Nieuws

Verslag training Omgevingswet en dorpsvisie

Met ingang van 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in werking. Met deze nieuwe wet komen…

Meer lezen

Burendag 2019

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op…

Meer lezen

Anders kijken naar eenzaamheid in dorpen

Hoe ga je om met eenzaamheid in je dorp? Een vraag die actueler wordt, nu de zorg…

Meer lezen

LC: Burger aan het roer

De Friese samenleving bedelft de politiek in het Provinsjehûs onder wensen en ideeën. In de stapel brieven…

Meer lezen

Actief Media: Politici doen verzoek aan Friese Burgertop

LEEUWARDEN – Het voelt duidelijk wat onwennig: politici die een verzoek doen aan een niet officieel orgaan,…

Meer lezen

Noordelijke training voor dorpsbelangen

 ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’          De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop. Binnen de…

Meer lezen

LC: Maak van Friesland Blue Zone

‘Plek waar mensen beter eten, meer bewegen en meer zingeving ervaren’ Hoe maken we van Friesland een…

Meer lezen

MeAR Fryslân brengt met smartphone verhalen tot leven

De smartphone als gids door je dorp of omgeving. Dat kan met augmented reality (AR), een techniek…

Meer lezen

READ IT project, steun voor actieve burgers op het platteland

Samen met organisaties uit vijf andere landen (Duitsland, Frankrijk, Zweden, Griekenland en Polen) is Learn for Life…

Meer lezen

Tweede tender Iepen MienskipsFûns open 23 april

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven…

Meer lezen