All Posts By

Lysbeth Andela

Vacatures Adviseur

Door | Nieuws

Het bestuur en team van Doarpswurk zoeken twee nieuwe collega adviseurs (voor minimaal 0,6 en maximaal 0,8 fte), gezien de samenstelling van het team ook graag een vrouw. Jij bent super gemotiveerd om met vrijwilligers uit de Friese dorpen te werken aan het behoud en het verbeteren van de leefbaarheid…

Meer lezen

School Ferwoude wordt dorpshuis

Door | Nieuws

Ferwoude heeft sinds 1 september weer een eigen dorpshuis. Na een jaar ‘oefenen’ in de voormalige school is de overdracht aan dorpsbelang officieel rond. Een win-winsituatie voor het hele dorp. Toen de school De Finne in 2016 de deuren sloot, stond Ferwoude voor een dilemma: wat nu? Het schoolgebouw was…

Meer lezen

Earnewâld komt tot leven op het water

Door | LF2018 Mienskip

Het skûtsje hoort bij de Friese cultuurhistorie en waar kun je dat in 2018 beter laten zien dan in het skûtsjedorp bij uitstek: Earnewâld. Age Veldboom en Cathrienus Herrema bedachten het ‘muzikaal skûtsjeteater’ Myn Skip dat op en rond het water wordt opgevoerd. ‘Myn Skip vertelt honderd jaar skûtsjegeschiedenis in…

Meer lezen

Janneke de Boer: Grutsk & Grien

Door | Blog

It is moai waar, lekker waarm en dochs komme de spinnen al wer foar it ljocht. In aldewivesimmer, om sa mar te sizzen. Mei de earste wike skoalle, de wyklikse fuotbaltraining ensafuorthinne achter de rêch fine ús bern it wol goed en lizze dizze hiele snein leafst op ‘e bank….

Meer lezen

Reactie Doarpswurk op Beleidsbrief Leefberens

Door | Nieuws

Woensdag 26 september is de bijeenkomst van Provinciale Staten vanaf 10.00 uur met op de agenda o.a. de Beleidsbrief Leefberens en het Koersdocument Omgevingsvisie. Provinciale Staten nemen op 26 september a.s. een besluit over de Beleidsbrief Leefberens (lees voor meer informatie de stukken van Steatemerk 5 september). Bestuur en team van…

Meer lezen

IMF: openstelling derde tender 17 september

Door | Nieuws

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een…

Meer lezen

LSA: Pitchen voor impact in je wijk

Door | Nieuws

Zijn jullie als  bewonersinitiatief  klaar om door te groeien? Of al een tijdje aan het pionieren en is het nu noodzakelijk om de plannen eens stevig op papier te zetten? Wij kunnen je een stap verder helpen. Op 13 december 2018 krijgen een aantal bewonersinitiatieven de kans hun plan te…

Meer lezen

Verhoging van lage BTW tarief

Door | Nieuws

Lage BTW van 6% wordt verhoogd en vrijstelling sportbeoefening verruimd. In de media is al geregeld aandacht geweest voor de verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019. Een wijziging waar iedereen mee te maken krijgt.  Bij de dagelijkse boodschappen, maar nog belangrijker, voor dorpshuizen…

Meer lezen

Burendag 2018

Door | Nieuws

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Sinds…

Meer lezen