Nieuws voor Friesland

Janneke de Boer: Prakkesaasjes

8 januari 2020

Op ús kelderdoar hinget al in skoftke ien bepaald briefke. Skots en skeef stiet dêr, njonken mear, op kribele ‘Idzerda opsyk nei roots’. By de live-útstjoering fan Omrop Fryslân, 6 novimber lêstlyn, die bliken dat dizze radiopionier doe’t er âlder waard opsyk gie nei syn roots, eat wat ik blykber nijsgjirrich genôch fûn om te notearjen op in gieltsje.…

Meer lezen

Eerste ronde Iepen MienskipsFûns open vanaf 13 januari

4 januari 2020

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 13 januari tot en met 6 februari 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling, die recent uitgebreid is met ontmoetingsplekken, helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is € 1.450.000 beschikbaar…

Meer lezen

Dorpencoördinator wijst de weg binnen de gemeente

23 december 2019

Een dorpencoördinator is voor de meeste dorpsbelangen het eerste aanspreekpunt van de gemeente. De coördinator heeft contact met de dorpen en wijken en zorgt ervoor dat de wensen, klachten en ideeën op de juiste afdelingen terecht komen. Twee van hen aan het woord. De grote plattelandsgemeenten zoals Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben meerdere dorpencoördinatoren. Kleinere gemeenten hebben één…

Meer lezen

Nijeholtpade en gemeente Weststellingwerf starten unieke samenwerking

19 december 2019

Op woensdag 18 december 2019 ondertekenden de gemeente Weststellingwerf en het dorp Nijeholtpade de ‘Maatschappelijke overeenkomst Nijeholtpade’. In deze overeenkomst staan 12 projecten waar de gemeente en het dorp de komende twee jaar samen aan werken. De projecten variëren van de zichtbaarheid van de gebiedsteams tot de aanpak van de Hoofdweg. Unieke samenwerking De overeenkomst is een unieke en…

Meer lezen

Uitbreiding subsidieregeling IMF

10 december 2019

De provinciale dorpshuizenregeling wordt per 1 januari 2020 gecombineerd met het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Daarmee komt de bestaande dorpshuizenregeling te vervallen. Deze wordt vervangen door de regeling ‘ontmoetingsplekken’. Hiervoor wordt een extra categorie tot € 75.000,- aan het IMF toegevoegd. Friese initiatiefnemers kunnen met de nieuwe gecombineerde regeling subsidie aanvragen voor ontmoetingsplekken in het algemeen. Naast dorpshuizen zorgen namelijk…

Meer lezen

Nieuw gebruik leegkomende kerkgebouwen

5 december 2019

De leegloop van de kerken en de noodzaak van herbestemming is een actueel thema in Nederland. De prognose is dat in de komende tien jaar een kwart van alle kerken de deuren sluit. Het vraagstuk is hoe we het kerkgebouw voor de gemeenschap kunnen behouden. Een nieuwe functie geven aan een kerkgebouw is namelijk niet eenvoudig. Veel dorpshuisbesturen vragen…

Meer lezen

Janneke de Boer: Nij Poadium

3 december 2019

Krekt foar Easterwierrum hearde ik op de autoradio in Omrop Fryslân-ferslachjouwer yn petear mei deputearre Sietske Poepjes. Ik wie hast op myn bestimming en bleau harkjend yn de auto wachtsjen oant de (dûns-) fammen út in brûzjende Tysker stapten. Se koene my grif noch eefkes misse, want fan wat ik hearde waard ik hiel nijsgjirrich; 144 miljoen Fryske euro’s…

Meer lezen

Dorpswinkel 2.0 is platform van lokaal voedsel

28 november 2019

Eten uit je eigen tuin of van boeren uit je omgeving. Zonder tussenkomst van een supermarkt, maar direct geleverd en verdeeld door de producenten en consumenten zelf. Dat is de insteek van het project Dorpswinkel 2.0. Bregje Hamelynck uit Sibrandabuorren is trekker van het project dat wordt geïnitieerd vanuit de Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen. Samen met haar man…

Meer lezen

Iepen Mienskipsfûns steunt 18 projecten op Friese Wadden

22 november 2019

Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de derde ronde van dit jaar subsidie aan 18 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten zorgen samen voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in de leefbaarheid van de Friese Waddeneilanden.  Een van de projecten die geld krjigt is het Koningshuis op Schiermonnikoog. De stichting ’t Heer en Feer, die het eilander erfgoed vergaart, bewaakt en…

Meer lezen

Feanwâlden werkt aan nieuwe financieringsvorm dorpshuis

21 november 2019

Het dorp Feanwâlden werkt achter de schermen aan een nieuwe financieringsvorm voor het oprichten van een dorpshuis. De initiatiefnemers zijn hiertoe gestimuleerd door het aanbod van de Koninklijke Heidemij Foundation om mee te denken en mogelijk mee te werken aan een nieuwe financiële opzet. De oriënterende gesprekken die de Stichting Doarpswurk hierover inmiddels heeft gevoerd met de Heidemij en…

Meer lezen

Afscheid van stagiair Joost Houtsma

19 november 2019

Van 2 september tot en met 15 november 2019 heb ik stage gelopen bij Doarpswurk. Deze stage ging uit van de opleiding Management van de Leefomgeving aan Van Hall Larenstein. Tijdens deze opleiding leer je om verschillende partijen die betrokken zijn bij een project samen te brengen en al hun behoeften en wensen zoveel als mogelijk te verwerken in…

Meer lezen

Even voorstellen: Theo Andreae

15 november 2019

Theo Andreae (52) is sinds 1 oktober de nieuwe directeur van Doarpswurk. Sinds december vorig jaar was hij al bij Doarpswurk werkzaam als projectleider met als belangrijke taak de organisatie een plek te geven in de nieuwe nog op te richten provinciale organisatie voor leefbaarheidsinitiatieven. Andreae, woonachtig in Joure, volgde de studie Master of Financial Planning en had diverse…

Meer lezen

Even voorstellen: Doeke Fokkema

14 november 2019

Doeke A. Fokkema (65) uit Garyp is sinds september de nieuwe voorzitter van Doarpswurk. Hij was van 2002 tot 2018 wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarvoor was hij werkzaam in het onderwijs en directeur van Gezinszorg Tytsjerksteradiel, later opgegaan in Thuiszorg De Friese Wouden. Waarom Doarpswurk? ‘Als wethouder had ik plattelandsbeleid in mijn portefeuille en te maken met de…

Meer lezen

Bijeenkomst over Omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen

30 oktober 2019

De Omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Wat is het, wat gaat er veranderen en wat is de rol van dorpsbelangen hierin? Doarpswurk organiseert dit najaar vier regiobijeenkomsten over dit onderwerp. In Kollumerzwaag beet de regio Noordoost op maandag 28 oktober de spits af. De bijeenkomst is een vervolg op de training ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’ die Doarpswurk de…

Meer lezen

Janneke de Boer: Goedemiddag!

29 oktober 2019

‘Goedemiddag,’ sei ik suver achteleas werom tsjin de freonlike begroeting. Doe’t ik omseach, seach ik dat it boargemaster Buma wie. Wat koarter fan formaat dan at ik tocht hie, mar sa freonlik at mar koe. Wylst hy it gebou ferliet en ús petear fierder gie oer stêden en doarpen, doarmen myn tinzen ôf: It wie noch net sa lang…

Meer lezen