Kern met Pit 2018

Kern met Pit 2018

Nynke van der Hoef: samenwerking succes!
Informatiebijeenkomst cursus dorpswebsite maken
 

Nijsbrief

Sjoch alle nijsbrieven

 

Jornt Elzinga

Energiewerkplaats

 

Johannes de Jong

Projectmedewerker NDD

 

Anneke Aans

Bureaumedewerker

 

Johannes Lankester

Coördinator NDD

 

Jaap Koen Bijma

Adviseur

 

Minne Hovenga

Adviseur

 

Titus Sijmonsma

Adviseur

 

Jan Hendrik Jansen

Directeur

 

Lysbeth Andela

Office manager

 

Richt Sterk

Adviseur

Het laatste nieuws

Tweede ronde Omgevingslab Fries platteland

door | Nieuws

In juni was de eerste ronde van de Omgevingslabs over de toekomst van ons Friese platteland. De opbrengst van deze avonden zijn omgezet in vier toekomstscenario’s. Hierover praten we graag met u verder in de eerste week van oktober. Gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân nodigen u uit voor de 2e…

Meer lezen

Een democratische beweging die niet meer te stuiten is

door | Nieuws

Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief van Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland door Eduard van den Hoff. Het zijn verwarrende tijden: de overheid trekt zich terug en verlangt een grotere zelfredzaamheid van haar burgers. Sommige burgers schrikken daarvan, terwijl anderen juist de handschoen opnemen en tal van initiatieven ontplooien. En dat…

Meer lezen

Derde ronde ‘Iepen Mienskipsfûns’

door | Nieuws

De provincie Fryslân stelt in 2017 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een…

Meer lezen

Vrijwilligers Academie: Trainingen en workshops

door | Nieuws

De provincie Fryslân vindt dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor de Fryske mienskip en geeft vrijwilligers de kans om gratis of met flinke korting een training of workshop naar keus te volgen. Zo hoopt de provincie Fryslân dat vrijwilligers met nóg meer plezier en voldoening hun vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit aanbod…

Meer lezen

Gemeente SWF: Idee voor wijk of dorp?

door | Nieuws

Heb jij een idee voor jouw wijk of dorp? Wil je bijvoorbeeld een zwembad in eigen beheer nemen samen met het dorp waarin je woont? Of een wmo-voorziening zelf uitvoeren bij de buurvrouw die je al 20 jaar kent? Of misschien wel een stuk groenvoorziening in jullie straat zelf onderhouden?…

Meer lezen

Duorsume mienskip 2.0

door | Blog

Jongeren oanlûke as frijwilliger: It stiet heech op mannich aginda. Faaks bliuwt it dêr ek stean, op dy aginda. Want hoe pakke je soks no eins oan, mei jongerein? Harren freegje wat se fan harren omjouwing fine, hawwe sy miskien konkrete ideeën om saken te ferbetterjen? Soks kin in wize…

Meer lezen

Kern met pit 2018

door | Nieuws

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het jullie directe omgeving maar verbetert…

Meer lezen

Kern met Pit 2018

door | Nieuws

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het jullie directe omgeving maar verbetert…

Meer lezen

Energiebesparen met Buurkracht

door | Nieuws

Je hebt mogelijk al van ons gehoord. Buurkracht brengt mensen en wensen in een buurt bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. In andere provincies is Buurkracht al langer actief, maar wij zijn vanaf dit jaar officieel in Fryslân van start gegaan! Steeds meer mensen besparen…

Meer lezen

Nynke van der Hoef: samenwerking succes!

door | Blog

1suc·ces (het; o; meervoud: successen) 1 goede afloop, uitkomst of uitslag: succes hebben; iem. succes wensen 2 iets dat goed afloopt: het optreden was een groot succes Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking bepalend voor het succes van de organisatie. De samenwerking tussen Streekwurk en Doarpswurk…

Meer lezen

Richt Sterk: In prachtige baan

door | Blog | Nog geen reacties

Ik bin no in pear moanne oan it wurk as adviseur foar Doarpswurk. In prachtige baan dat neffens my in maatskiplik tafoege wearde hat.  Tajûn, wat demokratyske fernijing no krekt ynhold, dat wist ik yn it foar net. Leefberens is, krekt as demokratyske fernijing, in breed begrip. In moaie definysje…

Meer lezen

Mario Grims uit Folsgare

door | Interview

Energie besparen levert geld, milieuwinst en een comfortabel leefklimaat op. In Folsgare pakken inwoners dat samen aan in een project dat samen met Buurkracht wordt uitgevoerd. Het is het 200e Buurkrachtdorp van Nederland. Het dorp Folsgare kwam met Buurkracht in aanraking tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang waar informatie over de…

Meer lezen

Janneke de Boer: Sosjale kontrôle

door | Blog

Okkerdeis hiene wy doarpsfeest (om ynbrekkers foar te wêzen skriuw ik dêr fansels no pas oer ; ) ) en rekke ik, oer de hage, oan de praat mei buorfrou. Us buorfrou is fan in sekere leeftyd, mar giet mei har freondinnen noch mar wat graach it feest yn. Buorman…

Meer lezen

Evaluatie Friese Dorpentop

door | Nieuws

Op 15 juni vond in het kantoor van Doarpswurk in Raerd de evaluatie plaats van de Friese Dorpentop van 5 november 2016. Ook het functioneren van de uit de dorpentop ontstane werkgroepen en het symposium ‘Besturen met de Buren’ van 18 mei 2017 kwamen ter sprake.  De algehele indruk van…

Meer lezen

Keunstwurk: Boekingsmarkt Fryslân 2017

door | Nieuws

Op de jaarlijkse Boekingsmarkt Fryslân (voorheen Informatiemarkt Fryslân) geven theaterbureaus en podiumkunstenaars een smakelijk voorproefje van het nieuwe seizoen. Met kramen, presentaties en pitches laten zij zien wat zij voor het nieuwe seizoen te bieden hebben. Voor programmeurs van de Friese podia is de Boekingsmarkt Fryslân de ideale gelegenheid om…

Meer lezen

Belevingstheater versterkt mienskip in Spannum

door | Interview

Een Iepenloftspul is een typisch Fries fenomeen. Niet alleen de toneelspelers zijn er maandenlang druk mee, in veel gevallen wordt het hele dorp ingeschakeld. Zo ook in Spannum, waar in juni 5 keer de voorstelling ‘It Kistke fan Sybrant Roorda’ werd opgevoerd. De toneelvereniging van Spannum wilde wel eens ‘iets…

Meer lezen

Janneke de Boer: Duorsume mienskip

door | Blog | Nog geen reacties

Duorsum wenje, duorsum ride, duorsum ite: We ûntkomme der net mear oan. In duorsum libben en in bettere wrâld foar ús neiteam binne ûnskiedber mei-inoar ferbûn. De ûntsjinkearbere groei én driuw nei wolfeart fan it minskdom bringt al wat kwetsber is yn de ferdrukking. Tropyske bosken wurde ynruile foar soja…

Meer lezen

Interview met Theo van der Molen

door | Interview

De Doarpstún Snakkeburen is één van de eerste dorpstuinen van Fryslân wordt door veel dorpen als groot voorbeeld gezien. Theo van der Molen vertelt graag over zijn passie, de succesfactoren en valkuilen. Er wordt hard gewerkt op deze zonovergoten ochtend in de Doarpstún van Snakkeburen. Vrijwilligers bouwen aan het nieuwe…

Meer lezen

Heel veel ‘Hart voor je dorp’

door | Nieuws

Betrokken bewoners en geanimeerde gesprekken tijdens de Hart voor je Dorp avond. Op donderdagavond 11 mei organiseerden Wonen NWF, Doarpswurk én De Bewonersraad Friesland de Hart voor je Dorp avond. Naast bestuurders van dorpshuizen en verenigingen van dorpsbelangen waren er ook huurders aanwezig. Zij konden deze avond kiezen uit 4…

Meer lezen