16 juni 2021 . 19:30 - 21:00 . online

Op dit moment organiseert DeeEnAa wekelijkse online dorpscanon-workshops. In deze workshops wordt uitleg gegeven over het idee achter de dorpscanons en hoe deze kunnen worden gemaakt.

Historische Canons zijn inmiddels een niet meer weg te denken fenomeen in de Nederlandse samenleving. Zo hebben de meeste grote steden in Nederland hun historische Canons opgetekend. Daarmee laten ze op hoofdlijnen zien wat bepalend is geweest in de eigen ontstaansgeschiedenis.
De gedachte van Dorpscanon is dat alle dorpen en steden, van groot tot klein, ook een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben. Wanneer is de plaats ontstaan? Waarom op die plek? Wie waren de pioniers en eerste bewoners? Wie hebben het dorp verder ontwikkeld? Zijn er markante en bepalende gebeurtenissen geweest in de lokale historie? Heeft de plaats beroemdheden voortgebracht. Al dit soort vragen kan worden beantwoord in de eigen lokale historische Canon.

Tijdens de workshop zal tevens uitgelegd worden hoe het systeem kan worden gebruikt voor het ondersteunen van dorpswandelingen (incl. bebording met QR-codes en gekoppelde WebApp) en wordt uitleg gegeven over het geheel vernieuwde dorpscanon-beheersysteem.

De workshops zijn vooral bedoeld voor lokale historische commissies en verenigingen van plaatselijk belang maar als u zich op persoonlijke titel sterk maakt voor documentatie van de lokale historie van uw dorp of stad dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om deel te nemen.

U kunt gratis deelnemen aan een of meerdere van deze workshops. De workshops zijn voorlopig op iedere Woensdagavond in de maand juni.
Aanvang is telkens 19:30 uur en de workshops duren ongeveer anderhalf uur.

Aanmelden
Via www.deeenaa.nl en www.dorpscanon.nl