Nieuws

Trainingen en cursussen Vrijwilligers Academie Fryslân

De VA Fryslân (Vrijwilligers Academie Fryslân) staat voor het versterken van alle vrijwilligers en mantelzorgers in Fryslân.…

Meer lezen

Openstelling tender IMF 21 januari 2019

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Friezen met een goed…

Meer lezen

Vrijwilligersvergoeding omhoog in 2019

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of…

Meer lezen

Bijeenkomst Delende Dorpen

De Friese Milieufederatie en Netwerk Duurzame Dorpen organiseren samen een bijeenkomst op donderdag 13 december over het…

Meer lezen

Bûtengewoan berikber; denkt u mee?

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom…

Meer lezen

UITGESTELD: Regiobijeenkomst ZO & ZW Fryslân 28 november

>> Deze regiobijeenkomst is uitgesteld tot (begin) 2019. Verdere informatie volgt.  <<   Elkaar informeren, inspireren en…

Meer lezen

Even voorstellen: Tjittie Kamminga

Mijn naam is Tjittie Kamminga en ik woon samen met mijn echtgenoot & twee kinderen sinds 2010…

Meer lezen

Klimaatevent Fryslân ‘Oer de grinzen’

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050, het bestuursakkoord klimaatadaptatie, het klimaatakkoord Parijs, lokale, regionale en landelijke klimaatprojecten: het buzzt als…

Meer lezen
Koudumers energieneutraal

Voorkom negatieve effecten afschaffen salderingsregeling dorpshuizen

Hieronder de tekst van de BOKD, onze zusterorganisatie in Drenthe. Wij ondersteunen hun oproep van harte en hebben…

Meer lezen

Leefbaarheid belangrijk in besluit Provinciale Staten

De Staten van de provincie Fryslân hebben op woensdag 26 september een positief besluit genomen over de…

Meer lezen