Lysbeth Andela

All Posts By

Lysbeth Andela, auteur op Doarpswurk

Vacature: Adviseur

Door | Nieuws

Het bestuur en team van Doarpswurk zoeken een nieuwe collega adviseur. Gezien de samenstelling van het team bij voorkeur een vrouw, voor 24 uur en super gemotiveerd om met vrijwilligers uit de Friese dorpen te werken aan het behoud en het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland. Wij vinden…

Meer lezen

Gezocht: Meitinker van alle leeftijden

Door | Nieuws

Wil jij meedenken over thema’s zoals leefbaarheid, duurzaamheid en nieuwe democratie? Of weet je iemand die daarover wil nadenken? Meld je dan aan voor de Mienskipsgroep van Doarpswurk! Wij stimuleren initiatieven van onderop. In 2016 hebben we bijvoorbeeld de eerste Friese Dorpentop georganiseerd. Je bent bij voorkeur als vrijwilliger betrokken…

Meer lezen

Ga je mee naar de Dag van de Lokale Democratie?

Door | Nieuws

Op 17 november wordt in Nieuwegein de Dag van de Lokale Democratie georganiseerd. Een dag vol inspirerende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en praktische handvatten. Loop binnen in de democratische winkel en vind producten waarmee je jouw lokale democratie morgen al een boost kunt geven. Van burgerbegrotingsspel of toolkit loting tot een…

Meer lezen

Elk Fries dorp een boekje met kennis

Door | Nieuws

Rond 6 oktober jl. hebben driehonderd besturen van dorpsbelang in onze provincie ons boekje Cahier 1: ‘Leefbaarheid & Gemeenschap’ ontvangen. Vandaag versturen we naar aanleiding hiervan onderstaand persbericht. Doarpswurk stuurt Friese dorpen een boekje over containerbegrippen Onze dorpen zijn in transitie. Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe…

Meer lezen

‘Sociale hypotheek voor dorpshuis is niet nieuw’

Door | Nieuws

Hierbij de reactie van een adviseur van Doarpswurk op het artikel: ‘Primeur in Enschede: inwoners betalen hypotheek op buurthuis af met maatschappelijke diensten’. Gepubliceerd in de Volkskrant d.d. 4 oktober jl. door journalist Marc van Dinther. De gemeente Enschede en bewoners van de wijk Dolphia zetten onlangs hun handtekening onder…

Meer lezen

Elk dorp een betere OV-verbinding?

Door | Nieuws

Begin met een liftpaal! Onderstaande tekst is geplaatst op verzoek van de werkgroep. Kom 1 november naar Heeg en laat je informeren hoe je als dorp zelf aan de slag kan. Bereikbare dorpen zijn leefbare dorpen! Duim omHeeg is een laagdrempelige manier om vervoer te organiseren in je dorp. Ze…

Meer lezen

VSBfonds past donatiebeleid aan

Door | Nieuws

VSBfonds gaat zich nog meer richten op actief burgerschap en past daarom zijn donatiebeleid op een aantal punten aan. Daarnaast start het fonds met nieuwe initiatieven. Met het ondersteunen van projecten die actief burgerschap bevorderen wil VSBfonds een bijdrage leveren aan meer maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in onze samenleving….

Meer lezen

Verdient jouw initiatief een Zetje?

Door | Nieuws

Creatieve, innovatieve en verrassende ontmoetingsplekken zijn belangrijk, zowel voor stad als platteland! Ontmoetingsplekken zorgen ervoor dat buurtgenoten met verschillende achtergronden en ideeën elkaar leren kennen én ván elkaar kunnen leren. Stichting DOEN gelooft dat deze ontmoetingsplekken de onderlinge samenhang in de maatschappij versterken en daarmee bijdragen aan meer betrokkenheid. Het…

Meer lezen

Tweede ronde Omgevingslab Fries platteland

Door | Nieuws

In juni was de eerste ronde van de Omgevingslabs over de toekomst van ons Friese platteland. De opbrengst van deze avonden zijn omgezet in vier toekomstscenario’s. Hierover praten we graag met u verder in de eerste week van oktober. Gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân nodigen u uit voor de 2e…

Meer lezen