29 september 2021 . 16:00 - 17:00 . online

Stipe: 'Wegwijs in regeling, samen cultuur maken'

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen cultuurmaken misschien wel iets voor jou. Keunstwurk organiseert hiervoor op woensdag 29 september om 16.00 uur de webinar ‘Wegwijs in de regeling Samen cultuurmaken’ voor belangstellenden in Fryslân. We willen graag de Friese deelname aan deze regeling stimuleren.

Deze landelijke regeling is vanaf januari 2021 van kracht. Het is nu tijd om bezig te gaan met voorbereidingen voor de nieuwe ronde van 2022. Middels dit webinar word je geïnformeerd over de aangepaste werkwijze van de regeling en hoe je een aanvraag kunt voorbereiden.

Keunstwurk werkt samen met het LKCA aan de kennisdeling voor het thema Samen cultuurmaken. Dit doen we het liefst aan de hand van concrete ervaringen waarbij we hopen op input vanuit de Friese projecten die met hulp van de regeling worden uitgevoerd.

De subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven mogelijk wil maken en bestaande activiteiten helpt zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Programma
*Adviseur Vicky Serao van het Fonds voor Cultuurparticipatie vertelt je over de werkwijze voor het vervolgtraject en je krijgt meer inzicht in hoe je een kansrijke aanvraag kunt indienen en op welke manier je om advies kunt vragen.
*Daarnaast geeft Ingrid Smit van het LKCA inzicht in het traject voor kennisdeling over succesvolle samenwerkingen die door de regeling tot stand komen. Hoe kun je als partijen uit het sociale en culturele domein goed samenwerken? Wat zijn de positieve ervaringen van de deelnemers? En hoe kunnen we allemaal van deze ervaringen leren en erop voortbouwen?

Aanmelden
Aanmelden kan tot dinsdag 28 september 2021.
Via de website van Keunstwurk