24 juni 2024

Blog van Johannes de Jong

Week van de Uitwisseling bij de Fryske Akademy

Tijdens de Week van de Uitwisseling kon ik een ochtend meelopen met de Fryske Akademy.
Voor mij is het de derde keer dat ik meedoe. Ik vind het vooral interessant om de overeenkomsten en verschillen te ontdekken bij een andere organisatie. Zo kom je op nieuwe ideeën die je kan toepassen in je eigen werk.

We werden ontvangen door Inge Heslinga en Anne Mulder in het prachtige oude 18e-eeuwse Coulonhûs waar de Fryske Akademy al 85 jaar in gehuisvest is. Hoewel er veel veranderd is zijn de oude details en kamers bewaard gebleven. We werden in de pronkkamer ontvangen met een kop koffie om kennis met elkaar te maken. Ik vind het elke keer weer interessant om te horen hoe divers het werk van de deelnemers is.

Digitale middelen

Na de intro gaf Ir. Eduard Drenth een presentatie over de digitale middelen die de Fryke Akademy inzet om het Fries voor het grote publiek toegankelijk te maken. Dit doen ze o.a. via de Frysker, een website waarmee je heel gemakkelijk Nederlandse teksten kunt vertalen en checken op spelling. Hierbij is ook gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Ook leuk vond ik de Fryslân Ingelsk app, ontwikkeld door student Marten de Jong. Hiermee kan je op een speelse manier Fries leren. Omdat ik samen met mijn collega Hilco werk aan digitale hulpmiddelen vond ik dit heel inspirerend.

Rondleiding

Dr. Han Nijdam nam ons daarna mee met het Aldfrysk rjocht, tige nijsgjirrich! Na deze lezing gingen we een stukje lopen naar It Aljemint, de oude Noarderkerk. Ik vond het fraai om te zien hoe de oude kerk een nieuwe functie heeft gekregen met verschillende verdiepingen. Hierdoor is de locatie praktisch voor gebruik als studieruimte, bibliotheek en een klein theater voor lezingen. Een mooi voorbeeld ook voor kerken die leeg staan in dorpen. Het nieuwe gedeelte is fraai verbonden met het oude gedeelte zodat je droog kan doorlopen.

Op deze locatie kregen we van Drs. Peter van der Meer o.a. uitleg over de collectie van de Fryske Akademy en de samenwerking met Tresoar. Martine Jansen gaf daarna een lezing over het Europese project Mercator. Ik vond het waardevol om te zien hoe verschillende minderheidstalen op Europees niveau kunnen samenwerken aan het versterken van hun positie.

Afsluitend

Als afsluitende lezing gingen we weer naar het oude gedeelte voor een uitleg over de geschiedenis van de Feangreide van Drs. Mark Raat en de Fryske Leksikografie en literatuur van Janneke Spoelstra. Dit laatste leverde een interessante discussie op over het gebruik van de Friese taal. Is het erg dat je niet altijd correct Fries praat? Hoe vaak hoor je nog kaai i.p.v sleutel bijvoorbeeld? Ik vind het zelf heel belangrijk om Fries te kunnen praten met onze doelgroep. Fries schrijven vind ik wat lastiger maar daar hebben we de Frysker voor 😊

Johannes de Jong