Nieuws voor Friesland

Waddenfonds: subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

30 juli 2019

Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds worden ingediend van maximaal € 50.000,–.  Projecten die in aanmerking willen komen, moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen maandag 18 juni 2018 en vrijdag 13 december 2019 tot 13:00 uur of tot zoveel eerder…

Meer lezen

Grutsk & Grien vermeldt op projectenkaart IMF

26 juli 2019

Het project Grutsk & Grien georganiseerd onder de vlag van het Netwerk Duurzame Dorpen is geplaatst op de projectenkaart van het Iepen MienskipsFûns. Op deze kaart staan diverse projecten georganiseerd door inwoners van Fryslân die een bijdrage hebben ontvangen uit het Iepen MienskipsFûns. Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, wijk of dorp. Grutsk &…

Meer lezen

Meldpunt GGD: Zorgen over iemand met verward gedrag?

18 juli 2019

Laat het weten via het Meld- en adviespunt verward gedrag Sinds mei 2019 kun je jouw zorgen over een persoon met verward gedrag melden bij een speciaal daarvoor ingericht meld- en adviespunt (0800-1771). Je kunt het Meld- en adviespunt verward gedrag 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereiken voor het stellen van vragen en het doen van…

Meer lezen

Omdenken over eenzaamheid: niet hulp bieden, maar hulp vragen

29 juni 2019

Hoe ga je om met eenzaamheid in je dorp? Netwerk Zorgzame Dorpen organiseerde dinsdag 18 juni 2019 samen met Sûnenz en NHL Stenden Werkplaats Sociaal Domein een themabijeenkomst hierover bij Sûnenz in Drachten. ‘Anders kijken naar eenzaamheid’ luidde de titel van de workshop die Ieta Berghuis en Richtje Boomsma van de Werkplaats Sociaal Domein gaven. Oftewel: ‘omdenken’. Niet hulp…

Meer lezen

Verslag cursus Omgevingswet en dorpsvisie

21 juni 2019

Met ingang van 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in werking. Met deze nieuwe wet komen veel bestaande regels en verordeningen te vervallen: niet de regels staan centraal, maar het initiatief. Wat betekent dat concreet voor dorpen en dorpsbelangen? Daarover ging het dinsdag 4 juni op de noordelijke training voor dorpsbelangen in Tolbert. De training ‘De nieuwe Omgevingswet…

Meer lezen

Burendag 2019

18 juni 2019

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2019 vieren we Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Wie organiseren Burendag? Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren…

Meer lezen

Anders kijken naar eenzaamheid in dorpen

11 juni 2019

Hoe ga je om met eenzaamheid in je dorp? Een vraag die actueler wordt, nu de zorg zich steeds meer naar de thuisomgeving verplaatst. Netwerk Zorgzame Dorpen organiseert samen met Sûnenz en NHL Stenden Werkplaats Sociaal Domein een themabijeenkomst hierover. Netwerk Zorgzame Dorpen – geïnitieerd vanuit Doarpswurk – is een netwerk en podium van zorginitiatieven in dorpen waar kennis…

Meer lezen

LC: Burger aan het roer

29 mei 2019

De Friese samenleving bedelft de politiek in het Provinsjehûs onder wensen en ideeën. In de stapel brieven ook een oproep om burgerplannen te blijven steunen. ‘Friesland, geef hun de ruimte’, is kort gezegd de strekking van een brief van Doarpswurk in Raerd aan de politieke partijen die onderhandelen over een nieuwe provinciale coalitie – CDA, PvdA, VVD en FNP.…

Meer lezen

Janneke de Boer: Moaie Mienskip

27 mei 2019

Moaie ferhalen, moaie minsken; at je goed sjogge, fine je se oeral. Frijwilligers, mantelsoargers, karakteristike doarpsminsken, foaroprinners, neibeskôgers en gean sa mar troch. Net inkeld op de doarpen fansels, likegoed yn `e stêd. Moaie ferhalen hear ik sa no en dan, mar meastentiids wurdt der gewoan oer swijt. We hienen in drok wykein hân op ús doarp; muzikanten, perklizzers,…

Meer lezen

Samenwerken aan thuis gezond oud worden

23 mei 2019

Gezond oud worden wil iedereen, maar wordt ook steeds belangrijker met het oog op de toenemende vergrijzing. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, verplaatst de zorg zich steeds meer naar de thuisomgeving. Het Netwerk Zorgzame Dorpen organiseert daarom samen met Sûnenz en NHL Stenden Hogeschool een bijeenkomst over dit thema op 18 juni, specifiek gericht op eenzaamheid. Sûnenz is…

Meer lezen

Actief Media: Politici doen verzoek aan Friese Burgertop

17 mei 2019

LEEUWARDEN – Het voelt duidelijk wat onwennig: politici die een verzoek doen aan een niet officieel orgaan, de Friese Burgertop, waarvan de 43 leden bovendien nog niet bekend zijn. Toch deden ruim tien statenleden en raadsleden dinsdag 7 mei jl. hun best die opdracht te formuleren. Dat lukte ook nog. Het thema staat min of meer vast: ‘positieve gezondheid’,…

Meer lezen

Noordelijke training voor dorpsbelangen

13 mei 2019

 ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’          De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop. Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd met 25 andere wetten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving. De wet zal naar verwachting in 2021 van kracht worden en moet dan bijdragen aan: – een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en…

Meer lezen

LC: Maak van Friesland Blue Zone

7 mei 2019

‘Plek waar mensen beter eten, meer bewegen en meer zingeving ervaren’ Hoe maken we van Friesland een Blue Zone, een regio waar mensen bovengemiddeld oud worden? Over die vraag zouden 43 burgers zich moeten buigen. Althans, dat is wat een groot deel van een groep van 32 professionals dinsdag 23 april jl. in het Provinsjehûs bedacht als input voor…

Meer lezen

MeAR Fryslân brengt met smartphone verhalen tot leven

30 april 2019

De smartphone als gids door je dorp of omgeving. Dat kan met augmented reality (AR), een techniek die als het ware een digitale laag over de werkelijkheid legt en je dingen laat zien die er niet echt zijn. MeAR Fryslân ontwikkelde een speciale app en zet hiermee routes uit. Zoals in Achtkarspelen, waar de route binnenkort wordt gelanceerd en…

Meer lezen

READ IT project, steun voor actieve burgers op het platteland

25 april 2019

Samen met organisaties uit vijf andere landen (Duitsland, Frankrijk, Zweden, Griekenland en Polen) is Learn for Life partner in het Erasmus+ project READ IT. Dit project is erop gericht actief burgerschap op het platteland te versterken door het op internationale schaal uitwisselen van goede (en minder goede) voorbeelden, methodes en aanpakken. De uitwisseling willen de partners tot stand brengen…

Meer lezen