Vragenlijst financiële situatie dorps- en buurthuizen in Fryslân

Vragenlijst financiële situatie dorps- en buurthuizen in Fryslân

30 oktober 2020


In mei hebben wij een enquête verspreid, die als doel had informatie te verzamelen over de financiële consequenties van de gedwongen sluiting en of beperkt open houden van jullie dorps- of buurthuis. Fijn dat deze door velen van u is ingevuld, nogmaals hartelijk dank daarvoor!
Met de uitkomsten van de enquête en de contacten die we hebben gehad met bestuursleden van dorps- en buurthuizen zijn we een lobby gestart. Er zijn vele ogen open gegaan binnen de overheid, er zijn ondersteuningsmaatregelingen getroffen. Helaas bleek de ondersteuning veelal niet aan te sluiten of zeer minimaal te zijn. Daarom gaan wij opnieuw actie ondernemen en vragen wij wederom hierbij om uw hulp!

Het gaat om 14 vragen die we graag door u beantwoord krijgen om in kaart te brengen wat de huidige financiële situatie is van de Friese dorps- en buurthuizen.

Mocht het nu niet kunnen, vul de lijst dan graag in vóór maandag 16 november.

Vul hier de vragenlijst in!

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst?
Neem contact met ons op 0566-625010 of per mail info@doarpswurk.frl 

Bij voorbaat heel hartelijk bedankt namens Team Doarpswurk!

Afbeelding: Pixabay

Deel dit bericht: