20 juni 2023 . 16:00 - 17:00 . Online via Teams

NOV - Denken en handelen als een ecosysteem

Vrijwilligersorganisaties staan midden in de samenleving en ons ‘eigen’ klimaat is super belangrijk; daar moeten we goed mee omgaan. En daar heb je de juiste kennis voor nodig! Vandaar deze extreem toekomstgerichte kennisboostweek van Platform Vrijwillige Inzet! We kunnen wel stellen dat je zonder de kennis in deze week zeker kansen mist. De week is interessant voor iedereen die betrokken is bij het vrijwilligerswerk: van vrijwillig bestuurders bij (kleine) initiatieven tot vrijwilligersmanagers bij grote organisaties en medewerkers bij vrijwilligerscentrales, maar zeker ook voor beleidsambtenaren bij gemeente, provincie en rijk.

Om vrijwilligerswerk voor de toekomst duurzaam te maken moeten we niet alleen kijken naar de soorten hulpbronnen, maar ook naar het ecosysteem waarin deze hulpbronnen leven. Hoe ga jij duurzaam om met vrijwillige inzet?

Het ecosysteem-perspectief geeft handvatten om lokaal het gesprek vorm te geven over de toekomst van inzet in de samenleving. Vrijwilligerswerk is de manifestatie van drie soorten vrijwillige hulpbronnen:

  1. In vaste verbanden: wilde zalm
  2. In samenwerking met derden (scholen, bedrijven, tegenprestatie):  gekweekte vis
  3. Spontane vrijwillige inzet: plankton

Alvast meer weten? Lees dan het volledige onderzoeksartikel of alleen een kort overzicht het onderzoeksartikel.

Deze kennisboostsessie wordt verzorgd door Prof. dr. Lucas Meijs. Lucas Meijs is als hoogleraar Strategische Filantropie en Vrijwilligerswerk verbonden aan de vakgroep Business-Society Management van de Rotterdam School of Management.

Deelnemen

Je kunt je aanmelden door te klikken op ‘Ja’ onder bovenstaand kopje ‘Ben je erbij’
(eerst wel even inloggen op het platform. Heb je nog geen account? Registreer je gratis).
Uiterlijk 1 dag voor de kennisboostsessie ontvang je de deelnamelink in MS Teams per e-mail. Laat het ons gerust weten indien er nog vragen zijn via p.zeverboom@nov.nl.