Dorps- en buurthuis open: wat mag wel en wat mag niet?

Dorps- en buurthuis open: wat mag wel en wat mag niet?

28 mei 2020


De coronamaatregelen worden versoepeld. Vanaf 11 mei worden de coronamaatregelen in verschillende fases afgebouwd. Mits de besmettingen niet opnieuw oplopen. Het is geweldig dat er wat meer ruimte komt ook voor dorps- en buurthuizen, maar wat mag wel en wat mag niet? Er komt nu veel op dorpshuisbesturen af. Dorpshuisbesturen vinden het soms lastig om ‘door de bomen het bos nog te kunnen zien’, daarom geeft Doarpswurk hier antwoord op de meest gestelde vragen. Er is geen een dorps- of buurthuis hetzelfde, dus de maatregelen kunnen per dorps- of buurthuis verschillen.

Wat mag wel?
Dorps- en buurthuizen vallen onder dezelfde regels als culturele instellingen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dorpshuizen, die onder horeca vallen of sociale dienstverlening. Dat betekent dat dorps- en buurthuizen vanaf 1 juni 2020 onder voorwaarden open mogen:

 • In overdekte locaties en gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek mogen maximaal 30 mensen per gebouw bij elkaar komen (exclusief personeel) en op 1,5 meter afstand;
 • Alleen als er verschillende functies zoals een bibliotheek, huisarts etc. in het dorps- of buurthuis zijn gevestigd, is het mogelijk om per zaal/ruimte maximaal 30 personen te ontvangen (alleen als de ruimtes goed van elkaar gescheiden kunnen worden en de bezoekersstromen elkaar op 1,5 meter kunnen passeren)
  Kijk voor meer informatie op de website van Dorpshuizen.nl
 • Op terrassen mogen net zoveel mensen zitten als er met 1,5 meter afstand mogelijk is;
 • Voor bezoekers binnen en buiten geldt dat zij alleen aan een tafel mogen zitten;
 • Bezoekers/gebruikers moeten zich vooraf aanmelden of reserveren (voor een vergadering of andere activiteit geldt dit niet, dit is reeds besproken);
 • In een gesprek vooraf wordt ingeschat of een bezoek een risico oplevert (mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis);
 • Stel een coronaprotocol op zodat je bezoekers/gebruikers en vrijwilligers veilig gebruik kunnen maken van het dorps- of buurthuis (dit hoeft niet ter controle opgestuurd te worden naar de gemeente);
 • Nooduitgangen mogen gebruikt worden als aparte in- of uitgang;
 • Buiten sporten mag op 1,5 meter afstand;
 • Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen. Hieronder vallen ook activiteiten zoals zang-, muziek, en dansles, en repetities voor jeugdorkesten en jeugdkoren (voor jongeren 13-18 geldt hetzelfde en hoeven ook geen 1,5 meter afstand te houden);
 • Vanaf 1 juni mogen muziekverenigingen binnen musiceren en repeteren zolang het protocol van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) wordt gehandhaafd. Lees het KNMO-protocol
 • Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximum aantal personen per dorps- of buurthuis  verhoogd naar 100.

Wat mag niet?
De regels worden vanaf 1 juni enigszins versoepeld, maar dat geldt niet voor alles. Er zijn nog een hoop activiteiten die niet mogen.

 • Alle binnen sporten zijn verboden tot 1 september (daaronder valt ook biljarten, bridgen, yoga etc.); kijk op de website van RVO
 • Sportkantines zijn tot 1 september gesloten (eind juni neemt het kabinet een besluit of sportkantines per 1 juli open mogen);
 • Evenementen zijn tot 1 september verboden;

Twijfelt u of een activiteit wel of niet mag? Kijk dan op de site van een branchevereniging of overkoepelende organisatie voor meer specifiek informatie zoals bijv. de Koninklijke Nederlandse Muziekvereniging of de NOC*NSF.
Lees ook de noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân

Moet ik een protocol opstellen om open te gaan en hoe stel ik een protocol op?
Elke sector moet een protocol opstellen om open te mogen. Een protocol zorgt ervoor dat iedere gebruiker van een dorps- of buurthuis op de hoogte is van de coronamaatregelen en zich daaraan kan houden. Een coronaprotocol opstellen voor uw dorps- of buurthuis vergt even tijd, maar Doarpswurk heeft voor u een basisprotocol opgesteld die u kunt gebruiken. Daarnaast vindt u op onze website voorbeeldprotocollen van andere dorpshuizen. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben over een protocol of het opstellen van een protocol kunt u altijd mailen of bellen met Doarpswurk.

Tevens heeft Doarpswurk een poster coronamaatregelen A2 gemaakt die u kunt ophangen in uw dorps- of buurthuis. Deze poster wordt tevens eind volgende week per post gestuurd aan de bekend dorps- en buurthuizen.

Hoe ga je als dorps- of buurthuis om met de inzet van kwetsbare vrijwilligers?
Mensen die ernstig ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt daarom aangeraden extra voorzichtig te zijn. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

Kijk voor meer informatie bij de rijksoverheid

Tekst: Hendrik Tamsma
Collage dorpshuizen: Doarpswurk

Deel dit bericht: