25 april 2024 . 13:30 - 17:00 . Dorpshuis Op de Welle te Wilp (Gr)

KKNN Kenniscafé basisvoorzieningen - Zorg en welzijn

Op het platteland bestaan er verschillende uitdagingen betreft zorg en welzijn. Zo zien we dat de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning onder druk staat. De vraag naar zorg neemt toe, vooral door de vergrijzing, maar zijn er minder handen aan bed door de ontgroening. Van ouderen wordt verwacht dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen, dit wordt bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door slimme aanpassingen in huis zoals domotica. Doordat voorzieningen op het platteland verdwijnen, kunnen zorgvoorzieningen lastig bereikbaar zijn voor zorgbehoevenden die weinig mobiel zijn en geen beschikking hebben over een auto. De zorgvraag op het platteland vraagt om andere accenten dan de zorgvraag in de rest van Nederland. De vraagstukken zijn verweven met de woningmarkt, bereikbaarheid en arbeidsmarktvraagstukken.

Programma

Tijdens dit tweede kenniscafé over basisvoorzieningen zal Suzan Christiaanse haar proefschrift toelichten waarin ze ingaat op het effect van het verdwijnen van voorzieningen op het dagelijkse leven van mensen. Een supermarkt is bijvoorbeeld niet alleen de plek waar je boodschappen doet, maar ook een sociale ontmoetingsplaats. Het verdwijnen van voorzieningen kan daarnaast een andere invloed hebben op bijvoorbeeld kwetsbare mensen. In het plenaire gedeelte licht Suzan Christiaanse onder andere toe waar beleidsmakers op kunnen letten.

Tijdens de deelsessies zullen verschillende voorbeelden de revue passeren. Zo zijn er in Drenthe verschillende initiatieven bestaande uit actieve bewoners en zorgzame gemeenschappen die reeds een belangrijke rol spelen op het grensvlak van welzijn en zorg. Het Drents Collectief is hierin vastbesloten om de positie van bewonersinitiatieven als wezenlijk onderdeel van de gezonde zorg in Drenthe te versterken. Roelof Dilling zal tijdens de eerste deelsessie uitleggen hoe het Drents Collectief onder andere als netwerkinitiatief fungeert.

Bloeizones

In Friesland willen steeds meer dorpen een Bloeizone worden. Dit is een gebied waar inwoners samen zorgen voor een omgeving waar mensen langer in goede gezondheid kunnen blijven wonen. De Bloeizones putten inspiratie uit verschillende plekken in de wereld waar min of meer per ongeluk de perfecte omstandigheden ontstaan zijn om gezond oud te worden. Zaken als gezonde voeding en een actieve leefstijl spelen hier een belangrijke rol, maar ook sociale aspecten zoals het actief onderdeel uitmaken van een gemeenschap en zingeving. Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) houdt zich onder andere bezig met het ondersteunen van deze Bloeizones. In deelsessie 2 zal aan bod komen hoe HANNN dit doet.

De sociale gezondheid, een gevoel van betekenis en verbondenheid met anderen is essentieel voor gezondheid en kwaliteit van leven. Het blijkt dat sociale gezondheid nauw samenhangt met zowel fysieke als mentale gezondheid. Mensen met bevredigende sociale connecties leven langer, (positief) gezonder en gelukkiger. Jimmy’s is betrokken bij verschillende initiatieven in het Noorden. Zo laten ze jongeren en beleidsmakers gelijkwaardig samenwerken rond diverse thema’s als mentale gezondheid en leefbaarheid. In deelsessie 3 geeft Marloes Dekker van Jimmy’s ons een inkijkje in hoe zij als organisatie omkijken naar zorg en welzijn van jongeren in deze regio’s.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de Hanzehogeschool.

Wat: KKNN Kenniscafé basisvoorzieningen – Zorg en Welzijn
Wanneer: donderdag 25 april 2024
Waar: dorpshuis Op de Welle, Schoolstraat 17 9367 PX De Wilp (Gr)

Tekst en visual: KKNN