Nieuws

Doeke Fokkema, nieuwe voorzitter Doarpswurk

Doeke Fokkema uit Garyp is de nieuwe voorzitter van Doarpswurk. Hij heeft deze functie overgenomen van Roelof…

Meer lezen

Kern met Pit 2020

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor het dorp of de buurt binnen een…

Meer lezen

Friesland moet een gezonde blue zone worden

Sport Fryslân, Staatsbosbeheer, IVN, Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie, De Ridders van het Blauwe Hart, Kennislab BIOR…

Meer lezen

Derde tender Iepen MienskipsFûns open 16 september 2019

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen MienskipsFûns. Een fonds om initiatieven…

Meer lezen

Op 15 november is er een nieuwe verhalenavond!

Vrijdagavond 15 november is het Verhalenavond! Het vervolg op de geweldige 2018verhalen waarmee LF2018 begon. Op Verhalenavond…

Meer lezen

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023, daarna stapsgewijze afbouw tot 2031 Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling…

Meer lezen

Friesch Dagblad: Provincie zoekt Friezen met goede ideeën

43 Friezen moeten de komende maanden met concrete voorstellen komen om zaken in de provincie te verbeteren.…

Meer lezen

De Groene Amsterdammer: Asiel in de Friese Mienskip

Terwijl de media reppen over vluchtelingenstromen en protesten tegen azc’s, stellen zes Friese dorpen in 2016 ieder…

Meer lezen

Waddenfonds: subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds worden ingediend van maximaal € 50.000,–.  Projecten die…

Meer lezen

Grutsk & Grien vermeldt op projectenkaart IMF

Het project Grutsk & Grien georganiseerd onder de vlag van het Netwerk Duurzame Dorpen is geplaatst op de projectenkaart…

Meer lezen