23 augustus 2021 . 09:00 - 00:00 . Fryslân

Campagne 'We binne wer los!'

Update 13 juli 2021: Deze campagne is tot nader order uitgesteld i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen van de Rijksoverheid


Campagne voor na de zomer: Wy binne wer los!

Gelukkig kan het sociale leven door alle versoepelingen weer opgestart worden. Na een jaar waarin we met veel beperkingen op het gebied van sociaal contact hebben geleefd, willen we dit met zoveel mogelijk Friese dorpen vieren.

Doarpswurk werkt aan een campagne ‘Wy binne wer los!’ om dit gezamenlijk aandacht te geven. Misschien hebben jullie zelf al ideeën voor na de zomer, en misschien krijgen jullie inspiratie van de suggesties van Doarpswurk. Hou mail en socials komende weken in de gaten voor meer informatie!

Heb je ideeën, bel 0566-625010 of mail ons info@doarpswurk.frl