3 oktober 2023 . 19:30 - 21:00 . Online

De Omgevingswet per 1 januari 2024

Wat moeten we er als dorpen over weten?

Laat je informeren en inspireren over hoe je je als dorpsbelang kunt voorbereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024.

 

De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop.
Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd met 25 andere wetten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving.
De wet wordt op 1 januari 2024 van kracht en moet dan bijdragen aan:
– een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
– het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke doelen.

Samen

De Omgevingswet vraagt gemeenten straks o.a. om beleid te maken samen met de inwoners. Er komen omgevingsvisies en omgevingsplannen die bestemmingsplannen gaan vervangen.
Hoe kunnen dorpen zich hierop voorbereiden? Wat gaat er veranderen? Voldoet een dorpsvisie als inbreng voor de gemeente?

Webinar
Datum: dinsdag 3 oktober 2023
Tijd: van 19.30-21.00 uur
Waar: online (gratis) u ontvangt dinsdagmorgen de link om deel te nemen.

Vervolgbijeenkomst per regio

Na de algemene informatie via de digitale bijeenkomst gaan we in de 4 provinciale regio’s fysiek in gesprek met de besturen van dorpsbelang en de gemeentelijke ambtenaren (dorpenco√∂rdinatoren en beleidsmedewerkers) die hierbij betrokken zijn. We maken na het webinar de vervolgbijeenkomsten en locaties bekend.

Graag tot dinsdag!

Team Doarpswurk

    Aanmelden webinar 'De Omgevingswet'

    Gegevens per deelnemer    privacyverklaring