Nieuws

Bijeenkomst Delende Dorpen

De Friese Milieufederatie en Netwerk Duurzame Dorpen organiseren samen een bijeenkomst op donderdag 13 december over het…

Meer lezen

Bûtengewoan berikber; denkt u mee?

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom…

Meer lezen

UITGESTELD: Regiobijeenkomst ZO & ZW Fryslân 28 november

>> Deze regiobijeenkomst is uitgesteld tot (begin) 2019. Verdere informatie volgt.  <<   Elkaar informeren, inspireren en…

Meer lezen

Even voorstellen: Tjittie Kamminga

Mijn naam is Tjittie Kamminga en ik woon samen met mijn echtgenoot & twee kinderen sinds 2010…

Meer lezen

Klimaatevent Fryslân ‘Oer de grinzen’

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050, het bestuursakkoord klimaatadaptatie, het klimaatakkoord Parijs, lokale, regionale en landelijke klimaatprojecten: het buzzt als…

Meer lezen
Koudumers energieneutraal

Voorkom negatieve effecten afschaffen salderingsregeling dorpshuizen

Hieronder de tekst van de BOKD, onze zusterorganisatie in Drenthe. Wij ondersteunen hun oproep van harte en hebben…

Meer lezen

Leefbaarheid belangrijk in besluit Provinciale Staten

De Staten van de provincie Fryslân hebben op woensdag 26 september een positief besluit genomen over de…

Meer lezen

Canons Friese dorpen komt naar u toe

Op 19 januari 2018 is het project Canons van de Friese Dorpen en Steden afgetrapt in Jirnsum…

Meer lezen

Reactie Doarpswurk op Beleidsbrief Leefberens

Woensdag 26 september is de bijeenkomst van Provinciale Staten vanaf 10.00 uur met op de agenda o.a. de…

Meer lezen

IMF: openstelling derde tender 17 september

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven…

Meer lezen