Nieuwe coronamaatregelen per 19 november 2020

Nieuwe coronamaatregelen per 19 november 2020

17 november 2020


Premier Mark Rutte is vanavond weer duidelijk: maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen. ‘Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.’

De twee weken zijn voorbij en op de persconferentie van 17 november is besloten dat dorps- en buurthuizen weer open mogen.
Hieronder de maatregelen die gelden voor dorps- & buurthuizen per 19 november.

Regels voor binnenruimtes (dorps- en buurthuizen)
• Iedereen heeft een vaste zitplaats (het zogenoemde placeren), zonder roulatie. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven en iedereen houdt 1,5 meter afstand;
• Er mogen maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte aanwezig zijn, zolang er voldoende afstand gehouden kan worden. Het aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel/vrijwilligers;
• Een zelfstandige ruimtes zijn ruimtes die gescheiden worden van elkaar door muren van de grond tot aan het plafond en hebben een deur naar de gang;
• Er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats;
• Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes.

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 personen per ruimte voor:
• Belijden van godsdienst of levensovertuiging;
• Uitvaartplechtigheden (per 19 november maximaal 100 personen);
• Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
• Zorginstellingen;
• Het gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen en jongeren tot 17 jaar.

Het horecagedeelte van het dorps- of buurthuis is gesloten
• Er mag alleen afgehaald worden. Het gebruik van fruitautomaten is bijvoorbeeld niet toegestaan;
• Consumpties moeten worden meegenomen en mogen niet bij het dorps- of buurthuis zelf worden genuttigd;
• Dorps- en buurthuizen die een afhaalservice hebben geldt dat zij na 20:00 uur ’s avonds geen alcohol meer mogen verkopen. Dorps- en buurthuizen mogen openblijven tot 1:00 ’s nachts tenzij de gemeentelijke verordening anders bepaalt;
• Het is verboden om in de openbare ruimte, zowel binnen als buiten, tussen 20:00 en 7:00 uur alcoholische dranken voor handen te hebben of te nuttigen.

Uitzondering op de regel van horecasluiting:
• Locaties (dorps- en buurthuizen) voor dagbesteding voor kwetsbare groepen zoals ouderen, jongeren en mensen met problemen.

Welke activiteiten mogen in het dorps- of buurthuis?
• Sporten is beperkt toegestaan. Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan. Je mag alleen sporten óf in teamverband. In teamverband mag je met niet meer dan 4 personen, op 1,5 meter sporten. Binnen mag je met maximaal 4 personen per groepje (exclusief instructeur) op 1,5 meter met maximaal 30 per zaal sporten. Je mag dus met meerdere groepjes van 4 personen sporten, zolang er tussen de groepjes 1,5 meter afstand gehouden wordt;
Meest actuele richtlijnen over sporten kun je ook vinden op de website van NOC*NSF.
• Kinderen en volwassenen (amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten: hou 1,5 meter afstand en maximaal 30 per ruimte;
• Bij bepaalde activiteiten zoals acteren en dansen is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is;
• Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol, zie hier;
• Zingen in groepsverband (zoals koren) is niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 12 jaar en zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging is wel toegestaan.

De belangrijkste basisregels blijven:
• Blijf zoveel mogelijk thuis;
• Werk zoveel mogelijk thuis;
• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt overal 1,5 meter afstand tot elkaar;
• Blijf thuis bij klachten en laat u testen;
• Was vaak u handen en hoest en nies in uw elleboog;
• Vermijd drukte: ga weg als het druk is/reis zoveel mogelijk buiten de spits.
• Draag een mondkapje in publieke ruimtes.

Deze maatregelen gaan in op donderdag 19 november. Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters. Het kabinet zal daar binnenkort verder over communiceren. 

Meer lezen op de website van de Rijksoverheid

Lees het bericht van de persconferentie op 17 november

We zullen binnenkort van Veiligheidsregio Fryslân horen of deze interpretaties van de maatregelen correct zijn. 

Deel dit bericht: