Nieuwe coronamaatregelen per 14 oktober

Nieuwe coronamaatregelen per 14 oktober

13 oktober 2020


Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd (26 oktober 13.00 uur). Onderaan zijn enkele veelgestelde vragen uitgewerkt. Vindt u niet wat u zoekt, neem contact met ons op!

In de persconferentie van 13 oktober kondigden premier Rutte en minister van Volksgezondheid de Jonge een gedeeltelijke lockdown aan. De maatregelen die nu genomen worden zijn pijnlijk, maar noodzakelijk om de snel oplopende besmettingen een halt toe te roepen. De maatregelen dienen om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Hoewel we elkaar graag ontmoeten, moeten we dat nu even beperken om het virus de kop in te drukken.

Er is een routekaart gepresenteerd door het kabinet gepresenteerd door het kabinet die 4 scenario’s onderscheidt met bijpassende maatregelen: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. In Nederland geldt nu het scenario ‘zeer ernstig’. Hieronder kunt u lezen wat de belangrijkste maatregelen zijn voor dorps- en buurthuizen. De nieuwe maatregelen gaan op 14 oktober om 22:00 uur in. De maatregelen gelden in ieder geval tot 27 oktober, daarna wordt er gekeken hoe het staat met het aantal besmettingen.

De belangrijkste basisregels blijven:
• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt overal 1,5 meter afstand tot elkaar
• Blijf thuis bij klachten en laat u testen
• Was vaak u handen en hoest en nies in uw elleboog
• Werk zoveel mogelijk thuis
• Vermijd drukte: ga weg als het druk is/reis zoveel mogelijk buiten de spits

Maatregelen vanaf 14 oktober voor dorps- en buurthuizen.
• In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal van 30 personen (geldt per zaal en is exclusief personeel);
• Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens (als ze aan een tafeltje zitten);
• Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen;
• Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimtes verplicht (ook in dorps- en buurthuizen). Ga hierbij uit van de regel zittend aan tafel mag het mondkapje af en bij bewegen op.
• Locaties (zoals dorps- en buurthuizen) met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie (afhalen bij een loket blijft wel mogelijk).
• Evenementen zijn verboden.

Verder blijft het nodig om hygiënemaatregelen te nemen en een protocol te maken, lees het Protocol Dorps- en Buurthuizen 19-10-2020 Doarpswurk heeft opgesteld. Werk op basis van reservering en een ‘checkgesprek’. Noteer bij binnenkomst naam en telefoonnummer van bezoekers, zodat je – mocht er een besmetting zijn – mensen kunt informeren. Werk met vaste zitplaatsen (geen roulatie) en breng duidelijke looproutes aan.
Voor meer informatie over het ventileren van gebouwen kijk hier.

Sporten (zie ook vragen hieronder):
• Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Sporten in teamverband mag met maximaal 4 personen;
• Wedstrijden zijn niet toegestaan om reisbewegingen te beperken;
• Voor kinderen tot 18 jaar is sporten wel toegestaan en mogen er wedstrijden worden gespeeld met teams van eigen club;
• Sportkantines blijven dicht;
• De kleedkamers en douches moeten sluiten.
Meest actuele richtlijnen over sporten kun je ook vinden op de website van NOC*NSF.

De aangescherpte maatregelen vanaf 13 oktober zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid. Lees de berichten op de website van de Veiligheidsregio Fryslân zoals ook de laatste noodverordening van 14 oktober.


Er is nog veel verwarring over wat de maatregelen, die dinsdag 13 oktober zijn gepresenteerd, nu precies betekenen voor dorps- en buurthuizen. Het is voor iedereen nog zoeken hoe de maatregelen moeten worden geïnterpreteerd en wat wel & niet mag. Hieronder proberen we een aantal veelgestelde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Er is nog veel onduidelijk dus de antwoorden kunnen de komende dagen worden aangepast. Houd daarom onze website in de gaten.

Veelgestelde vragen:

Moet het dorps- of buurthuis dicht?
Nee, het dorps- of buurthuis hoeft niet dicht. Alleen het horecagedeelte van het dorps- of buurthuis moet dicht. Dat betekent dus dat de bar dicht gaat en dat er geen drank of eten verkocht of genuttigd mag worden in het dorps- of buurthuis. Andere activiteiten zoals vergaderingen van verenigingen, clubs of het korps mag gewoon gebruik blijven maken van het dorpshuis. In de pauze kunnen de verenigingen en clubs helaas geen koffie of thee drinken, aangezien het horecagedeelte dicht is. Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te brengen naar het dorps- of buurthuis.

Een afhaalpunt in een dorps- of buurthuis is wel toegestaan, maar na 20:00 uur mag er bij het afhalen geen alcohol meer worden verkocht.
Het dorps- of buurthuis moet vanaf 1:00 tot 7:00 gesloten zijn, of als er in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (AVP) andere tijdstippen gelden voor openings- of sluitingstijd.

Hoeveel bezoekers mag ik ontvangen in het dorps- of buurthuis 4 of 30?
Per zaal of ruimte mag het dorps- of buurthuis maximaal 30 personen binnen ontvangen en maximaal 40 personen buiten, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. De groepsgrootte van 4 heeft betrekking op het aantal personen uit verschillende huishoudens dat aan één tafel mag zitten. Er mogen dus 7 tafels met 4 personen in een ruimte zitten dat maakt 28 en valt binnen het maximum van 30 personen.

Het horecagedeelte moet dicht, maar mag ik wel koffie/thee schenken tijdens een vergadering in een andere zaal?
Mag je nu wel of niet koffie of thee schenken tijdens een vergadering of een korpsrepetitie in een andere zaal dan. Er is nogal wat verwarring over de interpretatie van deze regel. Het antwoord is dat dit niet mag. Er mag geen drank of spijzen verkocht dan wel genuttigd worden in de overige zalen.
In de noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân staat het volgende: ‘dit betekent o.a. dat het ook niet toegestaan is een zaal te huren en daar catering te laten plaatsvinden.’ Daaruit vloeit ook voor dat zelf meegenomen consumpties of het laten bezorgen van consumpties niet is toegestaan in een gehuurde zaal.

Mag ik koffie/thee en een broodje aanbieden aan de griepprik-medewerkers en vrijwilligers in het dorps- of buurthuis?
Doarpswurk heeft overlegd met de Veiligheidsregio Fryslân. Er wordt een uitzondering gemaakt voor dorps- en buurthuizen die de jaarlijkse het geven van een griepprik faciliteren. De dag dat er griepprikken worden gegeven in het dorps- of buurthuis fungeert het op dat moment als zorginstelling, waarbij de regels voor catering niet gelden. Een dorps- of buurthuis mag dus aan de medewerkers en vrijwilligers die griepprikken geven thee/koffie en een broodje aanbieden.

Mag een uitvaart- of crematiedienst wel doorgaan in het dorps- of buurthuis?
Een uitvaart of crematie mag wel doorgaan in een dorps- of buurthuis. Het verbod van maximaal 30 personen per ruimte geldt niet voor een uitvaart of crematie. Er is geen maximum aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen mits men kan reserveren, placeren en een gezondheidscheck kan doen. De 1,5 meter moet altijd gehandhaafd worden. De groepsgrootte van 4 personen geldt ook niet voor een uitvaart.
Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde regels als voor de uitvaart- of crematieplechtigheid. Is de condoleance op een andere locatie, dan gelden de regels voor de maximale groepsgrootte van 30 binnen en 40 buiten. Als de bijeenkomst bij een eet- en drinkgelegenheid (horeca) is, dan gelden hier de gewone regels voor de horeca. Dat betekent dat het horecagedeelte gesloten is.

Voor meer informatie over begrafenissen kijk bij de veelgestelde vragen van de RVO  of de website van Uitvaartinformatie.nl.

Mag er gesport worden in het dorps- of buurthuis?
Voor volwassen (vanaf 18 jaar) geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Het sporten mag alleen, zowel individueel als in teamverband, met niet meer dan 4 personen. Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). In een ruimte mogen maximaal 30 personen sporten in groepjes van maximaal 4 personen. De groepjes van 4 personen moeten onderling en tussen de groepjes 1,5 meter afstand houden. Gymnastiek of yoga kan dus gewoon doorgaan in het dorps- of buurthuis.
Tussen de groepjes moet een duidelijke afbakening zijn en de groepjes mogen niet met elkaar mengen.

Voor kinderen (tot 18 jaar) geldt dit niet. Zij mogen individueel en in teamverband sporten. Wedstrijden zijn toegestaan mits dit met onderlinge teams van de eigen club is. Deze regel is ingevoerd om het aantal reisbewegingen te beperken.
Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten, zolang de groepjes minimaal 1,5 afstand tot elkaar houden, duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en de groepjes mogen niet mengen.
De sportkantine is gesloten, maar ook de kleedkamers en douches. Kijk voor meer informatie op de website van het NOC*NSF.

Moet ik een mondkapje dragen tijdens een vergadering of yogales in het dorps- of buurthuis?
Iedereen is verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Het komt er op neer dat bij binnenkomst iedereen een mondkapje draagt. Zodra je zit aan een tafel of bezig bent met sporten mag het mondkapje af. Bij het verlaten of het naar de wc gaan moet het mondkapje weer op.
Kortom bij het bewegen moet het mondkapje op, tijdens de activiteit mag het mondkapje af.

Moeten kinderen ook een mondkapje dragen?
Nee, kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Jongeren vanaf 13 jaar moeten wel een mondkapje dragen in een publieke ruimte.

Mag het korps of het zangkoor nog oefenen in het dorps- of buurthuis?
Het korps mag oefenen in het dorps- of buurthuis, mits er aan de betreffende maatregelen wordt voldaan. Lees het KNMO protocol voor de maatregelen voor korpsen.

Het is verboden om de publieke ruimte in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van een kerkdienst, zolang de richtlijnen van het RIVM worden gehandhaafd.

Kinderen tot 18 jaar mogen sowieso zingen. Lees de actuele informatie over de richtlijnen voor koren bij Korennetwerk.

Kan er nog gebiljart, gedamd of gedanst worden in het dorps- of buurthuis?
Het biljarten en dammen kan gewoon doorgaan, alleen mag er helaas geen eten en drank genuttigd worden. Het biljarten en dammen moet op 1,5 meter afstand van elkaar en er mogen niet meer dan 4 per groepje biljarten. Het maximaal aantal personen in een ruimte blijft 30.

Dansen kan nog wel, maar op 1,5 meter afstand. Eerder was hier een uitzondering op, maar nu moet ook bij het dansen 1,5 meter afstand gehouden worden.  

We zijn nog in overleg met o.a. de Veiligheidsregio Fryslân voor de exacte interpretatie van gebruikte definities door de overheid.

Foto: Pixabay

Deel dit bericht: