15 juni 2021 . 19:30 - 20:30 . online

Gemeente Súdwest-Fryslân: Samenwerken in dorp en wijk

Graag nodigen Stichting Sociaal Collectief, gemeente Súdwest-Fryslân en Doarpswurk je uit voor het webinar ‘Samenwerken in dorp en wijk’ op dinsdag 15 juni van 19:30 – 20:30 uur.
Een online bijeenkomst speciaal voor besturen van ontmoetingsplaatsen, zoals dorpshuizen,
wijkgebouwen, MFC’s en dorpsbelangen in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Juist in deze tijd zien we dat het zo belangrijk is dat we elkaar kunnen ontmoeten. Er voorelkaar kunnen zijn. Dat hebben veel mensen het afgelopen jaar laten zien. Ook zijn er in de dorpen en wijken in Súdwest-Fryslân prachtige initiatieven opgezet om elkaar te kunnen helpen en ontmoeten. Daar zijn we ‘grutsk’ op!

Dit maakt het leven in Súdwest-Fryslân mooier. Niet alleen inwoners én bestuursleden, maar bijvoorbeeld ook Stichting Sociaal Collectief en Doarpswurk zetten zich in voor de Mienskip! Daarover gaan we graag met jullie in gesprek.

Waarom deze bijeenkomst?
Stichting Sociaal Collectief, Doarpswurk, gemeente Súdwest-Fryslân, besturen van ontmoetingsplaatsen én bestuursleden van dorpsbelangen hebben één gezamenlijke doelstelling: in contact zijn met de mensen om ons heen en wat voor elkaar kunnen betekenen. We willen graag de handen ineen slaan om te werken aan deze mooie doelstelling.

Veel dorpshuizen, wijkgebouwen en MFC’s hebben overdag ruimtes leegstaan. Maar ook zijn er organisaties, zoals de aanbieders van de Wmo-ondersteuning, die deze ruimtes kunnen gebruiken. Samen met jullie willen we kijken naar de mogelijkheden.

Tijdens de bijeenkomst vertelt directeur Jannie de Vries, over het mooie werk van Stichting Sociaal Collectief. Adviseur Eddy Lania licht toe wat Doarpswurk kan betekenen voor de ontmoetingsplaatsen en dorpsbelangen in Súdwest-Fryslân. Daarnaast vertelt Tilly Berkenbosch van de gemeente Súdwest-Fryslân over de nieuwe werkwijze voor de Wmo-ondersteuning en over de mogelijkheden van samenwerking in de dorpen en wijken. Tijdens deze avond is er ook volop ruimte om je vragen te stellen.

Programma

• Welkom door wethouder Bauke Dam
• Nieuwe werkwijze Wmo-ondersteuning vanaf 2022 door Tilly Berkenbosch
van gemeente Súdwest-Fryslân
• Filmpje: samenwerking tussen wijkgebouw De Eekmolen en zorgaanbieder Philadelphia
• Jannie de Vries, directeur Sociaal Collectief & Eddy Lania van Doarpswurk
• Vragen ‘uit de zaal’
• Afsluiting

Aanmelden
Wil je hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar inkoopwmo2022@sudwestfryslan.nl
Geef je naam aan ons door en vanuit welke organisatie of bestuur je deelneemt.
Je ontvangt dan op 15 juni een mail met de zoom-link voor de bijeenkomst.