1 november 2021 . 19:30 - 21:30 . Sport Fryslân Heerenveen

Cursus succesvol vrijwilligers werven bij verenigingen

Vanuit onze campagne ‘Leve de vereniging’ die we samen met Keunstwurk en Sport Fryslân organiseren, start op 1 november 2021 de cursus succesvol vrijwilligers werven.
De cursus bestaat uit 3 avonden waarin onze cursusleider vrijwilligerscoördinatoren en bestuursleden meeneemt in het proces op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Aan het einde van de cursus heeft de vereniging niet alleen meer vrijwilligers, maar is er ook een vrijwilligersbeleidsplan opgesteld.

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar

Maar zijn ze ook onvindbaar? Veel verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers, het doen van vrijwilligerswerk is niet voor alle leden vanzelfsprekend. Tijd en betrokkenheid ontbreekt. Laten nu juist dat de succesfactoren zijn om vrijwilligers te werven. Als je ervan uitgaat dat iedereen wel iets zou kunnen en willen doen voor de vereniging, kun je veel nieuwe vrijwilligers bereiken.

Hoe bereik je nieuwe vrijwilligers?

Wij helpen, in drie avonden, bij het vinden van nieuwe vrijwilligers. Ervaring leert dat aan het einde van de cursus de vrijwilligersaantallen ruim zijn verbeterd en vele functies zijn ingevuld, waaronder ook vaak structurele.

Hoe ziet een cursus succesvol vrijwilligers werven er uit?

De cursus bestaat uit 3 avonden waarin onze cursusleider vrijwilliger coördinatoren en bestuursleden meeneemt in het proces op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Aan het einde van de cursus heeft de vereniging niet alleen meer vrijwilligers, maar is er ook een vrijwilligersbeleidsplan opgesteld. De drie avonden (bij Sport Fryslân, De Opslach 61 te Heerenveen) zien er als volgt uit:

  • Avond 1: maandag 1 november 
    • De eerste avond staat in het teken van de motieven van vrijwilligers, waarom doen mensen dit? Hoe zorg je er nu voor dat er draagvlak is om leden te motiveren vrijwilligerswerk te gaan doen? Je wordt meegenomen op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
  • Avond 2: donderdag 9 december 
    • De tweede avond is echt gericht op de praktische kant: hoe haal je nu de nieuwe vrijwilligers binnen. Samen maak je een campagne die past bij jouw club. Je oefent samen met de andere cursisten hoe je het gaat aanpakken. Aan het einde van de avond heb je het vertrouwen om de campagne ook echt uit te voeren. In je eigen tijd ga je aan de slag om nieuwe vrijwilligers te benaderen.
  • Avond 3: dinsdag 18 januari 
    • Op avond drie ligt de focus op het vervolg: hoe behoud je nu de (nieuwe) vrijwilligers. Je hebt er nu wel zoveel nieuwe mensen bij, maar je wilt er ook voor zorgen dat je volgend jaar niet weer op zoek moet naar een half nieuw corps. We laten je zien hoe je beleid maakt op het binden en behouden van je vrijwilligers.

Wat levert de cursus op?

Aan het einde van de cursus heeft de vereniging een mooie uitbreiding van het vrijwilligerscorps en is er een goed beeld hoe je de vrijwilligers gemotiveerd houdt om met vol enthousiasme het vrijwilligerswerk te blijven doen.


Deelname per vereniging

Normaliter kost deelname € 250,- per vereniging. Vanuit de campagne ‘Leve de vereniging’ van Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk vinden we het belangrijk dat verenigingen deelnemen en vergoeden de drie partijen een deel. Daarom kunnen we de cursus aanbieden voor € 100,- per deelnemende vereniging. Er kunnen per vereniging maximaal 4 personen deelnemen.

Cursusdata

Avond 1: Maandag 1 november 2021
Avond 2: Donderdag 9 december 2021
Avond 3: Dinsdag 18 januari 2022

Aanmelden

Meld jouw vereniging uiterlijk 28 oktober aan.