12 oktober 2021 . 19:30 - 22:00 . Dorpshuis te Goutum

Cursus Sociale Hygiëne

Ieder jaar organiseren Sport Fryslân en Doarpswurk gezamenlijk een cursus Sociale Hygiëne voor hun doelgroepen: sportverenigingen en dorpshuizen. Voor 2021 hebben we een cursus in het najaar gepland.

Hieronder is alle informatie voor u op een rij gezet. U bent van harte welkom!

 

De Drank- en Horecawet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Per 1 juli 2021 is de wet gewijzigd in Alcoholwet.

Dorpshuizen en sportkantines waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens deze wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet het dorpshuis / de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn, zij moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag en ze moeten beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne. Op de vergunning moeten de namen van (minimaal) twee leidinggevenden staan. De leidinggevenden moeten (naast het bestuur) erop toezien wat er in het dorpshuis (kantine) gebeurt en moeten ervoor zorgen dat de wettelijke regels worden nageleefd. Zij hebben dus een belangrijke functie.
Sport Fryslân en Doarpswurk bieden leidinggevenden in spé een cursus Sociale Hygiëne aan van twee avonden ter voorbereiding op het examen van Sociale Hygiëne.

Het resultaat
Hij/zij weet wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in het dorpshuis/de kantine. De kandidaat kan handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving.
De cursus leidt op voor een landelijk erkend diploma Sociale Hygiëne. Het diploma wordt automatisch geregistreerd bij de SVH.

Kosten
€ 250,- per persoon (inclusief 2 cursusavonden, koffie/thee, cursusboek, 1x examengeld). Aantal beschikbare plaatsen is minimaal 12 en maximaal 22 personen.

Voorwaarden
De cursus gaat door als er minimaal 12 personen meedoen. En uiteraard alleen als het kan/mag vanwege corona.
In geval u zich na opgave moet/wilt afmelden voor de cursus dan kan dat zonder kosten tot uiterlijk 4 oktober. U kunt ook uw plaats, voordat de cursus is begonnen, laten innemen door een vervanger.

Docent
Johan de Boer – Sociale Hygiëne Noord Nederland

Cursusdata en locatie
Twee cursusavonden in het dorpshuis te Goutum: op dinsdag 12 en 26 oktober 2021 (19.30 tot ca. 22.00 uur). Het examen is op dinsdagavond 9 november 2021 in Goutum.

Aanmelden is niet meer mogelijk

Vragen
Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met:
– Doarpswurk: Anneke Aans, aaans@doarpswurk.frl of 0566 625010
– Sport Fryslân: Allard Donker via allard@sportfryslan.nl of 06 53480899