Nynke van der Hoef: samenwerking succes!

Nynke van der Hoef: samenwerking succes!

30 augustus 2017


1suc·ces (het; o; meervoud: successen)

1 goede afloop, uitkomst of uitslag: succes hebben; iem. succes wensen

2 iets dat goed afloopt: het optreden was een groot succes

Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking bepalend voor het succes van de organisatie.

De samenwerking tussen Streekwurk en Doarpswurk is een voorbeeld van zo’n succesvolle samenwerking.

Binnen het Iepen Mienskipsfûns is duurzaamheid een belangrijk thema. Initiatiefnemers die zich in willen zetten op het gebied van energie en duurzaamheid kunnen het beste beginnen bij de Energiewerkplaats. De Energiewerkplaats is een samenwerking van meerdere partijen binnen het Netwerk Duurzame Dorpen. Namelijk de Friese Milieufederatie, Doarpswurk en Us Koöperaasje.

Streekwurk verwijst initiatiefnemers door. De Energiewerkplaats levert kennis, helpt bij het opzetten van een coöperatie, geeft voorbeelden en helpt de initiatiefnemer bij de voorbereiding van het project. Van begin tot eind worden initiatiefnemers begeleid naar het zelfstandig opzetten van een energieproject. Om de kennis door te geven organiseert de Energiewerkplaats klassikaal cursussen met meerdere initiatiefnemers tegelijk. Dat stimuleert ook nog eens het leggen van verbinding en samenwerking tussen coöperaties.

Door gebruik te maken van de Energiewerkplaats wordt kennis gedeeld en geabsorbeerd. Zij leveren namelijk gratis kennis over eerdere ervaringen met (energie)projecten. Wanneer initiatiefnemers advies inhuren vloeit deze kennis meestal weer weg. Er zit meerwaarde in het behouden en delen van kennis, samen leren we van elkaar!

Na dit proces worden initiatiefnemers doorverwezen naar Streekwurk, die hen verder begeleidt in een subsidieaanvraag voor het project. En zo is de cirkel weer rond!

Dit lijkt een ideaalbeeld, en dat is het ook. Uit analyse is gebleken dat 100% van de energieprojecten die zijn gehonoreerd binnen het IMF is begonnen bij de Energiewerkplaats. Dit is het resultaat van een zeer betrouwbare en succesvolle samenwerking die opereert binnen (en voor) een gemeenschappelijk kader! Het laat zien dat het systeem werkt. Er is een succesvol instrumentarium dat naast energie ook kan worden ingezet op bv. thema’s als zorg, afval scheiden, voedsel, etc.

Voor meer informatie ga je naar Energiewerkplaats.frl. Kijk ook even op Ljipstergea.frl voor een dorp dat al zeer actief is.

Tekst: Nynke van der Hoef,
projectleider Iepen Mienskipsfûns, provinsje Fryslân
& Johannes Lankester projectleider Energiewerkplaats

Deel dit bericht: