Aanvragen regeling dorps- en buurthuizen

Aanvragen regeling dorps- en buurthuizen

3 september 2020


Hoewel het coronavirus nog door Nederland waart, gaat het Friese verenigingsleven zo goed en kwaad als dat kan gewoon door. Daarvoor moeten de verenigingen wel allerlei maatregelen treffen om hun activiteiten te kunnen organiseren. De provincie Fryslân stelt voor het treffen van maatregelen subsidie beschikbaar. Voor het Friese verenigingsleven is € 375.000,- beschikbaar om het organiseren van activiteiten mogelijk te maken binnen de 1,5-meter samenleving. De subsidieregeling opent op maandag 7 september om 9:00 en sluit woensdag 7 oktober om 23:59 uur.

Doarpswurk webinar
In het webinar op 2 september heeft Doarpswurk een toelichting gegeven op de provinciale regeling aan bestuurders van dorps- en buurthuizen. Lees hier de presentatie van Hendrik Tamsma in pdf: Powerpoint webinar Noodfonds.

Niet alle vragen konden in het webinar direct beantwoord worden.
Hieronder vindt u vraag & antwoord:
*Kan ik subsidie aanvragen voor het ombouwen van het ventilatiesysteem?
Als het ombouwen van het ventilatiesysteem noodzakelijk is om uw activiteiten te kunnen organiseren dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen.
*Kan ik een handtekening van een gemachtigd bestuurslid ook via een foto of scan bij het aanvraagformulier voegen?
Er is wat onduidelijkheid over het aanvraagformulier ontstaan. Het formulier komt maandagochtend online. Het is van belang dat alle handtekeningen van bevoegde bestuursleden zoals die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel tekenen.
Als u het aanvraagformulier invult komt er aan het eind de vraag om het formulier te ondertekenen. Dat kan digitaal door een foto van de betreffende handtekening(en) te knippen en te plakken. Verzamel daarom de benodigde handtekeningen in het weekend en maak daar een foto van zodat u dit klaar hebt staan op maandagmorgen.
Mocht één of meerdere van de bevoegde bestuursleden genieten van vakantie dan kan dit ook op bovenstaande manier of het betreffende bestuurslid maakt een foto van zijn gegevens (Naam en functie), waarvoor hij tekent (Aanvraag provinciale COVID-regeling maatschappelijke sector) en handtekening. Dit kunt u als bijlage meesturen met het aanvraagformulier.

Subsidieregeling op hoofdlijnen:

Voor wie?
De provinciale regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

Waarvoor?
De subsidie is bedoeld voor het nemen van maatregelen, die in verband met COVID-19 noodzakelijk zijn bij het organiseren van activiteiten. Denk dan aan de aanschaf van desinfecterende middelen, kuchschermen, extra inzet personeel en vrijwilligers (uurtarief € 10,60) etc. Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de provincie.

Voorwaarden & bedragen
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een organisatie met als rechtsvorm vereniging of stichting. De vereniging of stichting moet gevestigd zijn in Fryslân en de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten in Fryslân plaatsvinden.
Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500 (totale kosten dus € 2.000). Het minimumbedrag is € 225 (totale kosten dus € 300).

Wanneer aanvragen?
Op maandag 7 september om 9:00 komt het aanvraagformulier op deze pagina van de provincie online. Aanvragen kan alleen met het formulier op de website van de provincie. Het is belangrijk om het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en de bijlagen toe te voegen. Het formulier moet door alle bevoegde bestuursleden (volgens inschrijving van KvK) worden ondertekend. De bestanden worden per mail ingestuurd naar provincie@fryslan.frl

Benodigde bijlagen bij de aanvraag:
• Uittreksel Kamer van Koophandel
• Overzicht van de genomen maatregelen om activiteiten te kunnen organiseren (Wat moet ik aanvullend doen om mijn dorps- of buurthuis open te kunnen stellen. Welke aanvullende kosten moet ik daarvoor maken?).
• Overzicht van de kosten van de genomen maatregelen.

Toekennen aanvraag
*Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.
*Voor deze regeling geldt: vol is vol.

Lees het besluit van GS van Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân

Heeft u vragen, schroom niet en neem contact met ons op, stuur een mail naar info@doarpswurk.frl

Tekst zoveel mogelijk overgenomen van de website van provincie Fryslân, er kunnen geen rechten aan bovenstaande tekst worden ontleend.
Foto: Pixabay

Deel dit bericht: