‘Fryslân is in beweging en dus bewegen we mee’, was de insteek van het jaarbericht 2014. Hier borduurt dit jaarbericht 2015 op voort. Dorpen spelen in op actuele ontwikkelingen en Doarpswurk gaat hierin mee door energie te steken in duurzaamheid, nieuwe bestuursvormen en ondersteuning van de vele burgerinitiatieven. De netwerkfunctie van Doarpswurk wordt hierbij steeds belangrijker, zonder de kerntaak uit het oog te verliezen: Doarpswurk is er voor dorpsbelangen, dorpshuizen en burgerinitiatieven en weet wat er speelt in de dorpen in Fryslân.

De spin in het digitale web van Netwerk Duurzame Dorpen

De teller van het aantal aangesloten dorpen loopt gestaag op. Friesland is inmiddels de 100 gepasseerd, de…

Meer lezen
Werken met vrijwilligers

‘Werken zonder vrijwilligers is onbestaanbaar’

Hij is 69 jaar en geniet van zijn pensioen, maar zet hem vooral niet achter de geraniums.…

Meer lezen

Overdracht woningen Dekemahiem Jirnsum

Er was een draaiorgel en er was taart: Jirnsum vierde feest en dat mocht iedereen weten. Na…

Meer lezen

Artikel Vastgoed magazine over ‘Vluchteling met status in mijn dorp’

‘Ook leegstaande koopwoningen zijn nodig voor statushouders’ De nood is hoog: duizenden vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten…

Meer lezen

Subsidieregeling voor dorpshuizen en provinciale projecten open

De subsidieregeling voor de bouw, verbouw en het verduurzamen van dorpshuizen is weer open. Vanaf 4 januari…

Meer lezen

Afscheid Tom Vellinga

Beste mensen In overleg met mijn werkgever Doarpswurk heb ik besloten, na een periode van ziekte, om…

Meer lezen

Makkinga haalt zorg in dorpshuis

Makkinga voegt de functie zorg toe aan de ontmoetingsfunctie van het dorpshuis. Het dorpshuis wordt omgebouwd tot…

Meer lezen

Fadi Ayoubi en Nour Mohamad uit Mantgum

Fadi (37) woont met zijn gezin alweer twee jaar in Mantgum. Vier jaar geleden is hij uit…

Meer lezen

Jan Hendrik Jansen: Vluchtelingen met een status in een dorp!

Op een dinsdagmiddag schuift Jannewietske de Vries, oud gedeputeerde van de provincie, even aan in de kantine…

Meer lezen

Project toekomstbestendige dorpshuizen van start

Dorpshuisbestuurders in de regio Zuidwest Fryslân krijgen de mogelijkheid om hun dorpshuis met hulp van deskundigen klaar…

Meer lezen

Hitzum

trots op vernieuwd duurzaam dorpshuis In september was het al in gebruik, maar 6 november was de…

Meer lezen

Mienskipgroep als ogen en oren van Doarpswurk

Wat vindt de bewoner van het Friese platteland belangrijk voor de toekomst? Die vraag staat centraal in…

Meer lezen

Verslag bijeenkomst 17 november in Raerd

Wat is democratie waard? Welke rol speelt de overheid in het vernieuwen van onze lokale en provinciale democratie?…

Meer lezen

Doarpswurk wil een nieuwe democratie

Hieronder het artikel van Theo Klein geplaatst in het Friesch Dagblad van 18 november jl. De bevolking…

Meer lezen

Maria Del Grosso van de Leeuwarder Courant over Dorpsbelang 2.0

Verenigingen van dorpsbelangen verliezen leden. Jonge inwoners maken andere keuzes. Zijn er voor dorpen nieuwe vormen denkbaar,…

Meer lezen

Feike Wagenaar

Zonnedak als alternatief voor dorpsmolen Leden van de energiecoöperatie EKON rond Skingen-Slappeterp kunnen binnenkort hun eigen stroom…

Meer lezen

Afvalscheiding begint bij de basis

Over een jaar zit er een kwart minder restafval in de afvalcontainers van Eastermar, Gytsjerk, Oentsjerk en…

Meer lezen

Feroarkrêft

In opdracht van Doarpswurk volgde WaterLand Media Friese dorpsgemeenschappen in hun ambitie om tot een energieneutrale gemeenschap…

Meer lezen

Het akkoord van Raerd

De Friese Milieu Federatie, Ús Koöperaasje en Doarpswurk willen politiek draagvlak voor hun inzet voor lokale energieprojecten.…

Meer lezen

Leefbaarheid en de menselijke ontwikkeling

De laatste weken breek ik mij als Doarpswurker steeds meer het hoofd over de toekomst van de…

Meer lezen

Minnertsga trots op ‘vernieuwde’ dorpshuis De Doarpsfinne

Ruim 7 jaar is er in Minnertsga hard gewerkt aan een nieuw multifunctionele accommodatie. Afgelopen 24 april…

Meer lezen

de Mienskip doet helemaal niets

Als je wilt dat een zaadje gaat uitgroeien tot een prachtige bloem, dan stop je het in…

Meer lezen

Interview Dick de Rijke – Burgerkracht Oudehaske koppelt zorg aan moderne techniek

De zorg staat voor een grote verandering; als er niets gebeurt, stijgen de kosten tot ongekende hoogte.…

Meer lezen

Duurzame dorpshuizen besparen op energie

Willem Veurman, Thijs van Buuren (beide uit Elsloo) en René Schulkes uit Oosterwolde hebben als dagelijks bestuurders…

Meer lezen

Doarpswurk ‘Mienskips’ groep

Wat zijn de behoeften van onze doelgroep: initiatiefnemers, dorpsbelangen en dorpshuizen? Om deze vraag goed te beantwoorden…

Meer lezen

Nynke Talstra

Ik heb ontzettend veel respect voor de vrijwilligers in Wûns, ze mogen trots zijn op dat wat ze…

Meer lezen

Jirnsum neemt verhuur woningen in eigen hand

Bouke de Vries is penningmeester van de vereniging en daarmee één van de drijvende krachten achter de…

Meer lezen

Het Akkoord van Raerd

Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid. Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân.…

Meer lezen

Debat Leefbaarheid

Meer lezen