17 mei 2022 . 19:30 - 22:00 . Sport Fryslân Heerenveen

Cursus Sociale Hygiëne voorjaar 2022

Ieder jaar organiseren Sport Fryslân en Doarpswurk gezamenlijk een cursus Sociale Hygiëne voor hun doelgroepen: sportverenigingen en dorpshuizen. Voor 2022 hebben we een cursus voor de zomer gepland. Hieronder is informatie voor u op een rij gezet. U bent van harte welkom!

Sociale Hygiëne – cursus van 2 bijeenkomsten voor dorpshuizen en sportkantines
De Alcoholwet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

Dorpshuizen en sportkantines waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens deze wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet het dorpshuis / de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen.
*Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn.
*Zij moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag.
*Ze moeten beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

Op de vergunning moeten de namen van (minimaal) twee leidinggevenden staan. De leidinggevenden moeten (naast het bestuur) erop toezien wat er in het dorpshuis (kantine) gebeurt en moeten ervoor zorgen dat de wettelijke regels worden nageleefd, Zij hebben dus een belangrijke functie.

Sport Fryslân en Doarpswurk bieden leidinggevenden in spé een cursus Sociale Hygiëne aan van twee avonden ter voorbereiding op het examen van Sociale Hygiëne.

Het resultaat
Hij/zij weet wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in het dorpshuis/de kantine. De kandidaat kan handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving. De cursus leidt op voor een landelijk erkend diploma Sociale Hygiëne.

Cursusdata en locatie
Twee cursusavonden in Heerenveen: op de dinsdagen 17 en 31 mei 2022.
Examen: dinsdagavond 14 juni 2022 in Heerenveen
Van 19.30 tot ca. 22.00 uur

Aantal beschikbare plaatsen
Minimaal 12 en maximaal 22 personen.

Kosten
€ 250,- per persoon (inclusief 2 cursusavonden, koffie/thee, cursusmateriaal en 1x examengeld).

Voorwaarden
De cursus gaat door als er minimaal 12 personen meedoen. Heb je je opgegeven en kun je toch niet meedoen? Dat kan zonder kosten tot uiterlijk 2 mei. Je kunt je laten vervangen door iemand anders zolang de cursus nog niet begonnen is.

Vragen
Voor meer informatie over de cursus kun je contact opnemen met:
Doarpswurk: Anneke Aans, aaans@doarpswurk.frl of 0566 625010
Sport Fryslân: Marvin Dijkstra via marvin@sportfryslan.nl of 06 53480899

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus via Sport Fryslân aanmelden.
Aanmelden kan tot en met uiterlijk maandag 2 mei 2022.