30 september 2021 . 19:30 - 20:45 . online

Webinar 'Succesvol vrijwilligers werven'

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Voor de Himmeldei op de tennisbaan of een bardienst in een dorpshuis zijn vrijwilligers nodig. Hoe betrek je vrijwilligers meer bij je vereniging en hoe werf je nieuwe vrijwilligers.

 

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Maar zijn ze ook onvindbaar? Tegenwoordig is het doen van vrijwilligerswerk niet voor alle leden vanzelfsprekend. Tijd en betrokkenheid ontbreekt. Laten nu juist dat de succesfactoren zijn om vrijwilligers te werven. Als je ervan uit gaat dat iedereen wel iets zou kunnen en willen doen voor de vereniging kun je veel nieuwe vrijwilligers bereiken. Met dit webinar helpen we jou en je vereniging bij het vinden van nieuwe vrijwilligers.

Anne Prins, senior verenigingsadviseur bij SportDrenthe, is expert op dit gebied en zal je aan de hand van een drietal thema’s inspireren, motiveren én activeren om zelf aan de slag te gaan. Een waardevolle avond vol handreikingen en veel ruimte voor interactie waar jij en jouw vereniging, vooral in deze tijd, veel aan zullen hebben!

Programma
19:30 – Welkom
19:40 – Thema 1: huidige situatie met corona en vrijwilligers
19:55 – Thema 2: hoe werf je vrijwilligers?
20:10 – Pauze
20:15 – Thema 3: je hebt voldoende vrijwilligers, maar hoe houd je ze nu aangesloten? Hoe is je beleid?
20:45 – Afsluiting

Een interessant programma dat je vanuit je luie stoel kan volgen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot tot 29 september. Na de aanmelding ontvang je op donderdagmorgen 30 september een mail met de Zoomlink voor de bijeenkomst. Je kunt je aanmelden via de website van Keunstwurk.

In het kader van de campagne Leve de Vereniging organiseren  Sport FryslânDoarpswurk, en Keunstwurk dit webinar om kennis te delen en van elkaar te leren en het verenigingsleven in Fryslân te versterken.