2006 – 2016; 10 jaar Doarpswurk, een reden voor een feest(je)?

2006 – 2016; 10 jaar Doarpswurk, een reden voor een feest(je)?

20 mei 2016


De afgelopen 10 jaar kenmerkt zich door grote veranderingen en vragen op alle gebieden van leefbaarheid. Gaan we nu (eindelijk) echt richting een duurzamere samenleving? Gaan we echt richting een nieuwe verhouding burger <–> politiek en ambtelijk bestuur. Wat is een eerlijk, redelijk alternatief? Wie gelooft er nog in het huidige democratische bestel? Wat betekent het dat burgers en dorpen zelf meer initiatief willen (moeten) nemen? Waar kan de overheid wel en waar kan deze niet bezuinigen? Hoe moeten de provincie en de gemeenten er over 10 jaar uitzien? Wie zorgt er straks (nog) voor de zwakkeren in de samenleving die geen familie of vrienden hebben die kunnen helpen? Wie zorgt er voor vluchtelingen/statushouders? Wie….??

Zo zijn er nog veel meer vragen
Belangrijk is, en dat geldt niet alleen voor Doarpswurk, dat we uit die afgelopen 10 jaar leren hoe we het de komende 10 jaar beter kunnen doen. We staan mogelijk op een historisch uniek punt waar veel veranderingen moeten en kunnen plaatsvinden, zonder dat daar een oorlog voor nodig is. Hoe?

Er valt veel te zeggen over Doarpswurk 2006 – 2016 maar één ding is zeker adviseren en ondersteunen van dorpshuizen, dorpsbelangen en (steeds meer) andere burgerinitiatieven doen ze door de bovenstaande vragen te stellen en samen met alle betrokken partijen nieuwe wegen te zoeken. Niet voor niets is er vier jaar geleden het Netwerk Duurzame Dorpen opgezet en twee jaar geleden de Energie werkplaats en is de Mienskipgroep samen met Doarpswurk met het thema nieuwe democratie en Dorpentoppen aan de slag.

Ik ben trots op die veranderingen binnen Doarpswurk. Ons kantoor wordt steeds meer een broeinest van duurzame en democratische ontwikkeling, met samenwerkende professionals/zzp-ers en vrijwilligers.

Toch gaan we die 10 jaar niet met een groot feest vieren
We gaan vooral vooruit kijken naar de komende 10 jaar. Eén ding is daarbij zeker… de ondersteunende functie voor de initiatiefnemende burger wordt alleen maar belangrijker. En hoe dat de komende jaren binnen de driehoek burger, gemeenten en provincie georganiseerd gaat worden? Anders! En samen!

Jan Hendrik Jansen

Deel dit bericht: