18 mei 2021 . 19:30 - 21:00 . online

KlimOP - Verduurzamen klein maatschappelijk vastgoed

Doarpswurk organiseert met de provincie Fryslân op dinsdag 18 mei a.s. het webinar over het Friese klimaat ontzorgingsprogramma (KlimOP) voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Maatschappelijk vastgoedeigenaren, zoals dorps- en buurthuizen, kunnen voor het verduurzamen van gebouwen gebruikmaken van het ontzorgingsprogramma van de provincie Fryslân. Er is ondersteuning beschikbaar in kennis op velerlei terrein. Op deze manier krijgt u als dorps- en buurthuis, ook de mogelijkheid om uw gebouwen te verduurzamen (vaak is hier weinig of geen kennis en/of mensen & middelen in huis).

Duurzaamheidscoaches kunnen u begeleiden om inzicht te krijgen in welke stappen u moet nemen, hoe de maatregelen gefinancierd kunnen worden en ze helpen ook bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. Een expert zorgt voor het opstellen van een advies op maat gericht op maatregelen en financiering. Het budget voor het nemen van de maatregelen valt overigens niet binnen het programma. Wel wordt u ondersteund in het opstellen van een plan van aanpak en het aanboren van mogelijke financieringsbronnen.

De provincie Fryslân heeft Doarpswurk de opdracht gegeven om voor dorpshuizen en buurthuizen in Fryslân het aanspreekpunt te zijn voor dit programma.

Doarpswurk en de provincie Fryslân helpen u graag verder
Daarom organiseren we op dinsdag 18 mei aanstaande het webinar ‘KLIMOP – klimaat ontzorgingsprogramma voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed’

Projectleider Provincie Fryslân KlimOP Gert-Jan Bouma en de directeur van Doarpswurk Theo Andreae maken u wegwijs in het programma, zodat u aan het eind van de avond weet wat het KlimOP-programma inhoudt en wat het voor u kan betekenen. Tijdens het webinar, dat u gewoon vanuit uw luie stoel kunt volgen, is er ruimte voor het stellen van vragen.

PROGRAMMA
19:30 – Welkomstwoord en inleiding
19:45 – Inhoud van het klimaat ontzorgingsprogramma KlimOP door Gert-Jan Bouma
20:15 – Wat Doarpswurk voor u kan betekenen door Theo Andreae
20:30 – Praktijkvoorbeeld door Dirk Hoogland & Wybe de Jong van MFC Pier’s Stee te Kimswerd
20:45 – Gelegenheid tot het stellen van vragen
21:00 – Afsluiting

Voor wie: besturen van dorps- en buurthuizen
Wanneer: dinsdag 18 mei 2021 19.30 tot maximaal 21.00 uur
Waar: online via Zoom

Meld u per persoon aan door onderstaand formulier in te vullen, we zien u graag op 18 mei!
U ontvangt op dinsdagmorgen 18 mei een mail met de deelnamelink voor de bijeenkomst.

Foto Doarpswurk: MFC Pier’s Stee in Kimswerd

    Aanmelden voor KlimOp: Verduurzamen klein maatschappelijk vastgoed

    Op 18 mei 2021


    privacyverklaring