Nieuws voor Friesland

LC: Burgertop opvolger Dorpentop

22 januari 2019

Dit jaar vindt de eerste Friese Burgertop plaats. Daarbij zullen 43 inwoners uitgeloot worden om een advies aan de provincie te mogen geven. Een kerngroep, die is overgebleven van de Dorpentop in 2016 waaraan vijfhonderd Friezen meededen, wil nu eens wat anders proberen om inwoners dichter bij de politiek te brengen. Riejanne Bouma uit Warns en Carin Roelands uit…

Meer lezen

Janneke de Boer: Minder = Mear

17 januari 2019

De ôfrûne tiid wie Fryslân, of de Fries, gauris yn it nijs. Mei 55% fan de stimmen waard ‘Blokkeerfries’ wurd fan it jier by De Dikke van Dale en it nije jier wie noch mar krekt los of ús Waadsee spuide raar guod, man-made junk útkoarre troch ús Wrâld Erfguod. Soe dit it skok-effekt wêze wat wy minsken noadich…

Meer lezen

Trainingen en cursussen Vrijwilligers Academie Fryslân

27 december 2018

De VA Fryslân (Vrijwilligers Academie Fryslân) staat voor het versterken van alle vrijwilligers en mantelzorgers in Fryslân. Het uitgebreide aanbod aan trainingen, workshops en e-learnings  van de VA Fryslân maakt dit mogelijk. Het doel van de VA Fryslân is dat alle vrijwilligers en mantelzorgers zich met plezier en voldoening in kunnen blijven zetten. “Zou het niet mooi zijn dat…

Meer lezen

Openstelling tender IMF 21 januari 2019

27 december 2018

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 21 januari tot en met 15 februari 2019 subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. In deze subsidieronde is ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.…

Meer lezen

Vrijwilligersvergoeding omhoog in 2019

20 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond.…

Meer lezen

LF2018 verstevigde de mienskip

15 december 2018

Het culturele jaar 2018 is officieel afgesloten. Leeuwarden-Fryslân 2018 kende veel culturele hoogtepunten en bracht veel mensen op de been. Insteek was dat het niet alleen een ‘Leeuwarder feestje’ moest zijn, maar dat de hele provincie Culturele Hoofdstad van Europa was. Wat heeft het de dorpen opgeleverd? Wie aan het centrale thema ‘mienskip’ denkt, denkt al snel aan dorpen.…

Meer lezen

Janneke de Boer: Wenwinsken

10 december 2018

De Twintske krante Tubantia docht ferslach fan in byienkomst foar jongerein yn Bornerbroek, wat yn ’t fermidden leit fan de wyk Windmolenbroek en de buorskippen Enterbroek en Deldenerbroek ; ). Yn gearwurking mei provinsje Oerisel wol de OVKK (Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen) nammentlik yn kaart bringe wat de wenwinsken fan jongerein út dizze krite binne. Thijs Elderink fan…

Meer lezen

Bijeenkomst Delende Dorpen

4 december 2018

De Friese Milieufederatie en Netwerk Duurzame Dorpen organiseren samen een bijeenkomst op donderdag 13 december over het delen van gebruiksgoederen op dorpsniveau.  Waar gaat het over? In veel Friese dorpen wordt hard gewerkt aan meer duurzaamheid. Wat we ons daarbij vaak niet realiseren is dat het nogal wat milieubelasting kost om gebruiksgoederen te produceren, vaak veel meer dan we…

Meer lezen

Bûtengewoan berikber; denkt u mee?

29 november 2018

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. De provincie hoort graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede ideeën testen we in…

Meer lezen

De Arkbak vol gereedschap voor dorpsbelangen

28 november 2018

Hoe krijg je wensen, kansen en energie uit een dorp in beeld? Met die vraag worstelt menig dorpsbelang. Freija de Jong en Tabe Paul Wolters ontwikkelden een methode om gericht met de bewoners in contact te komen: De Arkbak. Freija de Jong en Tabe Paul Wolters zijn student Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Samen met…

Meer lezen

UITGESTELD: Regiobijeenkomst ZO & ZW Fryslân 28 november

20 november 2018

>> Deze regiobijeenkomst is uitgesteld tot (begin) 2019. Verdere informatie volgt.  <<   Elkaar informeren, inspireren en ontmoeten! Kom naar onze regiobijeenkomst Zuidoost en Zuidwest Fryslân op woensdag 28 november a.s. Doarpswurk, Streekagenda Zuidoost en Streekwurk Zuidwest organiseren in het dorpshuis De Hichte te Ouwsterhaule een informatieve bijeenkomst met een diversiteit aan onderwerpen. Laat je informeren en inspireren door…

Meer lezen

Even voorstellen: Tjittie Kamminga

20 november 2018

Mijn naam is Tjittie Kamminga en ik woon samen met mijn echtgenoot & twee kinderen sinds 2010 in het dorp Dronryp. Na vele jaren als beleidsambtenaar voor verschillende gemeenten gewerkt te hebben op het terrein van sociale zaken en onderwijs, heb ik later de overstap gemaakt naar een welzijnsorganisatie. Hier was ik projectleidster van een harmonisatieproces met peuterspeelzalen en…

Meer lezen

Acteurs ‘Doarp Europa’ op zoek naar eigen identiteit

16 november 2018

Tryater trekt door Fryslân met de locatievoorstelling ‘Doarp Europa’. Wat hebben de spelers zelf met het thema dorp? Drie van hen vertellen. Brecht Wassenaar (29), Romke Gabe Draaijer (28) en Sjoerd Blom (24) speelden vorig jaar in de voorstelling ‘Elkenien is in prutser’ van Tryater waarin ze op zoek gingen naar hun identiteit. Ze verzorgden in deze setting ook…

Meer lezen

Klimaatevent Fryslân ‘Oer de grinzen’

9 november 2018

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050, het bestuursakkoord klimaatadaptatie, het klimaatakkoord Parijs, lokale, regionale en landelijke klimaatprojecten: het buzzt als het gaat om ons klimaat. Het kan je niet ontgaan zijn: er is wel degelijk iets aan de hand. Klimaatadaptatie, verzilting, hittestress, energietransitie… de termen vliegen je om de oren. Overal wordt gewerkt aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Hoe gaan wij om…

Meer lezen

Janneke de Boer: Mear sizzenskip foar elts!

30 oktober 2018

Hoezee! Graaf dy grêft, bou dy muorre, easkje mear en wurd hear en master fan ús eigen Fryske Keninkryk! Ik lies, yn earste ynstânsje op ynternet, dat de Frysk Nasjonale Partij (FNP) mear sizzenskip wol, foar ús, Friezen. Yn neifolging fan Wales en Súd-Tirol sil Fryslân âlde rjochten opeaskje en in nij Keninkryk stichte mei Johannes as Kening Kramer.…

Meer lezen