19 juni 2023 . 13:00 - 14:00 . Online via Teams

NOV - Op naar vruchtbare samenwerking met de gemeente

Vrijwilligersorganisaties staan midden in de samenleving en ons ‘eigen’ klimaat is super belangrijk; daar moeten we goed mee omgaan. En daar heb je de juiste kennis voor nodig! Vandaar deze extreem toekomstgerichte kennisboostweek van Platform Vrijwillige Inzet! We kunnen wel stellen dat je zonder de kennis in deze week zeker kansen mist. De week is interessant voor iedereen die betrokken is bij het vrijwilligerswerk: van vrijwillig bestuurders bij (kleine) initiatieven tot vrijwilligersmanagers bij grote organisaties en medewerkers bij vrijwilligerscentrales, maar zeker ook voor beleidsambtenaren bij gemeente, provincie en rijk.

Hoe ga je van een knellende relatie met de gemeente naar een vruchtbare? Ook interessant als je nog geen relatie met de gemeente hebt!

Het bestuur van een sportclub die door de buurtsportcoach wordt uitgenodigd om te praten over ‘de gezonde kantine’. Een maatjesproject dat, om in aanmerking te komen voor een luttele subsidie, moet aantonen dat hun interventie ‘bewezen effectief’ is. Een vrijwilligersorganisatie die haar activiteiten in navolging van de gemeente ‘gebiedsgericht’ moet maken.

Wellicht logische eisen vanuit de optiek van de gemeente, maar vaak helaas ook onbedoeld knellend voor vrijwilligersorganisaties. Verwonderzoek deed voor Vereniging NOV onderzoek naar deze ‘logische knelpunten’ in de samenwerking tussen gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Ze presenteren tijdens dit webinar hun bevindingen.

Verwacht enerzijds een lyrisch verhaal over opereren vanuit liefde versus opereren vanuit publiek rendement, en anderzijds praktische tips over hoe je een vruchtbare samenwerking kunt vormgeven en wat je juist moet vermijden.

Deze kennisboostsessie wordt verzorgd door Auke Witkamp van Verwonderzoek.

Verwonderzoek deed voor NOV doen al eerder onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Klik hier voor de eerdere publicaties.

Deelnemen

Je kunt je aanmelden door te klikken op ‘Ja’ onder bovenstaand kopje ‘Ben je erbij’
(eerst wel even inloggen op het platform. Heb je nog geen account? Registreer je gratis).
Uiterlijk 1 dag voor de kennisboostsessie ontvang je de deelnamelink in MS Teams per e-mail. Laat ons het weten als je vragen hebt via p.zeverboom@nov.nl.