Nieuws Archieven - Doarpswurk

Vrijwilligerswerk: een waardevolle bijdrage aan samenleving

Door | Nieuws

Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoef je de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Maar er zijn ook manieren om criticasters te overtuigen. En nog belangrijker: om beleidsmakers en (potentiële) financiers te doordringen van de waarde van vrijwillige inzet. En te benadrukken…

Meer lezen

Verkiezing: It moaiste fan Fryslân

Door | Nieuws

Wat mogen gasten uit binnen- en buitenland absoluut niet missen als ze in 2018 naar de provincie komen. Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân organiseren de komende maanden een grote publieksverkiezing onder de naam ‘It Moaiste fan Fryslân’. De lancering van de verkiezing was maandag 10 april. In tien…

Meer lezen

Europees subsidieprogramma Leader open voor aanvragen

Door | Nieuws

Van 27 maart tot en met 5 mei 2017 kunnen initiatiefnemers van projecten in Noordwest- en Noordoost-Fryslân subsidie aanvragen uit het Europese LEADER-budget. Tot en met 2018 is er voor de twee gebieden circa € 4.3 miljoen subsidie beschikbaar. LEADER is een Europees programma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. Leefbaarheid…

Meer lezen

Kleine dorpen in krimpregio’s niet verder op achterstand

Door | Nieuws

Het gaat naar omstandigheden goed met kleine afgelegen dorpen in krimpregio’s. De bestaande sociaaleconomische achterstand op andere dorpen is door de economische crisis niet groter geworden. Dat staat in de publicatie ‘Dorpsleven tussen stad en land’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het rapport is de slotpublicatie van de reeks…

Meer lezen

Zee van terpen

Door | Nieuws

Onderstaande tekst plaatsen wij op verzoek van het team van Zee van Terpen Zee van Terpen is een cultuureducatie project voor de jeugd uit Friesland. Kunstenaars geven workshops aan kinderen en jongeren en worden uitgedaagd een eigen utopische terp in te richten. Het is een creatief onderzoek naar ideeën over…

Meer lezen

Zee van terpen

Door | Nieuws

Onderstaande tekst plaatsen wij op verzoek van het team van Zee van Terpen Zee van Terpen is een cultuureducatie project voor de jeugd uit Friesland. Kunstenaars geven workshops aan kinderen en jongeren en worden uitgedaagd een eigen utopische terp in te richten. Het is een creatief onderzoek naar ideeën over…

Meer lezen

Anita Andriesen Prijs 2017

Door | Interview, Nieuws

Provincie Fryslân en ARK Fryslân nodigen een ieder uit om een persoon, instantie of groepering die zich in ruime mate inzet of heeft ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân te nomineren voor de: Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2017 Ouvreprijs De Anita Andriesen Prijs voor…

Meer lezen

Anita Andriesen Prijs 2017

Door | Nieuws

Provincie Fryslân en ARK Fryslân nodigen een ieder uit om een persoon, instantie of groepering die zich in ruime mate inzet of heeft ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân te nomineren voor de: Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2017 Ouvreprijs De Anita Andriesen Prijs voor…

Meer lezen

Verslag informatiebijeenkomst dorpswebsite

Door | Nieuws

Na de algemene dorpswebsite bijeenkomst op 11 oktober 2016 werd er afgelopen woensdag een informatiebijeenkomst georganiseerd voor dorpsbelangen die aan de slag willen met hun eigen dorpswebsite. Uit alle windrichtingen kwamen er belangstellenden voor de cursus dorpswebsite maken. Na een voorstelrondje nam Albert Smeding van SNAP ons stapsgewijs door de…

Meer lezen

Vacature bestuurslid Rocov Fryslân

Door | Nieuws

Kent u Rocov -Fryslân? Het is een belangrijk provinciaal adviesorgaan voor het openbaar vervoer. Rocov staat voor Regionaal Orgaan Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. Sinds de provincie het regionaal vervoer regelt, is er in iedere provincie een verplichting om consumentenorganisaties, zoals ouderenbonden, vrouwenorganisaties, dorpsbelangen en reizigersorganisatie Rover, advies te vragen over de…

Meer lezen