29 september 2022 . 09:30 - 17:00 . Biosintrum Oosterwolde

Friese Energiedagen - Warmtetransitie

Provincie Fryslân organiseert in de periode van september 2022 tot en met maart 2023 vijf Friese Energiedagen. De dagen zijn bedoeld om zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau kennis en kunde uit te wisselen op het gebied van de energietransitie. Centraal staat ook de ontmoeting met de Mienskip en het samen zijn. De vijf thema’s zijn: Warmtetransitie, Energiebesparing, Energie Infrastructuur, Duurzame energieproductie en Energie in de Mienskip. We brengen maatschappelijke organisatie, het Rijk, betrokken initiatieven, Friese gemeenten, adviseurs, Wetterskip en provinsje bij elkaar.

Programma

De Friese Energiedag | Warmtetransitie    

Dag begint om 09:30
Locatie: Biosintrum | Oosterwolde
Dagvoorzitter: Roelof Louwsma

Ochtend

 • Gedeputeerde Sietske Poepjes over de gezamenlijke opgave rondom de warmtetransitie
 • Oane Galama (Galama Sustainable Solutions) over de Friese energietransitie in een Europese context
 • Energiebronnen, (on)afhankelijkheid, energie-terpen
 • Warmtebedrijf Ennatuurlijk over warmtenetten perspectief vanuit de markt
 • Themasessies: Aquathermie, Groen Gas, Warmtenetten & Geothermie

Bestuurlijke themasessie: in gesprek met Rijk over nationale programma’s

Gesprek over kansen voor Friesland en versterking samenwerking met het Rijk en de regio

Middag

 • In gesprek met het Rijk over landelijke programma’s, welke instrumenten en middelen
 • Tweede ronde themasessies, zie ochtend
 • Afronding: panelgesprek met bestuurders, Bouwgroep Van Wijnen (Woningfabriek) en Woningcorporatie Elkien
 • Afsluitende netwerkborrel met proefopstellingen en stands
 • De dag eindigt rond 17:00 uur

AANMELDEN via provincie

Data 5 Friese Energiedagen

 1. De Friese Energiedag | Warmtetransitie
  Donderdag 29 september
 2. De Friese Energiedag | Energiebesparing
  Donderdag 27 oktober
 3. De Friese Energiedag | Energie-infrastructuur
  Donderdag 24 november
 4. De Friese Energiedag | Duurzame energieproductie
  Donderdag 26 januari
 5. De Friese Energiedag | Energie in de Mienskip
  Donderdag 23 februari

Tekst en banner(bewerkt): provincie Fryslân