21 mei 2022 . 14:30 - 19:30 . Centrum Raerd

Het Beraad van Raerd: Wenje yn Fryslân

Op zaterdag 21 mei organiseert Doarpswurk ‘Het Beraad van Raerd’, een feestelijke gratis bijeenkomst in het centrum van Raerd over wonen. Veel inwoners, initiatiefgroepen, besturen, gemeenten, wethouders en vele anderen zijn druk met dit vraagstuk. Inbreiden of uitbreiden? Een knarrenhof of tiny houses? Hoe doe ik dat en hoe begin ik? Wat kan en mag? En zo zijn er nog veel meer vragen.


Tijdens het Beraad van Raerd gaan we graag met u over verschillende thema’s in gesprek. Om elkaar te inspireren, elkaar te ontmoeten in een informele sfeer en om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. En daarbij mag het vooral ook leuk en gezellig zijn.

HET PROGRAMMA
We ontvangen u graag vanaf 14.30 uur in Raerd. Kom op tijd, want het kan druk gaan worden en mogelijk moet u een ‘stukje’ lopen om bij ons festival te komen. Wees gerust, u wordt opgevangen en naar parkeerplaatsen geleid.

Lezing Wim Daniëls
We starten om 15.00 uur in de Laurentiuskerk van Raerd met een lezing van Wim Daniëls.
Daniëls is fulltime schrijver en taaladviseur. Hij geeft ook lezingen en voordrachten, en staat in het theater met cabaretvoorstellingen en theatercolleges. Hij is bij het grote publiek vooral bekend van diverse televisie programma’s zoals Pauw en Witterman & Spijkers met Koppen. Kortgeleden was hij te zien in het programma ‘Het Dorp’ waarin hij samen met Huub Stapel langs verschillende dorpen reisde. Het programma was deels gebaseerd op zijn boek ‘Het Dorp’. Hij neem ons tijdens zijn lezing mee op een tour langs dorpen.

Officiële opening
De burgemeester van Súdwest-Fryslân Jannewietske de Vries zal hierna de officiële opening verrichten.

Drie workshops
U kunt vanaf 15.30 uur twee workshops volgen, die worden gehouden in de kerk, het dorpshuis en het kantoor van Doarpswurk. Er zijn evenwel drie workshops, dus kies de twee die u het meest aanspreken. Op zaterdag maakt u de keus welke workshops u wilt volgen.

‘Hoe start je een wooninitiatief?’ (Laurentiuskerk)
De inleider van deze workshops is Dirk-Jan Metselaar, projectmanager bij het bureau voor projectontwikkeling en bewonersbegeleiding KUUB in Groningen. De organisatie adviseert groepen in het zoeken naar een locatie, het vinden van mede-bouwers, het kiezen van een architect, het berekenen van bouw- en bijkomende kosten, tot en met advies bij het inrichten van de openbare ruimte. Drijfveer van KUUB is om initiatiefnemers verder te helpen en samen te komen tot een haalbaar plan. 
We willen de jongeren graag behouden in ons dorp! Hoe kunnen we gezinnen een doorstroomwoning bieden? Hoe willen ouderen op termijn wonen in het eigen dorp? Allemaal vragen waar je je Dorpsbelang al jaren, maar zeker vandaag de dag, mee geconfronteerd wordt! We moeten bouwen! Maar hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Met wie heb je te maken en hoe pak je dat aan met de gemeente? Wat is Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO)? Met behulp van praktijkvoorbeelden zal Dirk-Jan, die al jaren met dit bijltje hakt, u meenemen in de wereld van (zelf)bouw initiatieven. Maar gaat ook graag met u in gesprek over vragen die u heeft. Wolkom!

‘Stoppen met bouwen?’ (dorpshuis De Trijesprong)
De inleider van deze workshop is drs. Ingrid van de Vegte. Ingrid is directeur-bestuurder van het Fries Sociaal Planbureau, het kennisinstituut in Fryslân, dat frequent onderzoeken publiceert die kunnen bijdragen aan oplossingen en besluitvorming. Een ervaren bestuurder die houdt van innoveren en ondernemen. En er niet voor schuwt af en toe een steen in de vijver te werpen, al is het maar om een rimpeling te veroorzaken.
Bouwen, bouwen, bouwen lijkt het thema en vraagstuk te zijn van de huidige tijd. Als je de politici mag geloven moeten we nu en vooral snel stenen gaan stapelen. Maar klopt dat beeld wel? Is er niet het risico aanwezig dat we nu gaan bouwen voor toekomstige leegstand? Kortom, zijn we wel ‘passend’ bezig met het vinden van oplossingen voor het woonvraagstuk? In deze workshop gaan we onder andere in op de ontwikkelingen van nu en in de toekomst  . Met behulp van specialisten van onder andere het Fries Sociaal Planbureau nemen we u mee in de belangrijkste ontwikkelingen en gaan we met u mogelijke oplossingen bespreken. In ieder geval voer voor een interessante dialoog en workshop. Wolkom!

‘Wat kinne we foar jo dwaan?’ (kantoor Doarpswurk)
Inleider van deze workshop is Doarpswurk adviseur Riejanne Bouma, zij is voornamelijk werkzaam in de regio zuidoost van onze provincie. Zij vertelt graag wie we zijn, wat we doen & vooral waarom we doen wat we doen. Bouwen, waar begin je? Ga met ons in gesprek over wonen in jouw dorp, hoe je draagvlak creëert en hoe we uw (woon)proces kunnen begeleiden. 
Hoe begin ik, wat moet ik doen, wie heb ik nodig, hoe werkt het en nog veel meer vragen wellicht. Kortom, hoe kom ik van ‘niets tot iets’? Als initiatiefnemer zie je wellicht door de bomen het bos niet meer, er kunnen allerlei belangen spelen, mogelijk is er weerstand, weet je niet op welke wijze de gemeente er mee om wil gaan, zie je op tegen allerlei processen en procedures. En nee, wij kunnen niet alle zorgen wegnemen of meteen alle vragen beantwoorden. Maar we denken en helpen – daar waar we kunnen – graag mee. In de workshop ‘wat kinne we foar jo dwaan’ vertellen we graag meer over wat we doen, hoe we het doen en wat u van ons mag verwachten. Wolkom!

Hapje, een sapje en een pub quiz 
Na de diverse workshops – en uiteraard ook tussendoor – kunt u informatiekramen bezoeken, genieten van muzikale intermezzo’s en een hapje eten bij een foodtruck. We sluiten informeel af met een ‘pub-quiz’ (wie wint deze editie van het Beraad van Raerd en in wiens dorpshuis staat een jaar lang de nu al felbegeerde wisselbokaal?) onder het genot van een hapje en drankje.

Hieronder het programma nog even in het kort, u bent van harte welkom!

PROGRAMMA
14.30  Inloop Laurentiuskerk
15.00  Opening met lezing van Wim Daniëls
15.30  Opgeven workshops
15.45  Workshops ronde 1
16.45  Workshops ronde 2
17.30  Pub quiz
18.00 Afsluiting met hapje & drankje

Heeft u vragen of juist ideeën, we horen het graag, stuur een mail naar info@doarpswurk.frl

AANMELDEN
Weet u nu al dat u langskomt? Heel fijn om te horen, graag ontvangen we dan ook uw aanmelding (per persoon of groep) omdat we gaarne willen weten met hoeveel mensen we ongeveer rekening kunnen houden i.v.m. de catering van die dag.

    Aanmelden voor 'Het Beraad van Raerd'

    Op 21 mei 2022    Aantal personen:    privacyverklaring