee te denken en mogelijk mee te werken aan een nieuwe financiële opzet. De oriënterende gesprekken die de Stichting Doarpswurk hierover inmiddels heeft gevoerd met de Heidemij en…

Meer lezen

Afscheid van stagiair Joost Houtsma

19 novimber 2019

Van 2 september tot en met 15 november 2019 heb ik stage gelopen bij Doarpswurk. Deze stage ging uit van de opleiding Management van de Leefomgeving aan Van Hall Larenstein. Tijdens deze opleiding leer je om verschillende partijen die betrokken zijn bij een project samen te brengen en al hun behoeften en wensen zoveel als mogelijk te verwerken in…

Meer lezen

Even voorstellen: Theo Andreae

15 novimber 2019

Theo Andreae (52) is sinds 1 oktober de nieuwe directeur van Doarpswurk. Sinds december vorig jaar was hij al bij Doarpswurk werkzaam als projectleider met als belangrijke taak de organisatie een plek te geven in de nieuwe nog op te richten provinciale organisatie voor leefbaarheidsinitiatieven. Andreae, woonachtig in Joure, volgde de studie Master of Financial Planning en had diverse…

Meer lezen