Interview

Stienzer Energykoöperaasje aan de slag met Energiemix Methode

Het energieverbruik verlagen en de energie die nodig is duurzaam opwekken. Dat is het streven van de…

Meer lezen

Feanwâlden houdt vast aan een dorpshuis

In november 2019 zette de gemeente Dantumadiel een streep door het nieuwe dorpshuis van Feanwâlden. De Stichting…

Meer lezen

Ida Hylkema brengt verhalen van vrijwilligers in beeld

Al bijna tien jaar schrijft Ida Hylkema voor Doarpswurk. Ze brengt met haar reportages het werk van…

Meer lezen

Burgemeester Sybrand van Haersma Buma: ‘Burgemeester zijn is mensen ontmoeten’

‘De coronatijd is gewoon een hele grote crisis en dat moeten we beseffen. Dat is niet van…

Meer lezen

Aandacht voor elkaar tijdens een wandeling

Al bijna een jaar is corona nu onderdeel van ons bestaan. De maatregelen zijn sinds oktober weer…

Meer lezen

Foarinoar! Tsjom zorgt voor verbinding

Ze helpen verenigingen en organisaties in Tzum al jaren met hun creativiteit en apparatuur. De verbindende kracht…

Meer lezen

Dorpshuis De Treffe biedt ruimte en verbindt

Met de opheffing van dienstencentrum Janke Tromp dreigde Warns een ontmoetingsplaats te verliezen. Dankzij veel vrijwilligers en…

Meer lezen

Een nieuwe dorpsvisie voor Reduzum: masterplan 2020-2030

Wie Reduzum zegt, zegt dorpsmolen. Reduzum is onlosmakelijk verbonden met de dorpsmolen, die het in de jaren…

Meer lezen

Stroomtuin geeft IJlst energie

Stroom uit eigen omgeving is een wens die in steeds meer dorpen, wijken en steden opmaat vindt.…

Meer lezen

Schoolvoorbeeld van burgerparticipatie in Steggerda

Dorpsbelang Steggerda kocht vorig jaar de voormalige basisschool in het dorp. Nu is het zaak om een…

Meer lezen

In gesprek met Anne Jochum de Vries

Anne Jochum de Vries begon op 1 maart 2015 als directeur van Sport Fryslân. Daarvoor was hij…

Meer lezen

Jarig Dorpsbelang Gauw stelt jubileumfeest een jaar uit

Dorpsbelang Gauw bestaat 100 jaar. Reden voor een feest, maar de jubileumcommissie was in maart genoodzaakt de…

Meer lezen

Trynwâlden houdt energie in eigen hand

Trynwâlden heeft een eigen zonnecentrale. Medio juni werden de laatste van 3500 zonnepanelen gelegd op het dak…

Meer lezen

Lokale energie voor Leeuwarder wijken

Het openingsfeest is nog even uitgesteld, maar medio mei werd het zonnepark aan de rand van de…

Meer lezen

Hoe is het om stage te lopen in coronatijd?

Lianne Smit studeert Management van de Leefomgeving aan de hogeschool Van Hall Larenstein. De opleiding Management van…

Meer lezen

Wethouder Wassink vertelt hoe het is om te starten in coronatijd

Bert Wassink begon op 1 april als wethouder in de gemeente Leeuwarden. Daarvoor was hij ruim vijf…

Meer lezen

Dorpshuizen en corona: Creativiteit en berusting

Hoe gaan dorpshuizen om met de beperkingen door corona? Doarpswurk deed een belronde door de provincie en…

Meer lezen

Hoe is het om te starten als dorpencoördinator in Coronatijd?

Catharina Zeldenrust en Kirsty Koldijk begonnen op 1 februari met hun nieuwe baan als dorpencoördinator bij gemeente…

Meer lezen

Starten in coronatijd, wat betekent dat voor Lieke Terpstra?

Volle enthousiasme starten aan een nieuwe baan, en dan valt de wereld stil. Lieke Terpstra had haar…

Meer lezen

Dorpsvisie Anjum heeft inbreng van oud en jong

Anjum heeft met een dorpsvisie duidelijk voor ogen wat het dorp belangrijk vindt en wat de wensen…

Meer lezen

Even voorstellen: Lieke Terpstra

Lieke Terpstra (22) is sinds 9 maart werkzaam als adviseur bij Doarpswurk. Ze is geboren en getogen…

Meer lezen

Tineke Helmers verbindt Doarpswurk en Streekwurk

Ze is werkzaam voor Streekwurk, maar ook regelmatig bij Doarpswurk te vinden. Tineke Helmers is het levende…

Meer lezen

Even voorstellen: Hendrik Tamsma

Hendrik Tamsma (30), ‘hikke en tein’ in IJlst, is sinds 27 januari begonnen als adviseur bij Doarpswurk.…

Meer lezen

Dorpencoördinator schuift aan bij omgevingsvisie Kollumerzwaag & Veenklooster

Plaatselijk Belang Kollumerzwaag & Veenklooster presenteert op de jaarvergadering van maart de eerste contouren van de Omjouwingsfisy.…

Meer lezen

Dorpencoördinator wijst de weg binnen de gemeente

Een dorpencoördinator is voor de meeste dorpsbelangen het eerste aanspreekpunt van de gemeente. De coördinator heeft contact…

Meer lezen

Dorpswinkel 2.0 is platform van lokaal voedsel

Eten uit je eigen tuin of van boeren uit je omgeving. Zonder tussenkomst van een supermarkt, maar…

Meer lezen

Even voorstellen: Theo Andreae

Theo Andreae (52) is sinds 1 oktober de nieuwe directeur van Doarpswurk. Sinds december vorig jaar was…

Meer lezen

Even voorstellen: Doeke Fokkema

Doeke A. Fokkema (65) uit Garyp is sinds september de nieuwe voorzitter van Doarpswurk. Hij was van…

Meer lezen

Jan Hendrik Jansen blikt terug

Jan Hendrik Jansen werd ruim vijf jaar geleden directeur van Doarpswurk. Op 1 oktober droeg hij zijn…

Meer lezen

Donkerbroek maakt plan voor nieuw dorpscentrum

Heel Donkerbroek in een nieuw dorpscentrum en de kinderen veilig naar school. Dat is de insteek van…

Meer lezen

Tytsjerk zoekt naar mogelijkheden MFC

Door het samenvoegen van twee scholen is Tytsjerk toe aan een nieuw schoolgebouw. Het dorp grijpt deze…

Meer lezen

Samenwerken aan thuis gezond oud worden

Gezond oud worden wil iedereen, maar wordt ook steeds belangrijker met het oog op de toenemende vergrijzing.…

Meer lezen

Dorpshulp BMRH laat mensen naar elkaar omzien

Mensen die naar elkaar omzien in een dorp, dat is de insteek van een zorgcoöperatie. In Bakhuizen…

Meer lezen

De Arkbak volop in ontwikkeling

Wat begon als een studieopdracht voor hun opleiding, is inmiddels uitgegroeid tot een eigen bedrijf. De Arkbak…

Meer lezen

Betrokken inwoners geven Wergea Perspectief

Pleatslik Belang Wergea kampt met te weinig bestuurders. Vijf vrouwen uit het dorp pakten de handschoen op,…

Meer lezen

Continuïteit dorpsbelang Tzum loopt gevaar

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Tzum telt na de jaarvergadering in april nog maar drie…

Meer lezen

LF2018 verstevigde de mienskip

Het culturele jaar 2018 is officieel afgesloten. Leeuwarden-Fryslân 2018 kende veel culturele hoogtepunten en bracht veel mensen…

Meer lezen

De Arkbak vol gereedschap voor dorpsbelangen

Hoe krijg je wensen, kansen en energie uit een dorp in beeld? Met die vraag worstelt menig…

Meer lezen

Acteurs ‘Doarp Europa’ op zoek naar eigen identiteit

Tryater trekt door Fryslân met de locatievoorstelling ‘Doarp Europa’. Wat hebben de spelers zelf met het thema…

Meer lezen

Witmarsum daagt de krimp uit

In Witmarsum zijn de voorbereidingen van de theatervoorstelling ‘Wy jouwe gjin krimp!’ in volle gang. Een actueel…

Meer lezen

School Ferwoude wordt dorpshuis

Ferwoude heeft sinds 1 september weer een eigen dorpshuis. Na een jaar ‘oefenen’ in de voormalige school…

Meer lezen

Earnewâld komt tot leven op het water

Het skûtsje hoort bij de Friese cultuurhistorie en waar kun je dat in 2018 beter laten zien…

Meer lezen

De Griene Weach zet Bakkeveen aan het denken

Wie vanaf Siegerswoude Bakkeveen inrijdt, kan er niet omheen: in de vaart ligt een groot gevaarte van…

Meer lezen

Pelgrimstocht naar Santiago aan het Wad

Ieder jaar lopen ruim 300.000 mensen een pelgrimstocht naar het Spaanse Santiago de Compostella, naar het graf…

Meer lezen

Jonkerslân trots op De Lytse Jonker

Begin juni werd dorpshuis De Lytse Jonker in Jonkerslân officieel geopend. Een staaltje zelfwerkzaamheid en saamhorigheid met…

Meer lezen

Willem Bartel van der Kooi aanjager mienskip Stynsgea

Het is een komen en gaan in het oude postkantoor van Augustinusga. Het kantoor is 13 jaar…

Meer lezen

Koperkabaal uit Blauwhuis onderdeel van internationaal muziekfeest

De getallen zijn indrukwekkend: 6000 jonge musici, 1000 concerten, 30 podia. Het internationale jeugdmuziekfestival At the Watergate…

Meer lezen

Welke Friezin verdient een standbeeld?

Heel veel vrouwen dragen hun steentje bij aan de mienskip. Vaak onzichtbaar en anoniem. Het LF2018-project ‘Froulju…

Meer lezen

Sjak Papma uit Ferwert zoekt de verbinding

Het woord ‘verbinding’ komt wel heel vaak in het gesprek terug, realiseert hij zich. Het is dan…

Meer lezen

LF2018 zet Burgwerd in het donker

Leeuwarden-Fryslân 2018 zet menig dorp in de schijnwerpers. In Burgwerd gaan de lichten juist uit. De productie…

Meer lezen