Nynke Talstra: Moeizaam

Nynke Talstra: Moeizaam

9 maart 2016


Bij het nadenken over een onderwerp voor deze blog, ging ik allereerst mijn werkzaamheden na die hadden geleid tot een succes, voortgang, iets bijzonders…. want hé, dat is leuk om te publiceren niet waar? Maar net als alle andere dingen in het leven, gaat ook mijn werk niet alleen maar over rozen…. zonder dat daar soms een oorzaak voor is aan te wijzen. Dat hoort ook bij het leven, en dus ook bij mijn professionele leven. En omdat je niet alleen van successen kunt leren, maar minstens zoveel van zaken die wat moeizamer verlopen, leg ik het volgende aan jullie voor.

Doarpswurk (en haar voorloper: de Feriening Lytse Doarpen) hebben een jarenlange ervaring met het begeleiden van dorpsvisies. Dus toen een paar jaar geleden de gemeente Súdwest-Fryslân bij ons kwam met het verzoek om ook een aantal Bolswarder wijken te begeleiden bij het maken van hun eerste wijkvisie, gingen we hier graag op in. Uiteraard beseften we dat een wijk niet hetzelfde is als een dorp. Beide kunnen hetzelfde aantal inwoners hebben, maar alleen al bijvoorbeeld de sociale cohesie is van een geheel andere orde. Maar met deze verschillen in het achterhoofd én een flinke dosis enthousiasme bij de betrokken wijkverenigingen en mijzelf, gingen we van start.

En het moet gezegd: vandaag de dag liggen er twee mooie wijkvisies. Maar gemakkelijk was dat niet. In beide gevallen duurde het proces zo’n twee jaar. Bovendien bleek het erg moeilijk om wijkbewoners te mobiliseren. Hierdoor kwam het uiteindelijke denk- en schrijfwerk toch op een heel beperkt clubje mensen neer. Achter deze meer praktische zaken ging natuurlijk ook een ander probleem schuil: waar de bestuurders van de wijkvereniging zich voorheen vooral bezig hielden, met het organiseren van leuke activiteiten, werden ze nu ineens geacht zich uit te spreken over de toekomst van hun buurt. Daarbij zag ik geregeld een – onterecht – minderwaardigheidsgevoel: ‘de gemeente / jij als professional zal het wel beter weten’. Terwijl niemand beter dan de bewoner zelf weet hoe het is om te leven in de betreffende buurt.

Voor de betrokken vrijwilligers die het toch aangingen: hulde! Heel veel respect voor alle (vrije) tijd die jullie hierin hebben gestoken. En degene die tips voor me heeft over hoe je meer mensen betrekt bij een wijkvisie én hoe je mensen laat geloven in hun eigen kunnen op dit gebied: mail me. Ik hoor het graag!

Nynke Talstra

Deel dit bericht: