Interview

Lokale energie voor Leeuwarder wijken

Het openingsfeest is nog even uitgesteld, maar medio mei werd het zonnepark aan de rand van de…

Meer lezen

Hoe is het om stage te lopen in coronatijd?

Lianne Smit studeert Management van de Leefomgeving aan de hogeschool Van Hall Larenstein. De opleiding Management van…

Meer lezen

Wethouder Wassink vertelt hoe het is om te starten in coronatijd

Bert Wassink begon op 1 april als wethouder in de gemeente Leeuwarden. Daarvoor was hij ruim vijf…

Meer lezen

Dorpshuizen en corona: Creativiteit en berusting

Hoe gaan dorpshuizen om met de beperkingen door corona? Doarpswurk deed een belronde door de provincie en…

Meer lezen

Hoe is het om te starten als dorpencoördinator in Coronatijd?

Catharina Zeldenrust en Kirsty Koldijk begonnen op 1 februari met hun nieuwe baan als dorpencoördinator bij gemeente…

Meer lezen

Starten in coronatijd, wat betekent dat voor Lieke Terpstra?

Volle enthousiasme starten aan een nieuwe baan, en dan valt de wereld stil. Lieke Terpstra had haar…

Meer lezen

Dorpsvisie Anjum heeft inbreng van oud en jong

Anjum heeft met een dorpsvisie duidelijk voor ogen wat het dorp belangrijk vindt en wat de wensen…

Meer lezen

Even voorstellen: Lieke Terpstra

Lieke Terpstra (22) is sinds 9 maart werkzaam als adviseur bij Doarpswurk. Ze is geboren en getogen…

Meer lezen

Tineke Helmers verbindt Doarpswurk en Streekwurk

Ze is werkzaam voor Streekwurk, maar ook regelmatig bij Doarpswurk te vinden. Tineke Helmers is het levende…

Meer lezen

Even voorstellen: Hendrik Tamsma

Hendrik Tamsma (30), ‘hikke en tein’ in IJlst, is sinds 27 januari begonnen als adviseur bij Doarpswurk.…

Meer lezen

Dorpencoördinator schuift aan bij omgevingsvisie Kollumerzwaag & Veenklooster

Plaatselijk Belang Kollumerzwaag & Veenklooster presenteert op de jaarvergadering van maart de eerste contouren van de Omjouwingsfisy.…

Meer lezen

Dorpencoördinator wijst de weg binnen de gemeente

Een dorpencoördinator is voor de meeste dorpsbelangen het eerste aanspreekpunt van de gemeente. De coördinator heeft contact…

Meer lezen

Dorpswinkel 2.0 is platform van lokaal voedsel

Eten uit je eigen tuin of van boeren uit je omgeving. Zonder tussenkomst van een supermarkt, maar…

Meer lezen

Even voorstellen: Theo Andreae

Theo Andreae (52) is sinds 1 oktober de nieuwe directeur van Doarpswurk. Sinds december vorig jaar was…

Meer lezen

Even voorstellen: Doeke Fokkema

Doeke A. Fokkema (65) uit Garyp is sinds september de nieuwe voorzitter van Doarpswurk. Hij was van…

Meer lezen

Jan Hendrik Jansen blikt terug

Jan Hendrik Jansen werd ruim vijf jaar geleden directeur van Doarpswurk. Op 1 oktober droeg hij zijn…

Meer lezen

Donkerbroek maakt plan voor nieuw dorpscentrum

Heel Donkerbroek in een nieuw dorpscentrum en de kinderen veilig naar school. Dat is de insteek van…

Meer lezen

Tytsjerk zoekt naar mogelijkheden MFC

Door het samenvoegen van twee scholen is Tytsjerk toe aan een nieuw schoolgebouw. Het dorp grijpt deze…

Meer lezen

Samenwerken aan thuis gezond oud worden

Gezond oud worden wil iedereen, maar wordt ook steeds belangrijker met het oog op de toenemende vergrijzing.…

Meer lezen

Dorpshulp BMRH laat mensen naar elkaar omzien

Mensen die naar elkaar omzien in een dorp, dat is de insteek van een zorgcoöperatie. In Bakhuizen…

Meer lezen

De Arkbak volop in ontwikkeling

Wat begon als een studieopdracht voor hun opleiding, is inmiddels uitgegroeid tot een eigen bedrijf. De Arkbak…

Meer lezen

Betrokken inwoners geven Wergea Perspectief

Pleatslik Belang Wergea kampt met te weinig bestuurders. Vijf vrouwen uit het dorp pakten de handschoen op,…

Meer lezen

Continuïteit dorpsbelang Tzum loopt gevaar

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Tzum telt na de jaarvergadering in april nog maar drie…

Meer lezen

De Arkbak vol gereedschap voor dorpsbelangen

Hoe krijg je wensen, kansen en energie uit een dorp in beeld? Met die vraag worstelt menig…

Meer lezen

School Ferwoude wordt dorpshuis

Ferwoude heeft sinds 1 september weer een eigen dorpshuis. Na een jaar ‘oefenen’ in de voormalige school…

Meer lezen

Jonkerslân trots op De Lytse Jonker

Begin juni werd dorpshuis De Lytse Jonker in Jonkerslân officieel geopend. Een staaltje zelfwerkzaamheid en saamhorigheid met…

Meer lezen

Sjak Papma uit Ferwert zoekt de verbinding

Het woord ‘verbinding’ komt wel heel vaak in het gesprek terug, realiseert hij zich. Het is dan…

Meer lezen

Bestuurlijke vernieuwing begint in Nijeholtpade

Nijeholtpade presenteerde begin dit jaar haar omgevingsvisie. Anders dan in een reguliere dorpsvisie, is een prominente plek…

Meer lezen

Sjoerd & Pytsje van der Hem: Gezond eten uit eigen tuin

Sjoerd en Pytsje van der Hem uit Jorwert volgden dit jaar bij Doarpswurk de jaaropleiding Friese Permacultuur…

Meer lezen

Lutz Jacobi

Op de bres voor nieuwe democratie Geef mensen weer het vertrouwen en laat niet de boekhouder of…

Meer lezen

Feanwâlden/ Feanwâldsterwal oefent met lokale democratie

Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o. gaat binnenkort van start met een project lokale democratie. Via workshops en…

Meer lezen

Nynke van der Hoef, projectleider ‘Iepen Mienskipsfûns’

Het Iepen Mienskipsfûns trekt jaarlijks meer dan 400 projectideeën en gaat daarmee de verwachtingen te boven. ‘Achter…

Meer lezen

Mario Grims uit Folsgare

Energie besparen levert geld, milieuwinst en een comfortabel leefklimaat op. In Folsgare pakken inwoners dat samen aan…

Meer lezen

Belevingstheater versterkt mienskip in Spannum

Een Iepenloftspul is een typisch Fries fenomeen. Niet alleen de toneelspelers zijn er maandenlang druk mee, in…

Meer lezen

Interview met Theo van der Molen

De Doarpstún Snakkeburen is één van de eerste dorpstuinen van Fryslân wordt door veel dorpen als groot…

Meer lezen

Interview met Han Westerhof van Aldtsjerk Foarút

In Aldtsjerk ontwikkelde een groep dorpsbewoners zelf plannen voor een nieuwbouwproject. Een ambitieus, maar ook langdurig en…

Meer lezen

Janneke de Boer uit Weidum

Ze is actief in het dorpsleven, redacteur en schrijfster van fictie. Als columnist voor Doarpswurk kan Janneke…

Meer lezen

Janke Postema van liftproject Duim omHeeg

Wie afhankelijk is van het openbaar vervoer op het platteland, moet soms creatief zijn. Een bus missen…

Meer lezen

Anita Andriesen Prijs 2017

Provincie Fryslân en ARK Fryslân nodigen een ieder uit om een persoon, instantie of groepering die zich…

Meer lezen

Jeroen Hoogendoorn

Filmmaker Jeroen Hoogendoorn maakte producties over de hele wereld, maar was dat gereis op een gegeven moment…

Meer lezen

Ytsen Strikwerda, voorzitter Feriening Doarpshuzen Frjentsjerteradiel

Dorpshuizen zoeken plek in nieuwe gemeente Op 1 januari 2018 fuseren de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt…

Meer lezen

Jan de Graaf uit Ternaard

Ternaard zet lijntjes uit naar toekomst Dorpsbelang Ternaard werkt nog aan de afronding van de nieuwe dorpsvisie,…

Meer lezen

Gezin Yasin wordt eerste ochtend wakker van de kerkklokken in Easterlittens

Aad van der Burg, Jan van der Wal en Janneke Bijlsma uit Easterlittens zijn betrokken bij het…

Meer lezen
Gjalt-Benedictus2

Gjalt Benedictus van Garyp

Garyp krijgt energie van de zon Er wordt hard gewerkt op het terrein van de voormalige vuilstort…

Meer lezen
Wini Weidenaar

Wini: ‘De Friese Dorpentop wordt een magische dag’

Het zijn spannende tijden voor de kerngroep en vele vrijwilligers van de Friese Dorpentop. Ze zetten iets…

Meer lezen
Albert-van-der-Voorn

Albert van der Voorn uit Ried

Geldpotjes zoeken voor nieuw dorpshuis Na jarenlang plannen maken, vergunningen aanvragen en fondsen en subsidies werven, kan…

Meer lezen

Johannes de Jong: spin in het web NDD

De teller van het aantal aangesloten dorpen loopt gestaag op. Friesland is inmiddels de 100 gepasseerd, de…

Meer lezen
Werken met vrijwilligers

‘Werken zonder vrijwilligers is onbestaanbaar’

Hij is 69 jaar en geniet van zijn pensioen, maar zet hem vooral niet achter de geraniums.…

Meer lezen

Dorpsvisie 2020 Jirnsum is geen opsomming van concrete wensen, maar een schets van de kernwaarden van het dorp

Een dorpsvisie mondt vaak uit in een wensenlijstje van bewoners met punten zoals een fietspad, extra woningen…

Meer lezen

Streekmerk De Marren strijkt neer bij Doarpswurk

Het kantoor van Doarpswurk wordt steeds meer een ‘broeinest’ van allerlei activiteiten. Niet alleen de eigen medewerkers doen…

Meer lezen