‘Fryslân is in beweging en dus bewegen we mee’, was de insteek van het jaarbericht 2014. Hier borduurt dit jaarbericht 2015 op voort. Dorpen spelen in op actuele ontwikkelingen en Doarpswurk gaat hierin mee door energie te steken in duurzaamheid, nieuwe bestuursvormen en ondersteuning van de vele burgerinitiatieven. De netwerkfunctie van Doarpswurk wordt hierbij steeds belangrijker, zonder de kerntaak uit het oog te verliezen: Doarpswurk is er voor dorpsbelangen, dorpshuizen en burgerinitiatieven en weet wat er speelt in de dorpen in Fryslân.

De spin in het digitale web van Netwerk Duurzame Dorpen

De teller van het aantal aangesloten dorpen loopt gestaag op. Friesland is inmiddels de 100 gepasseerd, de…

Meer lezen
Werken met vrijwilligers

‘Werken zonder vrijwilligers is onbestaanbaar’

Hij is 69 jaar en geniet van zijn pensioen, maar zet hem vooral niet achter de geraniums.…

Meer lezen

Overdracht woningen Dekemahiem Jirnsum

Er was een draaiorgel en er was taart: Jirnsum vierde feest en dat mocht iedereen weten. Na…

Meer lezen

Artikel Vastgoed magazine over ‘Vluchteling met status in mijn dorp’

‘Ook leegstaande koopwoningen zijn nodig voor statushouders’ De nood is hoog: duizenden vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten…

Meer lezen

Subsidieregeling voor dorpshuizen en provinciale projecten open

De subsidieregeling voor de bouw, verbouw en het verduurzamen van dorpshuizen is weer open. Vanaf 4 januari…

Meer lezen

Afscheid Tom Vellinga

Beste mensen In overleg met mijn werkgever Doarpswurk heb ik besloten, na een periode van ziekte, om…

Meer lezen

Makkinga haalt zorg in dorpshuis

Makkinga voegt de functie zorg toe aan de ontmoetingsfunctie van het dorpshuis. Het dorpshuis wordt omgebouwd tot…

Meer lezen

Fadi Ayoubi en Nour Mohamad uit Mantgum

Fadi (37) woont met zijn gezin alweer twee jaar in Mantgum. Vier jaar geleden is hij uit…

Meer lezen

Jan Hendrik Jansen: Vluchtelingen met een status in een dorp!

Op een dinsdagmiddag schuift Jannewietske de Vries, oud gedeputeerde van de provincie, even aan in de kantine…

Meer lezen

Project toekomstbestendige dorpshuizen van start

Dorpshuisbestuurders in de regio Zuidwest Fryslân krijgen de mogelijkheid om hun dorpshuis met hulp van deskundigen klaar…

Meer lezen