30 juni 2021 . 19:30 - 21:00 . online

KNHM: Financiën

Bij locatie- en gebiedsontwikkeling kijken we niet alleen naar de inhoudelijke wensen en ideeën, maar ook naar de financiële haalbaarheid van plannen. Zaken als de grondexploitatie van gemeenten, de grondprijs, de waarde van (maatschappelijk) vastgoed, kosten voor planprocedures en mogelijk baten of opbrengsten van een initiatief.

Zaken waar jullie ook mee te maken krijgen als je als groep actieve burgers een ruimtelijk plan wilt realiseren. In deze workshop neemt Kees Swinkels, planeconoom bij Arcadis, ons mee in de financiële kant van de gebieds- en locatieontwikkeling. Kees wordt veelvuldig door KNHM foundation ingezet als adviseur bij burgerinitiatieven. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk hoe zijn kennis en ervaring kan helpen om jullie dromen te verwezenlijken.

Aanmelden via de website van de KNHM

Na aanmelding ontvang je een bevestiging en ca. een week van te voren de link om deel te nemen.