Nieuws

Archief

Tweede tender Iepen MienskipsFûns open 23 april

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven…

Meer lezen

Dorpshulp BMRH laat mensen naar elkaar omzien

Mensen die naar elkaar omzien in een dorp, dat is de insteek van een zorgcoöperatie. In Bakhuizen…

Meer lezen

Janneke de Boer: Ferienings yn bloei!

Yn it ramt fan it projekt Van Krimp naar Groei, in inisjatyf fan muzykbûn Organisatie van Muziekverenigingen…

Meer lezen

De Arkbak volop in ontwikkeling

Wat begon als een studieopdracht voor hun opleiding, is inmiddels uitgegroeid tot een eigen bedrijf. De Arkbak…

Meer lezen

Burgers hebben bij energietransitie het nakijken

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) stuurt brief aan Tweede Kamer De capaciteit op het net is…

Meer lezen

Provinciale dorpshuizenregeling 2019

De huidige dorpshuizenregeling is op dit moment een onderwerp van politieke discussie. Doelstelling van het provinciaal bestuur…

Meer lezen

Betrokken inwoners geven Wergea Perspectief

Pleatslik Belang Wergea kampt met te weinig bestuurders. Vijf vrouwen uit het dorp pakten de handschoen op,…

Meer lezen

Twirre; in sûne Waadrâne foar moarn!

Werkgroep Twirre nodigt inwoners van gemeente Noardeast-Fryslân uit op woensdag 13 maart om samen acties te bedenken…

Meer lezen

Vrijwilligers Academie onmisbaar in huidige tijd

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in de Nederlandse maatschappij. Ze zorgen voor naasten, een bloeiend verenigingsleven en…

Meer lezen

Theo Andreae: Waarom zou ik nog stemmen?

Je hoort het steeds meer en vaker. Waarom zou ik nog stemmen? ‘Ze’ doen maar wat en…

Meer lezen