Rabobank Coöperatief Fonds

Rabobank Coöperatief Fonds

11 april 2020


De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen (zoals dorpshuizen) en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.

Om te kunnen beoordelen of een verzoek in aanmerking komt voor een bijdrage (maximaal 2500,= euro), hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kun je direct invullen in het digitale aanvraagformulier. Een belangrijke voorwaarde is dat jouw stichting (minstens een jaar) klant is bij de Rabobank!

Voor een goed onderbouwde besluitvorming ontvangen wij naast het ingevulde aanvraagformulier graag een toelichting op het gevraagde bedrag. Hierin beargumenteer je concreet waardoor jouw vereniging, stichting of initiatief in continuïteitsproblemen dreigt te komen (bijvoorbeeld: een belangrijk event of activiteit is weggevallen) inclusief een berekening van de financiële consequenties. Of jouw vereniging, stichting of initiatief is een project of activiteit gestart als gevolg van de coronacrisis waarvoor een bijdrage benodigd is.

De aanvragen voor het noodfonds gaan per regio, de vier banken zijn:

Drachten Noordoost-Friesland
Heerenveen Zuidoost-Friesland
Leeuwarden Noordwest-Friesland
Sneek Zuidwest-Friesland

Deel dit bericht: