22 maart 2021 . 19:30 - 21:00 . online

Webinar 'Fries Fondsen Forum'

In vervolg op het Fries Fondsen Forum van december nodigen Doarpswurk en Keunstwurk u hierbij uit voor de online speeddates met de fondsen op maandagavond 22 maart 2021 om 19.30 uur.

Tijdens deze avond gaat u in groepen speeddaten met 3 fondsen naar keuze. Er zijn in totaal 5 fondsen en 3 speeddaterondes. Elke speeddateronde duurt 20 minuten.
Tijdens de groepsspeeddates krijgt u antwoord op uw eigen vragen, maar kunt u ook leren van de antwoorden op vragen van andere deelnemers. Aan het eind van de avond is het mogelijk om een aantal algemene vragen te stellen.

Om mee te doen aan de speeddates is het van belang dat u concreet bezig bent met een project en beschikt over een basisplan en een kostenindicatie.

Programma
• Opening en programma-uitleg
• Speeddate ronde 1
• Speeddate ronde 2
• Pauze
• Speeddate ronde 3
• Plenaire gedeelte: algemene vragen
• Afsluiting

Praktische informatie:
Wanneer: maandag 22 maart 2021
Tijd: van 19.30-21.00 uur (inloggen vanaf 19.20).
Deelname: gratis

Aanmelden
Aanmelden kan t/m donderdag 18 maart, maximaal 2 personen per project via de website van Keunstwurk
U kunt maximaal 3 fondsen aanvinken op het aanmeldformulier waarmee u wilt speeddaten. We proberen u bij de fondsen van uw keuze te plaatsen. Maandagmorgen 22 maart ontvangt u de deelnamelink en uw persoonlijke programma voor de avond.

Voor vragen kunt u terecht bij Hendrik Tamsma via htamsma@doarpswurk.frl of telefoonnummer 06 89 99 10 89.

De aanwezige fondsen zijn:

  • Iepen Mienskipsfûns is een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie.
  • Kansfonds ziet om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. Kansfonds staat voor thuisgeven: van ‘geven om een ander’ een daad maken. Met geld, liefde en daadkracht mensen minder kwetsbaar maken.
  • VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen zij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.
  • Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
  • KNHM foundation is een netwerk van vrijwillige adviseurs die actieve bewoners graag op weg helpt met hun groene plannen en ideeën. Samen met jou maken ze je plannen concreet en helpen ze bij de uitvoering. Ook geven ze trainingen en workshops.