Lysbeth Andela

All Posts By

Lysbeth Andela, auteur op Doarpswurk

Vrijwilligerswerk: een waardevolle bijdrage aan samenleving

Door | Nieuws

Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoef je de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Maar er zijn ook manieren om criticasters te overtuigen. En nog belangrijker: om beleidsmakers en (potentiële) financiers te doordringen van de waarde van vrijwillige inzet. En te benadrukken…

Meer lezen

Verkiezing: It moaiste fan Fryslân

Door | Nieuws

Wat mogen gasten uit binnen- en buitenland absoluut niet missen als ze in 2018 naar de provincie komen. Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân organiseren de komende maanden een grote publieksverkiezing onder de naam ‘It Moaiste fan Fryslân’. De lancering van de verkiezing was maandag 10 april. In tien…

Meer lezen

Janneke de Boer: Passy

Door | Blog

Lêsten wie ik by tafal op besite by in feriening, de namme neame soe oerstallich wêze. It wie in sportferiening yn in stêd dêr’t men ék lêst hat fan de krimp. Al sil in trochsneed doarpsbewenner him dêr net in soad by foarstelle kinne. Sy hawwe dêr dochs alle foarsjennings…

Meer lezen

Europees subsidieprogramma Leader open voor aanvragen

Door | Nieuws

Van 27 maart tot en met 5 mei 2017 kunnen initiatiefnemers van projecten in Noordwest- en Noordoost-Fryslân subsidie aanvragen uit het Europese LEADER-budget. Tot en met 2018 is er voor de twee gebieden circa € 4.3 miljoen subsidie beschikbaar. LEADER is een Europees programma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. Leefbaarheid…

Meer lezen

Kleine dorpen in krimpregio’s niet verder op achterstand

Door | Nieuws

Het gaat naar omstandigheden goed met kleine afgelegen dorpen in krimpregio’s. De bestaande sociaaleconomische achterstand op andere dorpen is door de economische crisis niet groter geworden. Dat staat in de publicatie ‘Dorpsleven tussen stad en land’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het rapport is de slotpublicatie van de reeks…

Meer lezen

Zee van terpen

Door | Nieuws

Onderstaande tekst plaatsen wij op verzoek van het team van Zee van Terpen Zee van Terpen is een cultuureducatie project voor de jeugd uit Friesland. Kunstenaars geven workshops aan kinderen en jongeren en worden uitgedaagd een eigen utopische terp in te richten. Het is een creatief onderzoek naar ideeën over…

Meer lezen

Zee van terpen

Door | Nieuws

Onderstaande tekst plaatsen wij op verzoek van het team van Zee van Terpen Zee van Terpen is een cultuureducatie project voor de jeugd uit Friesland. Kunstenaars geven workshops aan kinderen en jongeren en worden uitgedaagd een eigen utopische terp in te richten. Het is een creatief onderzoek naar ideeën over…

Meer lezen

Anita Andriesen Prijs 2017

Door | Interview, Nieuws

Provincie Fryslân en ARK Fryslân nodigen een ieder uit om een persoon, instantie of groepering die zich in ruime mate inzet of heeft ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân te nomineren voor de: Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2017 Ouvreprijs De Anita Andriesen Prijs voor…

Meer lezen

Anita Andriesen Prijs 2017

Door | Nieuws

Provincie Fryslân en ARK Fryslân nodigen een ieder uit om een persoon, instantie of groepering die zich in ruime mate inzet of heeft ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân te nomineren voor de: Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2017 Ouvreprijs De Anita Andriesen Prijs voor…

Meer lezen

Janneke de Boer: Diggelfaaiers

Door | Blog

Wannear’t ús famke en ik nei bûten ta rinne, lizze der allegear diggels op ús fytsrûte. In bierfleske, wêr komt dat no ynienen wei? Lykas alle woansdeis is it allegear drokte yn it doarpshûs, út de bijkeuken helje ik it feger en blik. Us famke it blik en ik de…

Meer lezen