14 juni 2023 . 10:30 - 11:30 . Online via Teams

NOV - goed geregeld voor vrijwilligers?

Vrijwilligersorganisaties staan midden in de samenleving en ons ‘eigen’ klimaat is super belangrijk; daar moeten we goed mee omgaan. En daar heb je de juiste kennis voor nodig! Vandaar deze extreem toekomstgerichte kennisboostweek van Platform Vrijwillige Inzet! We kunnen wel stellen dat je zonder de kennis in deze week zeker kansen mist. De week is interessant voor iedereen die betrokken is bij het vrijwilligerswerk: van vrijwillig bestuurders bij (kleine) initiatieven tot vrijwilligersmanagers bij grote organisaties en medewerkers bij vrijwilligerscentrales, maar zeker ook voor beleidsambtenaren bij gemeente, provincie en rijk.

Voor nu en straks enthousiaste en betrokken vrijwilligers voor je organisatie: leer de voordelen kennen van de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld!

Als organisatie ben je misschien geneigd om, heel begrijpelijk, nóg meer en beter vrijwilligers te werven. Maar als je vrijwilligers niet dat ‘warme bad’ biedt dat ze verdienen, werf je vrijwilligers met de achterdeur wagenwijd open. Denken en kijken vanuit de vrijwilliger, dat is een belangrijk deel van je oplossing! Wat heeft een vrijwilliger nodig, wat zijn haar of zijn wensen, behoeften en talenten? Met andere woorden; denken vanuit die vrijwilliger in plaats vanuit je organisatie!

Dit gaat je helpen!

De Zelfevaluatie van het landelijke keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld! helpt je daarbij.

Met de Zelfevaluatie krijg je een röntgenfoto én MRI van jouw organisatie. Wat heb je al goed geregeld, en wat kan misschien beter? Denk bijvoorbeeld aan hoe je vrijwilligers inwerkt en begeleidt, mogen ze meedenken en doe je iets met hun ideeën en input? Hebben ze mogelijkheden om zich te ontwikkelen, vraag je regelmatig of ze het nog naar hun zin hebben? Zijn er goede afspraken gemaakt, is je organisatie ook sociaal veilig? En vraag je vertrekkende vrijwilligers om eerlijke feed back over hun tijd bij jou? Al dat soort zaken komen terug in de Zelfevaluatie. Het is een handig instrument om te checken waar jouw organisatie staat in het werken met vrijwilligers.

Wil je hier meer over weten meld je dan aan voor deze online kennisboostsessie! Wil je graag voorbereid zijn? Bekijk dan hier alvast de Zelfevaluatie op vrijwilligeinzetgoedgeregeld.nl

Deelnemen

Je kunt je aanmelden door te klikken op ‘Ja’ onder bovenstaand kopje ‘Ben je erbij’ (eerst wel even inloggen op het platform. Heb je nog geen account? Registreer je gratis). Uiterlijk 1 dag voor de kennisboostsessie ontvang je de deelnamelink in MS Teams per e-mail. Laat ons het weten als je vragen hebt via p.zeverboom@nov.nl.

Foto: #100verhalen | Michael – toezichthouder in de speeltuin
Tekst: NOV