LF2018 Mienskip

Archief

Auteurs ‘Doarp Europa’ op zoek naar eigen identiteit

Tryater trekt door Fryslân met de locatievoorstelling ‘Doarp Europa’. Wat hebben de spelers zelf met het thema…

Meer lezen

Klimaatevent Fryslân ‘Oer de grinzen’

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050, het bestuursakkoord klimaatadaptatie, het klimaatakkoord Parijs, lokale, regionale en landelijke klimaatprojecten: het buzzt als…

Meer lezen

Janneke de Boer: Mear sizzenskip foar elts!

Hoezee! Graaf dy grêft, bou dy muorre, easkje mear en wurd hear en master fan ús eigen…

Meer lezen

Witmarsum daagt de krimp uit

In Witmarsum zijn de voorbereidingen van de theatervoorstelling ‘Wy jouwe gjin krimp!’ in volle gang. Een actueel…

Meer lezen
Koudumers energieneutraal

Voorkom negatieve effecten afschaffen salderingsregeling dorpshuizen

Hieronder de tekst van de BOKD, onze zusterorganisatie in Drenthe. Wij ondersteunen hun oproep van harte en hebben…

Meer lezen

Leefbaarheid belangrijk in besluit Provinciale Staten

De Staten van de provincie Fryslân hebben op woensdag 26 september een positief besluit genomen over de…

Meer lezen

Canons Friese dorpen komt naar u toe

Op 19 januari 2018 is het project Canons van de Friese Dorpen en Steden afgetrapt in Jirnsum…

Meer lezen

School Ferwoude wordt dorpshuis

Ferwoude heeft sinds 1 september weer een eigen dorpshuis. Na een jaar ‘oefenen’ in de voormalige school…

Meer lezen

Earnewâld komt tot leven op het water

Het skûtsje hoort bij de Friese cultuurhistorie en waar kun je dat in 2018 beter laten zien…

Meer lezen

Janneke de Boer: Grutsk & Grien

It is moai waar, lekker waarm en dochs komme de spinnen al wer foar it ljocht. In…

Meer lezen