17 miljoen steun aan dorps- & buurthuizen

17 miljoen steun aan dorps- & buurthuizen

19 oktober 2020


Na intensieve onderhandelingen is bekend geworden dat er € 17 miljoen steun vanuit het Rijk komt om gemeenten te compenseren voor extra uitgaven aan buurt- en dorpshuizen i.v.m. coronaschade.

Het is aan de gemeenten om deze middelen toe te kennen aan de buurt- en dorpshuizen binnen hun gemeente #1. Dit kan in de vorm van financiële steun, maar ook in de vorm van lastenverlichting (kwijtschelding van huur en/of gemeentelijke belastingen). De middelen zijn niet geoormerkt, wat betekent dat een gemeente kán besluiten de middelen voor andere doelen in te zetten. We adviseren alle buurt- en dorpshuisbesturen die bij hun gemeente voor hulp willen aankloppen, dit actief kenbaar te maken #2, en daarbij te verwijzen naar dit persbericht van de VNG.

Maak de schade inzichtelijk
Waarschijnlijk zullen ook deze middelen onvoldoende blijken. We roepen alle besturen, samenwerkingsverbanden en gemeentelijke overlegorganisaties van buurt- en dorpshuizen dan ook op om samen met je gemeente de schade inzichtelijk te maken #3 en af te zetten tegen de door het Rijk toegekende middelen. Deze inventarisaties helpen ons (LVKK, LSAbewoners, provinciale koepelorganisaties) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om een 2e coronaclaim bij het Rijk neer te leggen.

#1 Doarpswurk heeft alle gemeenten op 8 oktober een brief gestuurd. We willen hiermee het college van B & W op de hoogte brengen van de huidige moeilijke situatie van de dorps- en buurthuizen en een mogelijk financieel perspectief benoemen.

#2 Doarpswurk heeft alle dorps- en buurthuizen een mail gestuurd op 7 oktober met de oproep om de gemeente te wijzen op de regeling en de eigen positie.

#3 Doarpswurk stuurt binnenkort een vragenlijst aan alle dorps- & buurthuizen om hiermee de schade inzichtelijk te krijgen.

Bovenstaande tekst is gedeeltelijk overgenomen van de website Dorpshuizen.nl
Foto: De Terp te Schettens gemaakt door Doarpswurk

Deel dit bericht: