27 oktober 2022 . 09:30 - 17:00 . N.n.t.b.

Friese Energiedagen - Energiebesparing

Provincie Fryslân organiseert in de periode van september 2022 tot en met maart 2023 vijf Friese Energiedagen. De dagen zijn bedoeld om zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau kennis en kunde uit te wisselen op het gebied van de energietransitie. Centraal staat ook de ontmoeting met de Mienskip en het samen zijn. De vijf thema’s zijn: Warmtetransitie, Energiebesparing, Energie Infrastructuur, Duurzame energieproductie en Energie in de Mienskip. We brengen maatschappelijke organisatie, het Rijk, betrokken initiatieven, Friese gemeenten, adviseurs, Wetterskip en provinsje bij elkaar.

Data 5 Friese Energiedagen

 1. De Friese Energiedag | Warmtetransitie
  Donderdag 29 september
 2. De Friese Energiedag | Energiebesparing
  Donderdag 27 oktober
 3. De Friese Energiedag | Energie-infrastructuur
  Donderdag 24 november
 4. De Friese Energiedag | Duurzame energieproductie
  Donderdag 26 januari
 5. De Friese Energiedag | Energie in de Mienskip
  Donderdag 23 februari

Tekst: provinsje Fryslân