24 november 2022 . 09:00 - 16:30 . Liander | Melkemastate (Cammingaburen – Leeuwarden)

Friese Energiedagen - Energie-infrastructuur

Provincie Fryslân organiseert in de periode van september 2022 tot en met maart 2023 vijf Friese Energiedagen. De dagen zijn bedoeld om zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau kennis en kunde uit te wisselen op het gebied van de energietransitie. Centraal staat ook de ontmoeting met de Mienskip en het samen zijn. De vijf thema’s zijn: Warmtetransitie, Energiebesparing, Energie Infrastructuur, Duurzame energieproductie en Energie in de Mienskip. We brengen maatschappelijke organisatie, het Rijk, betrokken initiatieven, Friese gemeenten, adviseurs, Wetterskip en provinsje bij elkaar.

De Friese Energiedag 3

Opgave: Energie-infrastructuur
Locatie: Liander | Melkemastate (Cammingaburen – Leeuwarden)
Tijden: 09:00 – 16.30 uur

Programma

09.00 Ontvangst
09.15 Opening
09.45 Start interactief programma (deelsessies in twee rondes)
1. Wandelen door de wijk – Wat zijn de ruimtelijke effecten van de warmtetransitie?

Woningen van het gas af betekent dat in woonwijken meer elektriciteit nodig is. En dat wordt ook zichtbaar, meet kleinere stationnetjes en werkzaamheden door extra kabels.

Samen gaan we op pad, en kijken met virtual reality brillen ‘onder de grond’. De opdracht is de meest geschikte plaats te zoeken voor een nieuw station.

2. Bezoek onderstation Schenkenschans, Leeuwarden-West

Onderstations zijn de grote stopcontacten van Friesland, het zijn plekken waar je niet vaak kan komen. In een korte excursie laten we zien wat de betekenis van een onderstation voor het totale energiesysteem.

3. Handen uit de mouwen: opleiden van nieuwe vakmensen

Er zijn vele, vele extra handjes nodig om de opgave van de energietransitie aan te kunnen. Hoe worden deze mensen opgeleid? Het opleidingsplein van Liander zijn een aantal praktijksituaties in beeld gebracht, de opleiders vertellen u welke creatieve wegen worden bewandeld om nieuwe elektrotechnici binnen te halen en hun de passie voor het mooie vak bij te brengen.

4. Wat betekent de energietransitie voor het Friese bedrijfsleven?

De impact van de energietransitie op het Friese bedrijfsleven is groot. Een aantal deskundigen laten hun licht schijnen op de elektrificatie van het bedrijfsleven en welke uitdagingen daarmee gepaard gaan.

5. Masterclass Innovaties van Roelof Potters

Innovatie-goeroe Roelof Potters van Liander verhaalt over alle nieuwe innovatieve ontwikkelingen van het energiesysteem. Hoe ziet dat er over 10-20-30 jaar uit in Friesland?

09.45 Ronde 1 – deelsessies
11.20 Ronde 2 – deelsessies
12.30 Lunch
13.30 Inhoudelijk programma
1. Programmeren en prioriteren in de regio en rol overheden
2. Flexibisering en innovaties
14.45 Panelgesprek: met uitdagende stellingen kijken we naar het Friese energiesysteem.

Met alle uitdagingen, hobbels en bobbels die we in gezamenlijkheid te nemen hebben. Jij laat jouw stem toch ook horen?

15.30 Netwerkborrel

Op de locatie hebben we een maximum aantal mensen die we toe kunnen laten, dus meld je spoedig aan via onderstaande link. Bij teveel aanmeldingen zal er geloot worden.

Data 5 Friese Energiedagen

 1. De Friese Energiedag | Warmtetransitie
  Donderdag 29 september
 2. De Friese Energiedag | Energiebesparing
  Donderdag 27 oktober
 3. De Friese Energiedag | Energie-infrastructuur
  Donderdag 24 november
 4. De Friese Energiedag | Duurzame energieproductie
  Donderdag 26 januari
 5. De Friese Energiedag | Energie in de Mienskip
  Donderdag 23 februari

Tekst en banner(bewerkt): provincie Fryslân