Wanneer is de eerste Friese Dorpentop een succes?

Wanneer is de eerste Friese Dorpentop een succes?

31 oktober 2016


Voor de hand zou liggen dat de aanwezigheid van het aantal van 1000 ingelote Friezen op 5 november in het WTC Expo in Leeuwarden hiervoor bepalend is. Toen wij als initiatiefnemers een week na het loten en het verzenden van de uitnodigingsbrief, vergaderden over het aantal aanmeldingen, op dat moment rond de 400, moesten we ons deze vraag serieus stellen.

Dat was op zich met zo’n 25 initiatiefnemers al een goede oefening in ‘dialoog’…

We stelden ons de vraag moeten we nu omdat 1000 het symbool van een succesvol aantal is, kost wat kost streven naar dit aantal? Moeten we – omdat 5-11 pas het begin is van een veel groter en langduriger democratische proces – blij zijn met alle Friezen die wél komen i.p.v. teleurgesteld zijn in wel ingelote Friezen, die níet komen. We kozen unaniem voor het eerste…

Het succes van de Friese Dorpentop is niet afhankelijk van het aantal deelnemers op 5 november. Het succes meten we in 2017 en 2018 en volgende jaren af aan de verandering die er in Friesland binnen het bestaande democratische bestel gaat komen in de wijze waarop burger, bedrijfsleven, provinciale en gemeentelijke overheden samenwerken als gevolg van onder meer de dialoog die 5-11 startte.  We beeldmerk fryske dorpentopkunnen wel denken dat de democratie onze tijd wel zal duren.. maar het vertrouwen neemt hard af.

Als er 5 november 400 Friezen komen die dat snappen, omdat ze het gevoel hebben dat er beter naar hen geluisterd gaat worden, spreidt deze werkwijze zich als een inktvlek over Friesland uit. En worden er in de komende jaren overal – op de eilanden, in gemeenten en in dorpen – Gduizenden (met 100, 200, 500, 750 of 1000 mensen) georganiseerd, en komt het vertrouwen in ons democratisch bestel weer terug.

Jan Hendrik Jansen

Deel dit bericht: