16 juni 2021 . 19:30 - 21:00 . online

KNHM: Plannen en procedures

In Nederland kennen we een groot aantal wettelijke plannen en procedures wanneer het gaat om locatie- en gebiedsontwikkeling. Van bestemmingsplannen en -procedures tot bouw- en milieuvergunningen. Ook als burgerinitiatief krijg je hier mee te maken.

Met welke procedures krijg je te maken als je bijvoorbeeld een braakliggend terrein wilt aanpakken, een pand wilt bouwen of een stadstuin wilt realiseren?In deze workshop brengt Simone Bos, adviseur planvorming bij Arcadis, in beeld hoe een gemiddeld planproces er uit ziet, wie verantwoordelijk is voor welke stappen en onderzoeken en welke rol je hier als burger in hebt. En wat verandert daarin als de Omgevingswet van kracht wordt?

Aanmelden via de website van de KNHM

Na aanmelding ontvang je een bevestiging en ca. een week van te voren de link om deel te nemen.