9 september 2023 . 09:00 - 00:00 . Fryslân

Doarpsbrûsdei 'We binne wer los!'

Op de Doarpsbrûsdei (standaard de tweede zaterdag in september) zorgen we er met zijn allen voor dat het weer bruist in de dorpen, met het dorpshuis als kloppend hart!

Voor de zomer maken we hier bekend wat we allemaal gaan doen op de Doarpsbrûsdei!

Kijk bij ons project hoe leuk de vorige edities waren!