Jan Hendrik Jansen: Vluchtelingen met een status in een dorp!

Jan Hendrik Jansen: Vluchtelingen met een status in een dorp!

25 februari 2016


Op een dinsdagmiddag schuift Jannewietske de Vries, oud gedeputeerde van de provincie, even aan in de kantine van Doarpswurk. We hebben haar uitgenodigd om te praten over de democratie en dan met name over een nieuwe vorm van democratie. Tot dit onderwerp komen we nauwelijks. We belanden namelijk al snel, net als vele gesprekken tegenwoordig, in een gesprek over vluchtelingen.

‘Het is niet alleen een probleem, ik zie ook een oplossing’ aldus Jannewietske. Ik ben benieuwd wat er nu gaat komen en wacht rustig af.

‘Volgens mij kunnen we dit als Friese gemeenschap, Friese burgers samen oplossen. In asielzoekerscentra zitten veel mensen die een Nederlandse status hebben kortom mensen die hier mogen blijven. Als elk dorp bijvoorbeeld twee gezinnen zou opnemen in hun dorp dan worden lege huizen gevuld, krijgen scholen nieuwe kinderen en hebben deze mensen echt kans op integratie. Wij Friezen kunnen dat volgens mij. Dit zorgt vervolgens weer voor plekken in de huidige centra waar de vluchtelingen terecht kunnen’.

Prachtig om te zien hoe iemand problemen om kan zetten in eventuele oplossingen. Ik wil direct aan de slag, niet lullen maar poetsen. Natuurlijk begrijp ik wel dat dit niet zo makkelijk is, maar het lijkt me een geweldige uitdaging en misschien ook wel een oplossing voor heel veel meer dingen, dan alleen de hulp die je biedt aan de vluchtelingen.

Daarom gaan wij bij Doarpswurk aan de slag met stakeholders zoals Vluchtelingenwerk, COA, Woningbouwverenigingen en andere partijen die de kennis hebben om dorpen te begeleiden in dit proces. Het project ‘Vluchtelingen met een status in mijn dorp’ start met een bijeenkomst in april voor belangstellenden. We zijn benieuwd naar jouw reactie. Is er in jouw dorp ook ruimte voor een of twee gezinnen, of alleenstaanden? Staan er ook huizen leeg? Hoe gaat het met de school in het dorp? Is er plek voor nieuwe kinderen? Doe je mee?

Jan Hendrik Jansen

Deel dit bericht: