Komen dorpshuizen wel of niet in aanmerking voor compensatieregeling overheid?

Komen dorpshuizen wel of niet in aanmerking voor compensatieregeling overheid?

3 april 2020


Niet alleen de horeca wordt hard getroffen door de coronacrisis, ook dorps- en buurthuizen. Het sluiten van de deuren heeft gevolgen voor de inkomsten. Vooralsnog komen dorps- en buurthuizen niet in aanmerking voor de compensatieregeling Tegemoetkoming Schade COVID-19.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met in de lijst opgenomen SBI-codes. Een overzicht van vastgestelde SBI-codes zijn hieronder te vinden. De hoofdactiviteit van het merendeel van de dorps- en buurthuizen is maatschappelijke dienstverlening en die zijn (nog) niet opgenomen in de lijst. Enkele dorpshuizen hebben als hoofdactiviteit horeca en kunnen wel in aanmerking komen voor een éénmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de eerste nood te ledigen.

Onder welke hoofdactiviteit jouw dorps- of buurthuis staat ingeschreven, is te vinden in de stukken van de Kamer van Koophandel. De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) is in samenwerking met de provinciale organisaties waaronder Doarpswurk een lobby gestart om dorps- en buurthuizen op de lijst te krijgen. Dorps- en buurthuizen met een SBI-code 88.102, 88.902, 88.993 en 88.99 proberen wij gezamenlijk aan de lijst toe te voegen.

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen via
Maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur 0566-625010
of per mail info(@)doarpswurk.frl.

Team Doarpswurk

Ter informatie:
Tegemoetkoming Schade COVID-19, website RVO
Vastgestelde SBI-codes volgens RVO
Nieuwsberichten dorpshuizen 3 april LVKK

Foto Doarpswurk: dorpshuis Oan it Far te Hommerts

Deel dit bericht: