Nieuws

Eerste ronde Iepen MienskipsFûns open vanaf 13 januari

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te…

Meer lezen

Nijeholtpade en gemeente Weststellingwerf starten unieke samenwerking

Op woensdag 18 december 2019 ondertekenden de gemeente Weststellingwerf en het dorp Nijeholtpade de ‘Maatschappelijke overeenkomst Nijeholtpade’.…

Meer lezen

Uitbreiding subsidieregeling IMF

De provinciale dorpshuizenregeling wordt per 1 januari 2020 gecombineerd met het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Daarmee komt de…

Meer lezen

Nieuw gebruik leegkomende kerkgebouwen

De leegloop van de kerken en de noodzaak van herbestemming is een actueel thema in Nederland. De…

Meer lezen

Iepen Mienskipsfûns steunt 18 projecten op Friese Wadden

Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de derde ronde van dit jaar subsidie aan 18 initiatieven vanuit de…

Meer lezen

Feanwâlden werkt aan nieuwe financieringsvorm dorpshuis

Het dorp Feanwâlden werkt achter de schermen aan een nieuwe financieringsvorm voor het oprichten van een dorpshuis.…

Meer lezen

Afscheid van stagiair Joost Houtsma

Van 2 september tot en met 15 november 2019 heb ik stage gelopen bij Doarpswurk. Deze stage…

Meer lezen

Bijeenkomst over Omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen

De Omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Wat is het, wat gaat er veranderen en wat is de rol…

Meer lezen

Volkskrant: Een buurthuis biedt de kwetsbare mens een basis

Kwetsbare mensen hebben niet per se professionals nodig. Contact in en uit de buurt helpt al veel,…

Meer lezen

Bijeenkomst dorpen en wijken gemeente Heerenveen

Op dinsdagavond 17 september jl. organiseerde gemeente Heerenveen een bijeenkomst voor wijken en dorpen. Een van de…

Meer lezen